Logo
 • image7.jfif
 • image8.jfif
 • image9.jfif
 • image10.jfif
 • image11.jfif
 • image13.jfif
 • image14.jfif

Humana K Rehab HVB

 • Pris

  Enligt ramavtal eller efter överenskommelse.

 • Antal platser/Boendeform

  Vi har tillstånd för 27 platser fördelade på två olika enheter. Väst 15 (18) platser och Alvina, vår kvinnoenhet, 9 platser. Boendena är hemlika och personliga med eget grundmöblerat rum. Ring oss för förfrågan om tillgänglig plats: 070-226 31 66.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  K Rehab Väst och Alvina har ramavtal med SKL (64 kommuner), Haninge kommun, Nynäshamns kommun, Uppsala kommun; Enköpings kommun; Heby kommun; Håbo kommun; Knivsta kommun; Tierps kommun; Östhammars kommun; Värmlands kommuner (16 kommuner), Sundsvalls kommun; Timrå kommun; Ånge kommun; Kra Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  K REHAB VÄST Behandling Behandlingen är individuellt anpassad utifrån klientens behov, resurser och målsättning. Vi arbetar för att klienten ska lära sig nya verktyg och konstruktiva strategier att hantera sin livssituation. Vardagsrutiner och socialt samspel är viktiga delar i förändrin Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  K REHABs metoder och innehåll ska vara baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet men också utföras på ett systematiskt sätt så att mätbara resultat kan ses. För detta använder vi olika skattningar, främst SCL 90, men också insatsrapporter som skrivs varje månad.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussningen utgår från klientens önskemål, behov och förutsättningar så att det kan ske på ett tillfredsställande och tryggt sätt. Vi är här flexibla och öppnar upp för en stegvis eller gradvis utslussning med växelvistelse hos oss och det nya boendet för att det ska bli lyckat för klien Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi kan vid önskemål ordna praktik, anpassade studier och utbildning vid Folkhögskola, komvux eller Gävle högskola. Detta förutsätter att klienten kommit så pass långt i sin behandling så att det finns möjlighet att klara av och tillgodogöra sig studier eller praktik.

 • Behandling/Insatslängd

  3-24 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Vi lägger stor vikt vid ett gott första bemötande av klienten. Vi ser gärna att ett studiebesök genomförs, antingen på K REHAB eller på hemmaplan om möjligt. Inskrivningsförfarandet styrs dock ofta av uppdragsgivarens och klientens behov och situation.

 • Organisation/Personal

  K REHAB är den del av Humana En balanserad sammansättning med avseende på ålder och kön hos våra medarbetare har eftersträvats, främst för att säkerställa en hög kvalitet i behandlingsarbetet och en god medarbetartrivsel. Gruppen medarbetare utgörs av kvinnor och män, med grundutbildn Läs mer...

 • Handledning

  All personal har handledning.

 • Samverkan

  Samarbete och samverkan bygger för vår del på att föra en lyhörd dialog och ha ett värdefullt erfarenhetsutbyte med varje uppdragsgivare något som i varje fall ligger till grund för en långvarig förtroendefull relation. Många av våra klienter har tidigare varit i kontakt med olika aktörer, Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Utvärdering och uppföljning av insatser sker enligt Humanas ledningssystem.

  Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom uppföljning av Nöjd kund index (NKI).
  Kvalitetsindex

 • Fortbildning

  Alla medarbetare genomgår ett internt utbildningsprogram i KBT, teori och metodik, med fokus på beroendelära och psykisk ohälsa. Varje medarbetare har en kompetensutvecklingsplan med moment som utvärderas av chef vid medarbetar- och utvecklingssamtal. Journalföringsutbildning sker löpand Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Verksamheterna K Rehab Väst och Alvina ligger idylliskt beläget i Älvkarleby, ett litet samhälle som ligger ca 2,5 mil söder om Gävle och 8 mil norr om Uppsala. Det finns goda kommunikationsmöjligheter med bil och tåg från Stockholm, Uppsala, Gävle, Örebro och Falun. Tåg från Arlanda tar c Läs mer...

 • Referenser

  Kontakta oss för referenser

 • Övrigt

  Klient kan hämtas vid placering efter överenskommelse och beroende på avstånd. På enheterna K Rehab Väst och Alvina kan klient medtaga sitt husdjur efter bedömning. **Integrerad behandling med specifika psykosociala metoder, specialistpsykiatriskt stöd och medicinsk behandling. Kognit Läs mer...

Humana K Rehab HVB

 • Män 18-64 år
 • Kvinnor 18-64 år
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Matmissbruk
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Metadon/Subutexbehandling

Övriga verksamheter (32)

Senast uppdaterad: 2023-04-17
Humana K Rehab HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida