Locus - HVB och Stödboende

 • Pris

  Enligt befintligt ramavtal. Vi tar även emot placeringar där ramavtal saknas.

 • Antal platser/Boendeform

  10 rumsboende +3 halvvägslägenheter för utsluss.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  SKL-HVB, Stockholms stad, Örebro (m.fl).

 • Verksamhetsbeskrivning

  Grundsyn: Systemteoretisk och psykodynamisk. Omsorg om hela människan vilket avser Frälsningsarméns människosyn som omfattar den fysiska, psykiska, sociala och andliga dimensionen hos människan. Vi har ett miljöterapeutiskt förhållningssätt och arbetar runt de situationer som uppstår i Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi använder SSIL kvalitetsindex, intervjuer med socialsekreterare till placerade och utflyttade ungdomar. Var tredje månad fyller ungdomarna i en trivselenkät och 1 gång/året kombineras trivselenkäten med ett enskilt samtal.

 • Utslussning/Eftervård

  Genomförandeplanen för varje ungdom styr hur vi stöttar den enskilde till olika utflyttningsalternativ. Ungdomarna har bl.a. flyttat till ungdomslägenhet, studentbostad, folkhögskola, träningslägenhet, egna hem, föräldrarhem eller annan vårdform. Locus har 3 lägenheter som används för vi Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Stor vikt läggs vid skolgång och utbildning. Vid behov har personalen tät kontakt med skolan. En arbetsfördelning görs upp med ungdom och vårdnadshavare om vem som gör vad i kontakten med skolan. Skolgången finns alltid med i vårdplan/genomförandplan och följs upp på möten med socialsekret Läs mer...

 • Sysselsättning

  Positiva fritidsintressen uppmuntras och vi stödjer på olika sätt var och ens personliga intressen och förutsättningar. Aktiviteter utanför institutionen prioriteras och är också av vikt för att underlätta utflyttning från stödboendet. Varje ungdom erbjuds ett bidrag på 1500:- /termin til Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  6 månader till planerad utflyttning, i snitt 1-1,5 år.

 • Inskrivningsförfarande

  - Socialsekreterare kontaktar Locus via telefon och tid för ett första informationsmöte bokas förutsatt att ungdomens problematik är förenlig med Locus målgrupp. - Ett första informationssamtal där ungdomen, socialsekreterare, vårdnadshavare får information om verksamheten och visning av Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har bedrivits med nuvarande inriktning sedan hösten 1999. Socionomer, behandlingsassistenter, 7 personal, fördelade på 2 män och 5 kvinnor samt timanställda vid behov Bemanning: Två personal vardagar kl 08.00-22.00, därefter 1 sovande jour plus 1 beredskap. På helgerna Läs mer...

 • Konsulter

  Vi samarbetar gärna vid behov, men har inga egna konsulter knutna till verksamheten

 • Handledning

  Extern handledning sker regelbundet månadsvis.
  Vi arbetar växelvis med lösningar runt den enskilde ungdomen och processer i personalgruppen.

 • Samverkan

  Locus sätter stor vikt vid samverkan med ungdomens familj och nätverk. Familjesamtal erbjuds och vid behov enskilda samtal till föräldrar. Locus personal håller kontakt med socialtjänst, skola och psykiatri och deltar i SIP-möten och nätverksmöten. Vid regelbundna uppföljningar med socials Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Frälsningsarméns socialtjänst har utarbetat en kvalitetshandbok för arbetet med barn, ungdomar och familjer. I Trygga Händer (ITH) är en viktig del i kvalitetsarbetet och en etisk vägledning för Frälsningsarméns arbete bland barn och unga. Detta gör att vi har en god ram för att utveckl Läs mer...

 • Fortbildning

  Personal erbjuds kontinuerlig fortbildning inom vårt verksamhetsområde. Flertalet har genomgått grund- och fortsättningsutbildning i MI.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi finns på Östermalm i centrala Stockholm.
  Gångavstånd till tunnelbana och buss.
  Närmaste tunnelbana är Stadion.
  7 minuters promenad till Stureplan.

 • Referenser

  Kan lämnas efter överenskommelse.

 • Övrigt

  * Frälsningsarmén är även huvudman för enheterna, Vårsol - akut och utredningshem, Vårsols Ungdomsboende, FAM-huset, Lilla Bommen. Tillgång till pastor/frälsningsofficer (själavårdare) finns och samtalsstöd till personal och chefshandledning finns på samtalsmottagningen Eken i Frälsning Läs mer...

Locus - HVB och Stödboende

 • Grev Turegatan 66
  114 38 Stockholm
  08-6672182
 • locus@fralsningsarmen.se/locus
 • Kontaktperson
 • Rolf Falk
  0702 738 832
  rolf.falk@fralsningsarmen.se
 • Helena Josephson
  0739 206 471
  helena.josephson@fralsningsarmen.se
 • Helena Josephson
 • Pojkar 15-18 år
 • Flickor 15-18 år
 • Män 18-20 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
Senast uppdaterad: 2019-02-11
Locus - HVB och Stödboende

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida