Logo
 • image1.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image7.jpg
 • image8.jpg
 • image9.jpg
 • image10.jpg
 • image11.jpg
 • image12.jpg
 • image13.jpg

Partnergruppen

 • Pris

  Varierande utifrån uppdrag och eventuella ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Norra Vram: 24 st platser med särskild service och 21 st platser i hem för viss annan heldygnsvård. Björklunda: 24 st platser med särskild service och 20 st platser i hem för viss annan heldygnsvård. Vittsjö: 12 st platser med särskild service och 32 st platser i hem för viss annan he Läs mer...

 • Främmande Språk

  En del av våra medarbetare är flerspråkiga.

 • Ramavtal

  Kontakta Minela Zarifovic via mail, [email protected] eller på 072 246 48 32 för aktuell information.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Norra Vram: Gnistan tar emot personer med alkoholskador, psykiska och sociala funktionsnedsättningar samt sviktande somatiska förmågor från 21 år och uppåt. Möllebacken är detsamma dock från 30 år och uppåt. Spiran tar emot personer med kognitiv svikt, demens och utåtagerande från 50 år oc Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Humana har ett väl inarbetat kvalitetsledningssystem och vi följer fortlöpande upp vårt arbete genom egenkontroller och internrevisioner vars resultat redovisas i vår Kvalitetsberättelse. Vi genomför även kundundersökningar för att säkerställa att våra kunder trivs hos oss och är nöjda med Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Varje utslussning/eftervård planeras individuellt utifrån den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. Målsättningen med utslussningen innebär att den enskilde ska leva och befinna sig i ett socialt sammanhang med bostad, sysselsättning, fungerande socialt nätverk och fritid.

 • Skola/Kursverksamhet

  Möjlighet till studier erbjuds i samverkan med kommunala vuxenutbildningen och olika studieförbund, folkhögskolor dels i grundskolans kärnämnen och dels i mån av intresse och individuella möjligheter.

 • Sysselsättning

  Målsättningen är att de som bor hos oss ska kunna upprätthålla ett så bra liv som möjligtunder sin vistelse hos oss. Det innebär att delta i det aktivitetsutbud som erbjuds för alla, dels att vi tillgodoser de individuella behov och önskemål som den enskilde har. En individuell handlingspl Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Våra enheter erbjuder omvårdnad, aktiviteter/sysselsättning, utslussning och eftervård. Insatslängden varierar utifrån den enskildes behov, resurser och förmåga.

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning föregås alltid av ett informationsbesök för att på bästa sätt förbereda för den planerade behandlingsinsatsen. Vid informationsbesöket har information kring klientens önskemål, behov samt biståndsbeslutet erhållits. Det utses ansvarig kontaktperson åt klienten. Denna indelning Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Partnergruppen är en del av Humana. Regionchef Johannes Torstensson, [email protected] Verksamhetschefer: Norra Vram: Lise-Lotte Jönsson, [email protected] Björklunda: Andrea Ljungqvist, [email protected] Vittsjö: Maria Tegner, [email protected] Läs mer...

 • Konsulter

  Vi använder konsulter för handledning, insatser av specialistläkare, tolkservice, organisationsutveckling, ledarskap och utbildningar. Vi har också möjlighet att anlita externa psykoterapeuter och psykologer. Detta kan bli aktuellt i samband med psykoterapeutisk behandling, psykologtest, Läs mer...

 • Handledning

  Vi tillhandahåller handledning kontinuerligt till vår personal.

 • Samverkan

  Vårt mål är att alltid ha ett bra samarbete med klientens hela nätverk, både det professionella och det sociala.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har ett välutvecklat kvalitetsledningssystem och har ett aktivt kvalitetsarbete. För oss är det av största vikt att våra kunder får en omsorg av högsta kvalitet och ett gott bemötande i varje situation.

 • Fortbildning

  Partnergruppens ledning i samråd med teamledare arbetar kontinuerligt med att finna rätt kompetensutveckling för medarbetarna. Genom löpande adekvata fortbildningar säkerställer vi att vår goda kvalitet upprätthålls och vidareutvecklas. Humana borgar för god internutbildning till våra meda Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Samtliga enheter är belägna med närhet till allmänna kommunikationer med tåg, buss och flyg.


 • Referenser

  Kontakta Minela Zarifovic via mail, [email protected] eller på 072 246 48 32 för aktuell information.

 • Övrigt

  Besök gärna vår hemsida www.humana.se

Partnergruppen

 • Män 18 år-
 • Par 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Fysiska funktionshinder
 • Invandrarpolitik
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Konvalescens
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Psykoser
 • Borderline
 • Demens
 • Personlighetsstörningar
 • Schizofreni
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder

Dokument (12)

Övriga verksamheter (32)

Senast uppdaterad: 2021-10-14
Partnergruppen

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida