Logo

Omvårdnad I Skönvik AB

 • Pris

  Från Ca 3200:- per dygn

 • Antal platser/Boendeform

  48. Särskilt boende med inriktning psykiatri och demens. Tillstånd enligt SoL, 7 kap 1§ p2

 • Främmande Språk

  Vi hanterar engelska, finska, arabiska, somaliska. Tolk anlitas vid behov.

 • Ramavtal

  Borlänge, Säter, Falun, Hedemora, Gagnef, Ludvika, Härnösand, Sundsvall, Timrå, Sollefteå, Ånge, Kramfors, Tyresö, Nynäshamn, Haninge, Nacka, Upplands -Bro, Järfälla, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Täby, Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Örebro.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Omvårdnad i Skönvik AB finns för heltidsboende eller som avlastning. Till oss kommer både yngre och äldre människor med psykiska funktionshinder eller med demens. I en trivsam och naturnära miljö uppmuntrar vi till eget skapande i vår trädgård. Ingen dag är den andra lik... Den röda Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi arbetar med genomförande planering.

 • Utslussning/Eftervård

  Sker i samråd med upphandlande kommun.

 • Skola/Kursverksamhet

  Efter behov samarbetar vi med olika studieförbund i syfte att öka stimulansen hos våra gäster.

 • Sysselsättning

  Var och en av våra gäster deltar i ADL-träning, social gemenskap och olika aktiviteter efter förmåga och behov. I den genomförandeplanen sätts både korta och långsiktiga mål som kontinuerligt följs upp. Tillgång till fysiska aktiviteter såsom bad och vattengympa finns i närområdet. Här Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vårt boende syftar till att skapa en positiv miljö med känsla för det unika hos varje människa.
  Några stannar för en kortare tid, medan andra finner trygghet i ett långvarigt boende.


 • Inskrivningsförfarande

  Efter förfrågan om plats sker en vårdplanering/bedömning hos den tilltänkte gästen, där våra ambitioner är att ha deltagande av gäst, hemkommunens biståndshandläggare samt enhetschef och sjuksköterska från Omvårdnad i Skönvik AB. Sjuksköterska och utsedd kontaktman tar vid inskrivning e Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Omvårdnad i Skönvik AB, som är ett privatägt aktiebolag, startade sin verksamhet 1993-01-01 Idag finns 48 platser för boende och personalen består av; ca 40 undersköterskor/skötare, 1 verksamhetschef, 2 enhetschefer, 2 sjuksköterskor. Verksamhetschef, Operativ chef, redovisningseko Läs mer...

 • Konsulter

  De konsulttjänster vi använder oss av är specifika för verksamheten och kan bestå av; läkare, tandläkare, labtjänster, sjukgymnast,arbetsterapeut dietist,fotvård, massör m.m.


 • Handledning

  Handledning genomförs kontinuerligt.

 • Samverkan

  Vi förväntar oss tydlighet i uppdraget från kommunerna vid placeringar. Om samverkan mellan exempelvis region och kommun är aktuellt så är det av största vikt att detta dokumenteras så vårat uppdrag blir tydligt.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Företaget har arbetat med kvalitet allt sedan starten. En kvalitetsansvarig finns utsedd med uppgift att hantera, övervaka, utvärdera och vidareutveckla kvalitetsarbetet. Vår kvalitetsmanual i 5 kapitel beskriver affärsidé, inriktning, målsättningar, policies, regler, rutiner, arbetssä Läs mer...

 • Fortbildning

  Medarbetar samtal ligger som grund för inventering av kompetensutbildningsbehov, både individuellt och kollektivt. Efter denna inventering sker fortbildning kontinuerligt.
  Värdegrunds och arbetsmiljö arbete pågår kontinuerligt.

 • Kommunikation/Avstånd

  Omvårdnad i Skönvik bedriver sin verksamhet i Hedemora i södra Dalarna.

 • Referenser

  Paulina Karlsen, Borlänge kommun. [email protected] 0243-74000 • Övrigt

  * Besöksadress:
  Damastvägen 5 - Huvudkontor, 9 -Skogsgården och 11- Ängsgården
  776 36 Hedemora.

Omvårdnad I Skönvik AB

 • Män 18
 • Par 20
 • Kvinnor 18
 • Sociala problem
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Demens
 • Konvalescens
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Autism
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Psykoser
 • Borderline
 • Personlighetsstörningar
 • Schizofreni
 • Neuroser
 • Demens
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2022-12-05
Omvårdnad I Skönvik AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida