Logo
 • image17.jpg
 • image2.JPG
 • image4.JPG
 • image16.jpg
 • image10.jpg
 • image3.JPG
 • image7.jpg
 • image15.JPG
 • image6.jpg
 • image8.jpg
 • image12.jpg
 • image11.jpg
 • image7.JPG
 • image14.JPG
 • image1.JPG
 • image13.jpg
 • image9.JPG

Partnergruppen Skämningsfors

 • Pris

  Differentierade vårdavgifter enligt omvårdnadsbehov eller i enlighet med gällande ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  21 platser.

 • Främmande Språk

  Engelska, Italienska, Spanska, Serbiska, Romani

 • Ramavtal

  Trollhättans stad, Skövde korttidsbostäder, Kommunförbundet Skåne, Borås

 • Verksamhetsbeskrivning

  Målet med verksamheten är att klienten skall få förutsättningar i lugn och trygg miljö samt att arbeta med funktionshöjande och jag stärkande processer utifrån individuella behov. Verksamheten arbetar utifrån visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. Vi erbjuder individanpassat boende i h Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Verksamhetens mål och värdegrund är väl definierade och förankrade hos alla medarbetare. De övergripande målen är tydliga och mätbara. Uppföljning och utvärdering av kvalitetsmålen sker en gång per år. Löpande utvärderas målen i den individuella genomförandeplanen i samband med bedömning Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi erbjuder individanpassat boende samt träningslägenheter som tillhör Skämningsfors.

 • Skola/Kursverksamhet

  Finns möjlighet till utbildningsinsatser i Jönköpings län utifrån individuella önskemål och förmågor.

 • Sysselsättning

  Vårt aktivitetsrum där arbetsterapeut är tillgänglig är en viktig del viktig för att tillgodose den boendes behov. Vi anordnar utflykter och resor i verksamhetens buss och bilar. Individuellt anpassad hobbyverksamhet erbjuds. Det finns tillgång till träningslokal, biljardbord, bordtenn Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Insatserna som utförs utgår från den enskildes behov, förmågor och resurser. Insatserna utgår från den enskilde med mål och syfte att stärka, förbättra ,bibehålla och återskapa färdigheter hos individen. Aktivt arbete för att stärka anhörigkontakt och nätverk. Metodiskt arbeta med ett s Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  1.Behov uppstår och förfrågan ställs. 2.Placeringsmöjlighet och matchning sker utifrån klients behov av boende och insatser. 3.Avtal upprättas tillsammans med placerare. 4.Inhämtning av ev utredningar, samverkans kontakter, ev domslut. 5.Studiebesök för klient, ansvarig handläggare. Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Sjuksköterska, arbetsterapeut, behandlingspedagog, undersköterska, skötare, läkare, fastighetsskötare, husfru.

 • Konsulter

  Fotvårdsspecialist kommer till verksamheten.

 • Handledning

  Metodhandledning tillhandahålls kontinuerligt enligt ESL .

 • Samverkan

  Verksamheten har ett gediget lokalt nätverk inom de flesta områden som vi samverkar med kontinuerligt. Vi arbetar i nära samverkan med våra uppdragsgivare och har utvecklat metoder och processer för att tillgodose våra kunders behov. Vår kärnverksamhet och viktigaste arbetsprocess är akt Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vårt kvalitetsledningssystem har utvecklats enligt ISO 9001:2015.
  Personalen är delaktig i kvalitetsarbetet och systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • Fortbildning

  Fortbildning sker i enlighet med en individuellt utarbetad utbildningsmatris och består av såväl externa som interna utbildningsinsatser.
  Vid behov anlitas specialistkompetens.

 • Kommunikation/Avstånd

  Skämningsfors är beläget i en naturskön slottsmiljö vid Vätterns västra strand i Brandstorp, ca 4 mil norr om Jönköping och ca 2 mil söder om Hjo. Det finns affär på gångavstånd. Det är nära till skog och natur.

 • Referenser

  Bitte Gillefalk
  Enhetschef
  Jönköping Kommun
  Socialtjänsten, område socialpsykiatri och resurs
  Telefon 036-102170
  bitte.gillefalk@jonkoping.se

  Erika Alsén
  Psykiatrihandläggare
  Varberg
  Uppdragsavdelningen
  Telefon: 0340-697054
  erika.rudolphsson.alsen@varberg.se

 • Övrigt

  Huvudkontor: Humana AB, Warfvingesväg 39 7 tr. 11251 Stockholm. Tel växel 08-59929900 Fax: 08-59929999. Besök oss gärna på vår hemsida eller ring för att beställa vår broschyr eller för att erhålla ytterligare information.

Partnergruppen Skämningsfors

 • Skämningsfors 1
  566 93 Brandstorp
  0502-50136/ Fax 0502-50218

 • www.humana.se
 • Org-nr: 556177-0362
 • Kontaktperson
 • Andreas Svärd
  0736-988440
  andreas.svard@humana.se
 • Morgan Darius
  0702-445623
  morgan.darius@humana.se
 • Vid förfrågan om plats och information om boendet. Ring: Verksamhetschef Johan Lindberg 070-5128367, johan.lindberg@inom.com
 • Bitr Verksamhetschef Morgan Darius 070-2445623,morgan.darius@inom.com
 • Män 20-70 år
 • Kvinnor 20-70 år
 • Fysiska funktionshinder
 • Invandrarproblematik
 • Konvalescens
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Borderline
 • Demens
 • Personlighetsstörningar
 • Schizofreni
 • Neuroser
 • Övergreppsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Psykisk utvecklingsstörning

Dokument (1)

Övriga verksamheter (32)

Senast uppdaterad: 2019-11-08
Partnergruppen Skämningsfors

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida