Olands Utvecklingscenter

 • Pris

  Uppgifter vid kontakt.

 • Antal platser/Boendeform

  6 behandlingsplatser + 1 stödboendeplats OUC Alunda
  7 behandlingsplatser OUC Steninge (Märsta)

 • Främmande Språk

  Engelska, spanska, persiska

 • Ramavtal

  Uppsala, Enköping, Tierp, Östhammar, Heby, Knivsta, Håbo, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby, Sundbyberg, Solna, Huddinge, Södertälje, Ekerö, Sollentuna. Alla kommuner i Hälsingland. Alla Stockholms stadsdelar samt SKL 61 kommuner.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Olands UtvecklingsCenter är ett litet vårdföretag som består av två enheter. Den ena enheten finns i Alunda, 3,5 mil från Uppsala. Där finns 6 vårdplatser och en stödboendelägenhet. Målgruppen för HVB-hemmet är tjejer med neuropsykiatriska funktionsvariationer i åldern 14 till och med 19 å Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Olands UtvecklingsCenter ser eftervården som en viktig del i behandlingen för att bibehålla och få en fortsatt utveckling av ungdomens förutsättningar. Personalen medverkar vid skolbyte, boendefrågan, kontakt med Lss mm när behandlingstiden är avklarad. Placerande enhet kan även köpa öppen Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  När det gäller skolgång så medverkar vi till en individuell anpassad studieplan samt stöder skolan, med utbildning och handledning samt ungdomen i skolarbetet. Det finns ett flertal grundskolor i närområdet som används för våra ungdomar relaterat till deras behov. Allt från särskola till n Läs mer...

 • Sysselsättning

  När det sker en placering på Olands Utvecklingscenter så tas det en grundlig information om ungdomen, där det förekommer information om aktiviteter. Aktiviteter ingår i de basala områdena som behöver uppfyllas för att en individ ska må bra. Dels för stimulans och utveckling samt ur ett häl Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingstiden är upp till 3 år med en snittid på 18 månader på behandlingshemmet.
  Vid öppenvårdsinsatser varierar behandlingstiden relaterat till insatser och uppdragets utformning.

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivningsrutinerna sker i sex steg för att Olands UtvecklingsCenter ska kunna göra en kvalificerad bedömning av uppdraget och ha ett professionellt förhållningssätt samt vara väl förberedd inför uppdraget. • Placerande enhet tar en första kontakt med Olands UtvecklingsCenter, via telef Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Olands UtvecklingsCenter har en engagerad personalgrupp med hög kompetens som bl a består av Sjuksköterska med somatisk och psykiatrisk kompetens, Familjebehandlare, MI behandlare (med i nätverket MINT), beteendevetare. Personalgruppen består av 70% högskoleutbildade inom arbetsområdet. Läs mer...

 • Konsulter

  Psykolog med KBT inriktning samt kontinuerlig kontakt med en överläkare med specialistkompetens inom barn och ungdomspsykiatri.

 • Handledning

  Olands UtvecklingaCenter har ärendehandledning alt. Processhandledning var tredje vecka med en extern psykolog tillika Leg. Psykoterapeut samt teamhandledning med föreståndaren var tredje vecka.

 • Samverkan

  • Samverkan med uppdragsgivaren • Föreståndaren aktualiserar en första kontakt med placerande enhet i samband med en placering. • Behandlingssamordnaren håller i kontinuiteten kring placeringen och uppdaterar placerande enhet regelbundet. Kontakten kan ske från varje veckan till en gång Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Olands UtvecklingsCenter har utarbetat ett kvalitetsledningssystem som är anpassad efter vår verksamhet och policy, som är förenligt med Socialstyrelsens SOSFS 2011:9 "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete". Ledningssysteme Läs mer...

 • Fortbildning

  Planer för personalens fortbildning och kompetensutveckling struktureras upp i början av varje år. De utbildningar som ges kontinuerligt är nedanstående områden. - Utbildning ges av behandlingsansvarig psykolog 3 timmar var tredje vecka. - Personal får utbildning/handledning av förestånd Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Enheten i Alunda ligger 3,5 mil öster om Uppsala med goda kommunikationsmöjligheter, 5 mil från Arlanda samt 10 mil från Stockholm.
  Enheten i Märsta ligger strax intill Arlanda och 4,1 mil från Stockholm

Olands Utvecklingscenter

 • Lurgatan 6
  754 20 Uppsala
  0174-100 01

 • www.olandsutvecklingscenter.se
 • Org-nr: 556720-1867
 • Kontaktperson
 • Bo Widlund Föreståndare OUC Steninge
  0708-971469
  bo.widlund@olandsutvecklingscenter.se
 • Tove Sundgren Föreståndare OUC Alunda
  0706-910159
  tove.sundgren.ouc@telia.com
 • Flickor 13-18 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Skolproblematik
Senast uppdaterad: 2021-04-08
Olands Utvecklingscenter

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida