Logo
 • image4.jpg
 • image11.jpg
 • image5.jpg
 • image2.jpg
 • image10.jpg
 • image8.jpg
 • image1.jpg
 • image6.jpg
 • image12.jpg
 • image7.jpg
 • image9.jpg

Kopparbols Behandlingshem AB

 • Pris

  Prisuppgift fås vid kontakt med behandlingshemmet.
  Kostnad beroende på vårdbehovet.

 • Antal platser/Boendeform

  Fem st platser. En LEDIG PLATS 1/9-2021

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Inga ramavtal finns.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Individuellt anpassad behandling efter varje gästs behov. Gästen sätts i första hand. Önskemål och behov skall tillgodoses så långt det är möjligt. Meningsfull vardag och en bra fritid med olika intressen, för att senare klara av ett eget boende med eventuellt stöd. Djur- och naturinr Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Sammanfattningar av omvårdnadsdokumentationen skrivs och skickas till uppdragsgivaren var 4:e månad.
  IVP upprättas och följs upp var 3:e månad.
  Journal- och daganteckningar.

 • Utslussning/Eftervård

  Görs upp med uppdragsgivaren hur utformning och hur stort engagemang som skall vara från behandlingshemmets sida.

 • Skola/Kursverksamhet

  Individuell anpassning gällande skolgång, främst ordinarie skolgång.
  Vid behov enskild undervisning på behandlingshemmet, främst på låg- och mellanstadienivå.


 • Sysselsättning

  Ridning och hästkörning, djurskötsel (hästar och husdjur), resor och utflykter i egen buss, simning, bowling, jymping, eller styrketräning.
  Pingis- och biljardbord finns på hemmet.
  Dataanläggning finns och används även i det dagliga schemat vid intresse

 • Behandling/Insatslängd

  Minst 1-2 år, eventuellt längre.


 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågan direkt via behandlingshemmet.


 • Organisation/Personal

  Verksamheten startade 1997.

  Föreståndare, sjuksköterska samt behandlingspersonal med adekvat utbildning.
  Sammanlagt 9 personal, fördelade på 5 kvinnor och 4 män.

  Bemanning: Dagtid minst 2 personal hela veckan. nattetid 1 personal.


 • Konsulter

  Psykolog som leder handledning, samtal med de boende 1 timme var 14:e dag samt vidareutbildar personalen.
  Psykiatriker som har samtal med de boende minst var 3:e månad, håller även i medicineringen. • Handledning

  Process- och ärendehandledning var 14:e dag av psykolog Ulf Clavell som är fd. psykolog på Karsuddens sjukhus.

 • Samverkan

  Vårdplan upprättas med uppdragsgivaren som sedan skall följas upp frekvent.
  Besök av handläggare för samtal samt uppföljning.

  Individuellt samarbete med nätverket, där så är möjligt.
  Besök och övernattning är möjlig.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Personalmöten var 14:e dag för att syna av verksamheten.
  Fortlöpande utbildning av personalen samt kontinuerlig handledning.

  Källsortering och nyare bilpark

 • Fortbildning

  Personalen har utbildats inom LSS samt psykiatriska diagnoser.
  Pågående utbildning ca 1 gång/månad inom psykiatri/LSS. • Kommunikation/Avstånd

  Lantligt, enskilt belägen f.d bondgård i Björkviks socken.
  20 km öster om Katrineholm, 42 km väster om Nyköping.
  Bussförbindelse ca 1,4 km.

 • Referenser

  Psykolog Ulf Clavell, tel. 070-3503877
  Psykiatriker Håkan Odeberg, tel. 070-4842585

 • Övrigt

  Vi har även ett LSS-boende med 2 platser i ombyggd villa på landet med 2 lägenheter, 6 km utanför Katrineholm. Litet HVB-hem med behandling/boende liknande familjehem med stark personalgrupp. Erfarenhet av särskilt vårdkrävande från f.d gruppboende-omsorg där det inte har fungerat tidiga Läs mer...

Kopparbols Behandlingshem AB

 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Dubbeldiagnos (omsorg/psykiatri)
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Konvalescens ( efter psykisk sjukdom)
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Borderline
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2021-07-21
Kopparbols Behandlingshem AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida