Logo
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image6.jpg

Norra Stockholms Ungdomshem AB

 • Pris

  ( HVB och Familjevård )

  HVB NSU:
  Pris bestäms utifrån direktupphandling, spannet är mellan 3500 kr/dygn till 3900kr/dygn behandlingsplats och 4400 till 4900 kr/dygn för neuropsykiatriska utredningar på 8-10 veckor..


 • Antal platser/Boendeform

  HVB-hemmen totalt 27 platser fördelat på fyra olika HVB hem i Norrtälje 2 stycken, ett i centrala stan, ett utanför stan c:a 10 km. Ett i Sollentuna och det fjärde i Upplands-Väsby. Behandlingsinnehållet är detsamma i alla HVB-hem, med ett vårdinnehåll som hjälper den målgrupp vi arbetar Läs mer...

 • Främmande Språk

  I våra familjehem har vi en stor kulturell mångfald som behärskas bl är Persiska, Dari, Kurdiska, Turkiska, Hindi, Tigreanska, Urdu, Arabiska, Syrianska, Somaliska och Ryska. Vår personal behärskar Somaliska, Finska, Engelska och Svenska. HVB- Språk i bl a Engelska, Arabiska, Franska, Sor Läs mer...

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med Alla kommuner i Skåne,Blekinge, Halland, Stockholms stad, Södertälje, Huddinge, Haninge, Mora, Leksand, Rättvik, Orsa, Älvdalens, Lycksele, Knivsta, Östhammar, Tierp, Älvkarleby, Heby, Enköping, Håbo, Värnamo, Arneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Nässjö, Sävsj Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  HVB- Vård. Alla elever som bor på Nsu måste följa vård innehållet. Vård innehållet är NSU:s veckoschema. Personal följer upp efter varje vecka hur många procent eleven har följt sitt veckoschema. Verksamheten vilar på fyra hörnstenar: Individuell psykoterapi på KBT grund av Leg p Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi gör skattningar under behandlingsprocessen enligt Beck ungdoms skalor, dvs Ångest, Depression, Ilska, Normbrytande beteende och självbild. Dessa skattningar görs i början, mitten och i slutet av behandlingen. Återkommande interna/externa behandlingskonferenser, i ggr/mån. Genomgång, upp Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  I samband med att behandlingen är på väg att avslutas görs utifrån genomförandeplanen en plan för hur eleven ska kunna flytta tillbaka hem till sin familj. I mån av att en eftervård bedöms som nödvändig åtar vi oss uppdrag att arbeta med det. Elever som har fyllt 18 år och som av olika Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Utbildning/skola sker på grundskola och gymnasium. Individuellt stöd till elev ges av kontaktpersonen. Personal hjälper till med läxläsning varje dag då eleven har läxor eller behöver stöd med inlärning etc.

 • Sysselsättning

  Specialintressen uppmuntras och tillgodoses så långt det är möjligt. En mängd fritidsaktiviteter förekommer på Norra Stockholms Ungdomshem, såsom musik, data, styrketräning etc. Under sommarlovet införs ett elevschema som pågår från måndag till fredag mellan kl 10.00 till 15.00. Eleverna Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Individuellt efter beställarens önskemål och vad som är problematiken hos den unge och familjen. Vårt mål är att nå bästa resultat på kort tid.

 • Inskrivningsförfarande

  Elever skrivs in efter överenskommelse med dennes socialtjänst.
  Personligt besök förekommer oftast innan överenskommelse upprättas.

 • Organisation/Personal

  Föreståndare, Socionom, steg 1-kompetent i psykoterapi, familjeterapi och nätverksarbete. Lång erfarenhet av myndighetsutövande arbete inom socialtjänst som socialsekreterare, gruppledare och enhetschef. Barn och ungdomspsykiatri och migrationsverket. Personalgruppen på Norra Stockholms U Läs mer...

 • Konsulter

  Leg psykoterapeut i KBT terapi, Eye-movment terapi, för traumatiserade och med PTSD symtom. Certifierad FFT terapeut, Familjeterapeut och Marte-Meo terapeut. Leg läkare specialist i Barn och ungdomspsykiatri, PhD/ tonårsdepressioner, terapeut. Leg psykolog, specialist i neuropsykologi oc Läs mer...

 • Handledning

  Processinriktad handledning, för behandlingsassisterna med externa Psykosocial handledare Handledningen i grupp pågår kontinuerligt var annan vecka tre timmar var gång. Även individuell handledning förekommer.

 • Samverkan

  Är en självklarhet för oss då den lägger grunden till förändringsarbetet, där föräldrar, socialtjänst, skola och övrigt nätverk är viktiga samarbetspartners för oss.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamheten styrs av vårt Ledningssystem/egenkontroll. I detta ingår uppföljning av det pågående behandlingsarbetet varje månad. Vi följer upp avslutade behandlingar efter, tre, sex, tolv och tjugofyra månader. Även arbetsmiljö, förebyggande hot och våldsarbetet regleras via vårt Lednings Läs mer...

 • Fortbildning

  All personal är utbildade ART-Instruktörer. Sker kontinuerligt i verksamheten, utifrån den utveckling som styrs av metodval som vi gör. Personal ska ha en möjlighet att fortbilda sig för att kunna känna ökad arbetstillfredsställelse. Fortbildningen av personalen sker i samarbete med va Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Våra familjehem bor både centralt i tätort, landsbygd och glesbygd. Några familjehem kan erbjuda eget boende på gården. I några familjehem finns en vuxen alltid hemma på heltid. De flesta av våra familjehem finns i Stockholms, Uppsala och Västmanlands län. HVB-hem Norra Stockholms Ungdo Läs mer...

 • Referenser

  Lämnas på begäran.

 • Övrigt

  HVB-vård: e-post: linda.stark@nsuungdomshem.se e-post: susanne.linde@nsuungdomshem.se Familjehemmen: Specialkompetens finns avseende barn och ungdomar med svår beteendeproblematik,i kris, truman, kriminalitet,självskadebeteende samt övergrepps problematik hos flickor, neuropsykiat Läs mer...

Norra Stockholms Ungdomshem AB

 • Stockholmsvägen 55
  76143 Norrtälje
  08-5006 9617
 • info@nsuungdomshem.se
  www.nsuungdomshem.se
 • Org-nr: 556798-3431
 • Kontaktperson
 • Verksamhetchef/Föreståndare Magdalena Rawicka
  08-5006 9617
  magdalena.rawicka@nsuungdomshem.se
 • Susanne Linde
  073-9200484
  susanne.linde@nsuungdomshem.se
 • Familjehem,0-20år. Ensamkommande, ungdomar med psykosocial problematik, mamma/barn, skyddsplaceringar, bredvid-boende, syskonplaceringar
 • Pojkar 14-19 år
 • Män 18-25 år
 • Mamma/Barn 1-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Psykoser
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (4)

Senast uppdaterad: 2019-10-09
Norra Stockholms Ungdomshem AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida