Logo
 • image5.jpg
 • image4.jpg
 • 1.png
 • image7.jpg
 • 3.png
 • image6.jpg
 • 2.png

Mo Gård

 • Pris

  Differentierad prissättning beroende på stöd- och omsorgsbehov.

 • Antal platser/Boendeform

  120

 • Främmande Språk

  Vi arbetar i en kommunikativ miljö med olika anpassade kommunikationssätt som exempelvis
  Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK), taktila former samt teckenspråk.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Mo Gård är ett stiftelseägt icke vinstdrivande kunskapsföretag med över 70 års samlad erfarenhet och kompetens kring kommunikation och flerfunktionsnedsättningar. Vårt fokus är alltid att se ur individens perspektiv och sträva efter att utveckla förtroendefulla relationer. Målgruppen är Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Mo Gård Gymnasiesärskola riktar sig till elever med kombinerade funktionsnedsättningar som är i behov av en anpassad och tillrättalagd kommunikativ miljö. Gymnasiesärskolan har nationellt upptagningsområde och erbjuder det individuella programmet med syftet att skapa goda förberedelser inf Läs mer...

 • Sysselsättning

  Daglig verksamhet är en viktig del i vårt arbete, vi erbjuder ett varierat utbud och strävar efter att alla ska ha en individuellt anpassad och meningsfull sysselsättning som bidrar till gemenskap, utveckling och stimulans. Även när det gäller fritiden försöker vi skapa ett rikt utbud av Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivningsförfarandet hanteras av Mo Gårds rådgivare.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Inom Mo Gårds verksamheter värderar vi kvalitetsarbetet högt. Det viktigaste för oss är att du som kund är nöjd med vår insats. Alla verksamheter inom Mo Gård omfattas av vårt kvalitetsledningssystem som sedan juni 2011 är certifierat enligt ISO 9001:2008.

Mo Gård

 • Norralundsvägen 13
  612 44 Finspång
  010-471 66 18
 • radgivare@mogard.se
  www.mogard.se
 • Org-nr: 556440-6253
 • Kontaktperson
 • Cecilia Joge-Johansson
  010-471 66 18
  radgivare@mogard.se
 • Richard Östnes
  010-471 67 23
  radgivare@mogard.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Skolproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2020-07-01
Mo Gård

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida