Logo
 • image1.jpg

Kungsängen i Nora AB

 • Pris

  Priset varierar med omvårdnadsbehovet. Avtalas utifrån uppdraget för både bostad samt daglig verksamhet.

 • Antal platser/Boendeform

  Kungsängen i Nora AB har 17 gruppbostäder med 5-6 platser på varje enhet. Alla våra gruppbostäder har fullvärdiga lägenheter på ca 40 kvm, belägna i Nora, Kopparberg, Rörbäcksnäs (Malungs kommun), Fagersta, Laxå, Enköping, Sala, Karlstad och Örebro. Vi arbetar även med individanpassade Läs mer...

 • Ramavtal

  Vi har ramavtal med flertal kommuner.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Värdegrund: Kungsängen har en humanistisk värdegrund och tror på människors förmåga att utvecklas som individer. Alla på Kungsängen ska mötas med respekt och empati. Vårt arbetssätt bygger på att vi tillsammans hittar kvalitativa lösningar anpassade till varje enskild individ. Vision: Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi har ett nära samarbete med kommunens handläggare, vilka ansvarar för regelbunden uppföljning tillsammans med våra verksamhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeut och vårdpersonal.

  Vi månar om att bygga goda relationer med företrädare och anhöriga.


 • Utslussning/Eftervård

  Hemkommunen lägger upp en plan tillsammans med oss, i de fall någon flyttar till sin hemkommun.

 • Skola/Kursverksamhet

  Dag/kvällskurser i samråd med studieförbund, FUB eller kommunen.


 • Sysselsättning

  Kungsängen i Nora AB bedriver två dagliga verksamheter. En är belägen i Nora, Örebro och Västerås. I Örebro arbetar vi med både personkrets 1 och 2. I Nora och Västerås har vi tillstånd för personkrets 1. Vi arbetar för att alla som bor hos oss ska få möjlighet att hitta något som passa Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Boendetiden varierar enligt den boendes önskemål.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan direkt till Kungsängen i Nora AB.


 • Organisation/Personal

  Verksamheten har bedrivits med nuvarande inriktning sedan 1992. VD, regionchefer, placeringssamordnare, verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, administratör samt personal i våra verksamheter. Varje verksamhet är bemannad efter behov. Egna vårdgivare med 3 sjuksköterskor, 1 arbetster Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatrin, vårdcentral, folktandvård, vuxenhabilitering samt mobilt team, allt efter behov och den enskilde boendes önskemål.


 • Handledning

  Handledning vid behov för personal. Har egna resurser som ger handledning och metodstöd.
 • Samverkan

  Vi har ett nära samarbete med anhöriga, godemän/förvaltare samt de boendes hemkommun.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetsledningsarbetet följer SOSFS 2011:9.

 • Fortbildning

  Fortbildningsbehovet kartläggs årligen. Utbildning och kompetensutveckling i egen regi men även externa aktörer. Arbetar med webbaserat utbildningsverktyg, där all månadsanställd personal har en egen licens. Samverkan med KUI och yrkeshögskolan vad gäller påbyggnadsutbildning för vårdper Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Våra verksamheter har goda kommunikationsmöjligheter med de större tätorterna i det geografiska området.
  Varje verksamhet har egen buss.

 • Referenser

  Lämnas på begäran • Övrigt

  Gå gärna in på vår hemsida för mer information.

  https://www.kungsangensgruppboende.se/

Kungsängen i Nora AB

 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Fysiska Funktionshinder
 • Psykoser
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Schizofreni
 • Personlighetsstörningar
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2022-02-16
Kungsängen i Nora AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida