Logo
 • 3.png
 • 4.png
 • image4.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg
 • image8.jpg
 • image10.jpg

JATC Community Health Care

 • Pris

  Utifrån ramavtal samt individuell prissättning beroende på behov av personalstöd / insats.

 • Antal platser/Boendeform

  Du är Hjärtligt välkommen, för mer information se vår nya hemsida, JATC Community Health Care. Lagrum: LSS §9.9 Serviceboenden (Järna och Södertälje) Lagrum: LSS § 9,9 Gruppbostäder (Strängnäs och Nynäshamn) Lagrum: LSS § 9:8 Bostad med särskild service för barn ungdomar (Järna) Läs mer...

 • Främmande Språk

  Finska, arabiska, engelska, tyska, ryska, syrianska, spanska och turkiska.

 • Ramavtal

  Södertälje Kommun LSS §9.9.
  Stockholm Stad LOV § 9.10.
  Södertörn, Botkyrka, Huddinge, Tyresö, Nynäshamn LSS §9.9.

 • Verksamhetsbeskrivning

  JATC Community Health Care är en specialistenhet som har funnits sedan 1989 och erbjuder vuxna med neuropsykiatriska funktions variationer och/ eller med psykosocial problematik. Vi arbetar utifrån ett helhetskoncept: arbete, boende och fritid, individanpassat med personalstöd, dygnets all Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utifrån placerande myndighets uppdrag skapar vi målsättning för varje "termin" tillsammans med brukare. Utifrån vår dokumentation kan man sedan följa hur vi arbetar för att nå målsättningen. Brukare och Boendeassistent/Arbetshanledare träffas en gång/månad för att följa upp planeringen. Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  All utslussning är individuellt anpassad utifrån brukarens behov. Planering för utslussningen görs i samråd med handläggare.

 • Skola/Kursverksamhet

  Alla brukare i verksamheten har individuell utvecklingsplan.
  Verksamheten har ett kontaktnät med bl.a. skolor och studieförbund. Brukarens har möjlighet till studiestöd både i hemmet och på vår dagliga verksamhet.

 • Sysselsättning

  På boendet görs även planering och struktur för fritidsaktiviteter.
  Fritidsaktiviteter kan ske individuellt eller i grupp utifrån önskemål.

 • Behandling/Insatslängd

  Vi arbetar utifrån konceptet strukturerad vardag vilket inkluderar individuell handlingsplan.
  Placerande myndighet är ansvarig för hur lång tid man beviljar placering i verksamheten.

 • Inskrivningsförfarande

  Placerande myndighet tar kontakt med inskrivningsansvarig på JATC för att informera om aktuell kund. Om handläggare och JATC är överens om placering går man vidare. I första steget krävs en beskrivning och en utredning om den person som platsförfrågan avser. Går man vidare utifrån detta b Läs mer...

 • Organisation/Personal

  JATC Community Health Care är ett privat vård-och omsorgs företag som har funnits sedan 1989. Bolagets VD är Liselotte Almén Malmqvist. Verksamhetschef är Anette Olsson. Alla enheter har en föreståndare/enhetschef som ansvarar för det operativa arbetet. Personalutbildning: olika former Läs mer...

 • Konsulter

  Konsulter tas in utifrån specifika behov.
  Verksamheten samarbetar med en advokatbyrå i mer komplexa ärenden.

 • Handledning

  Handledningen är i form av processhandledning.
  Extern och intern handledning sker kontinuerligt utifrån behov.

 • Samverkan

  Samarbete / samverkan sker med placeringsansvarig myndighet och bygger på de avtal som upprättas.
  Uppdragets innehåll är grund för vårt arbete.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  JATC Community Health Care har sedan 1997 kvalitetssäkrat företaget en gång/år. I kvalitetssäkringen ingår personal och brukare. Sammanställningen analyseras och utifrån resultatet skapar varje enhet ny målsättning för kommande arbetsår. Företaget är ISO 9001 certifierad.

 • Fortbildning

  JATC Community Health Care har en egen utbildningsenhet som utbildar kontinuerligt utifrån en given årsagenda. Vi utbildar i lågt affektivt bemötande, neuropsykiatriska funktions variationer, dokumentation, HSL, arbetsmiljö, ledarskap, etik och moral. Personalen har regelbunden handledn Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Strängnäs: Gruppbostad, Korttidsboende samt daglig verksamhet ligger alldeles intill Järnvägsstationen, 5 minuter från centrum. Järna: Serviceboende Norrtuna ligger ca 10 minuters promenad från centrum. Södertälje, Östertälje: Två serviceboenden och en daglig verksamhet, samt hunddagis Läs mer...

 • Referenser

  Södertälje kommun, LSS-handläggare Maria Frykegård, tel. 08-550 226 67.
  Stockholms Stad, Kungsholmens SDF, LSS-handläggare Katrine Sjögren, tel. 08-508 083 04.

JATC Community Health Care

 • Män 18-60 år
 • Kvinnor 18-60 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Samsjuklighet
 • Borderline
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2023-09-18
JATC Community Health Care

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida