Logo

Partnergruppen Ljungagården

 • Pris

  Differentierade vårdavgifter enligt omvårdnadsbehov eller i enlighet med gällande ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  21.

 • Främmande Språk

  Engelska. Bosniska, Kroatiska, Rumänska, Ungerska, Italienska.

 • Ramavtal

  Kommunförbundet Skåne, Trollhättan och Vänersborgs kommun.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ljungagården är ett särskilt boende enligt 7:1:2 och tar emot klienter med beslut enligt 4:1 Sol. Vår målgrupp har inriktning psykiatri med psykossjukdom kombinerat med andra funktionsnedsättningar som tex personlighetsstörning, begåvningshandikapp, neuropsykiatri och missbruk. Vi har god Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi upprättar en genomförandeplan i samband med inskrivning och följer upp samt utvärderar den regelbundet och postar denna till kund. Alla HSL insatser och somatisk vård följs upp kontinuerligt med ansvarig läkare, öppenvård och vårdcentral. Dessa insatser och utvärdering tar man del av i Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi erbjuder individanpassat boende i form av en intern vårdkedja som spänner från sjukhemsvård till växelvård/utslussning.

 • Skola/Kursverksamhet

  Utbildning för vårdtagaren anordnas vid behov inom ramen för den individuella genomförandeplanen. Finns högskola i Ljungby och Växjö.

 • Sysselsättning

  Vi har ett aktivitetshus bredvid huvudbyggnaden på boendet. I aktivitetshuset finns ett fullbordat kök där man kan laga mat, baka mm. Planerade aktiviteter erbjuds av arbetsterapeut och övrig personal. Aktiviteten utgår från klientens önskemål och behov. Aktiviteten kan vara i grupp eller Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Individuellt anpassad.

 • Inskrivningsförfarande

  Direkt till Eleonor Löfstedt 076-3092510 eller Johan Lindberg 070-5128367.

 • Organisation/Personal

  Sjuksköterska, arbetsterapeut, undersköterska, skötare samt läkare.

 • Konsulter

  Psykolog.

 • Handledning

  Metodhandledning i ESL.

 • Samverkan

  Verksamheten har ett gediget lokalt nätverk inom de flesta områden som vi samverkar med kontinuerligt. Vi arbetar i nära samverkan med våra uppdragsgivare och har utvecklat metoder och processer för att tillgodose våra kunders behov. Vår kärnverksamhet och viktigaste arbetsprocess är akt Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vårt kvalitetssystem har utvecklats enligt ISO 9001:2008. Personalen är delaktig i kvalitetsarbetet och systematiska arbetsmiljöarbetet. Verksamhetens mål och värdegrund är väl definierade och förankrade hos alla medarbetare. De övergripande målen är tydliga och mätbara. Som en del i vår Läs mer...

 • Fortbildning

  Fortbildning sker i enlighet med en individuellt utarbetad utbildningsmatris och består av såväl externa som interna utbildningsinsatser.
  Vid behov anlitas specialistkompetens.


 • Kommunikation/Avstånd

  Partnergruppen Ljungagården är beläget i naturskön miljö ca. 1,5 mil från Ljungby. Goda förbindelser med buss och tåg via Alvesta och Ljungby samt Älmhult.

 • Referenser

  Ann-Louise Gilleck Habo kommun tele: 036-4428355
  Herman Johansson Karlsborg kommun tele: 0505-17286
  Caroline Bengtsson och Amie Åkerman Halmstad kommun tele: 035-138907 el 035-138625

 • Övrigt

  *Vid förfrågningar samt information om boendet ring: Regionchef Johan Lindberg, tel 070-5128367. Bitr regionchef Morgan Darius, tel 0702-445623 johan.lindberg@humana.se morgan.darius@humana.se **Huvudkontor: Humana AB, Warfvingesväg 39, 7 tr. 1125 Läs mer...

Partnergruppen Ljungagården

 • Södra Ljunga
  341 91 Ljungby
  0372-16003
 • eleonor.lofstedt@humana.se
 • Kontaktperson
 • Enhetschef Eleonor Löfstedt Löfstedt
  076-3092510
  eleonor.lofstedt@humana.se
 • Regionschef Johan Lindberg
  070-5128367
  johan.lindberg@humana.se
 • Bitr Verksamhetschef Charles Wersén.070-7786753. charles.wersen@inom.com
 • *Se Övrigt
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykisk problematik
 • Utvecklingsstörda med psykiatriska tilläggsdiagnoser
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Övergreppsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni

Övriga verksamheter (32)

Senast uppdaterad: 2019-05-16
Partnergruppen Ljungagården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida