Nanolfsvillan

 • Pris

  Enligt ramavtal eller i överenskommelse med föreståndare eller ledningsgrupp.* Se övrigt.

 • Antal platser/Boendeform

  Nanolfsvillan har plats för 8 familjer.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Ca 190 kommuner, se hemsida för ytterligare information.

 • Verksamhetsbeskrivning

  På Nanolfsvillan har vi arbetat med familjer sedan 1986. Familjerna bor i egna lägenheter men har goda möjligheter att vistas i våra gemensamma lokaler. Nanolfsvillan arbetar med behandling, utredning och vi kan ta emot akuta ärenden. Vi arbetar med förändring i en stödjande och kärlek Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Nanolfsvillan medverkar i SSILs kvalitetsindex. För att försäkra oss om att kvaliteten i verksamheten är god så arbetar Nanolfsvillan med följande: Uppföljning på individnivå under pågående behandling. Detta tillgodoses i första hand genom arbetet med genomförandeplanen samt uppföljnin Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning: Mot slutet av behandlingen påbörjas utslussning. Då intensifieras arbetet med kontakterna som behöver finnas efter utskrivning från Nanolfsvillan. Det kan handla om kontaktfamilj, skola, förskola, psykiatrisk kontakt, samtalskontakt eller annat stöd i kommunens regi. Detta ar Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har ett väl fungerande samarbete med grundskola, gymnasium och KomVux i Finspång. Vi deltar tillsammans med föräldrarna i utvecklingssamtal/konferenser och vi skjutsar barnen till och från skolan. Vi har från hösten 2012 en grundskolelärare anställd för att hjälpa barn med undervisnin Läs mer...

 • Sysselsättning

  Utifrån uppdrag och behandlingsplan så arbetar föräldrar och kontaktpersoner med de mål som finns för sysselsättning under vistelsen. Det kan handla om att börja eller fortsätta på studier eller att ordna praktikplats eller kortare arbeten. Sysselsättningen skall vara balanserad i förhålla Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Nanolfsvillan arbetar oftast med en behandlingstid på 3-12 månader.

  Förutom att vi arbetar med utredningsuppdrag och akuta ärenden så kan vi även arbeta med kortare, flexibla placeringar, asylärenden, stöd innan placering av barn, motivationsuppdrag m.m.

 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågan sker direkt till Nanolfsvillan varpå tider för besök avtalas.

 • Organisation/Personal

  Nanolfsvillan har 16 anställda och vi har arbetat med familjebehandling sedan 1986. Personalen på Nanolfsvillan består av 12 kvinnor och 4 män som tillsammans har en bred erfarenhet. Personalen får kontinuerlig handledning, dels ärendehandledning och dels processhandledning. Genomsn Läs mer...

 • Konsulter

  Leg. specialist psykiatri. Konsulteras en dag i månaden för samtal och uppföljning med klienter. Sjukskrivningar. Medicinering. Barn och Familjepsykologiskt centrum i Åtvidaberg. För utredningar av barn, samtal med vuxna, samtalsterapi för barn m.m. Psykologresurs i Linköping. Konsul Läs mer...

 • Handledning

  Ärendehandledning av Leg. barnpsykolog 2 timmar var 14:e dag.

  Ledningsgruppshandledning av socionom (med steg 1 utbildning samt handledarutbildning) 1gg var tredje vecka.

  Processhandledning av psykolog 1gg/mån.

 • Samverkan

  Vi arbetar för att hålla ett fortlöpande och gott samarbete med uppdragsgivaren och vi har som mål att placerande handläggare, den boende och Nanolfsvillan träffas ca var 6:e vecka på ett uppföljningsmöte. I behandlingsuppdragen, men även i utredningsarbetet så har vi sett att ett nära, Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Nanolfsvillans kvalitetssystem är uppbyggt kring följande områden: - Grundstruktur -Möten - Miljöpolicy - Behandling - Utredning - Akut - Samverkan - Personal-arbetsmiljö - Handledning - Fortbildning - Kvalitetssäkring - Klagomål - Statistik Se utvärdering och uppföljning ovan samt Läs mer...

 • Fortbildning

  Personal på Nanolfsvillan har generellt fått delta i kurser och seminarier c:a 1-4 per år i relevanta ämnen såsom Krishantering, Konflikter på arbetet, Motivation i arbetet, Stresshantering, Incest, neuropsykiatri, Mångfald, Kvalitetssäkring, Zonterapi, Migration och ungdomsrevolt, Marte M Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Finspång ligger ca 18 mil från Stockholm, 2,5 mil från Norrköping och 8 mil från Örebro. Bussförbindelse finns mellan Norrköping och Finspång.
  Närmaste flygplats Kungsängen Norrköping 3 mil från Finspång.

 • Referenser

  Vi lämnar referenser på begäran.

 • Övrigt

  * Nanolfsvillan inkluderar försäkringsskydd i vårdavgiften. I vårdavgiften ingår behandlingsinsatser samt månadsbidrag till varje boende som skall täcka normala utgifter för familj. Detta bidrag ges i storlek med socialbidragsnormen. Vidare ingår: Egen förskola/öppen förskola, hobbylokal, Läs mer...

Nanolfsvillan

 • Mamma/Barn 0-16 år
 • Pappa/Barn 0-16 år
 • Asylärenden/Flyktingproblematik
 • Invandrarproblematik
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2018-11-28
Nanolfsvillan

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida