• logo.svg
 • image1.jpg

Risingegården HVB och Stödboende

 • Pris

  Dygnspris fås vid förfrågan om inte ramavtal finns.

 • Antal platser/Boendeform

  6-7 utredningsplatser. Flickor 12-18.
  5 behandlingsplatser. Flickor 12-18.
  2 behandlingsplatser i litet hus. Flickor 12-20.
  2 behandlingsplatser i lägenhet. Flickor 12-20.
  6 platser i stödboende. Ungdomar 16-20.

 • Främmande Språk

  Engelska, arabiska.

 • Ramavtal

  Ring oss och fråga!

 • Verksamhetsbeskrivning

  Risingegården är ett akut-, utrednings- och behandlingshem för flickor 12-18 år, med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteende, övergreppsproblematik och riskbeteenden mot våld, kriminalitet och missbruk. Vi har också ett stödboende för ungdomar (flickor och po Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi medverkar i Skandinavisk Sjukvårdsinformations uppföljnings- och kundutvärderingssystem, Kvalitetsindex Risingegården utvärderar verksamheten regelbundet, bland annat genom att skicka ut utvärderingsfrågor till handläggare, vårdnadshavare och ungdomar efter avslutad placering. Svaren Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har också ett stödboende där en del av ungdomarna slussas ut. Under utslussning och eftervård kan Risingegården också erbjuda fortsatt nätverksarbete, samtal eller annat innehåll efter uppdrag. Vi har tillgång till utslussrum i eget hus.

 • Skola/Kursverksamhet

  Under en utredningstid arbetar flickan med material från hemskolan och arbetar med ma, sv och eng i utredningssyfte. När en flicka kommer till oss och ska gå i grundskola så skrivs hon in på Grosvadsskolan i Finspång. Grosvadsskolan är en kommunal grundskola som tar emot elever i årsk Läs mer...

 • Sysselsättning

  Utredning Varje vardag, dagtid, varvas enskilda samtal, gruppaktiviteter, skola/skolverksamhet, praktik och praktiskt/estetiskt arbete, beroende av flickans behov och förmåga. En utredningstid innehåller en mängd aktiviteter, både obligatoriska dagtid (dans, bad, sporthall) och frivilliga Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Utredningstid - 10+2 veckors dokumentationstid.
  Behandlingstid - individuell

 • Inskrivningsförfarande

  Vid förfrågan - ring 0122-210 50 eller respektive föreståndare/biträdande föreståndare som du hittar på www.risingegarden.se. Vid placering planeras inskrivningsförfarandet tillsammans.

 • Organisation/Personal

  Risingegården har funnits sedan i början av 1990-talet. Det började som ett utredningshem för både pojkar och flickor, men har sedan successivt utvecklats till att rymma även ett behandlingshem för flickor. Sedan 2005 arbetar vi enbart med flickor i behandling och utredning. I vårt stödboe Läs mer...

 • Konsulter

  Leg psykolog och leg psykiater används i utredningsarbetet och olika slags terapeuter i behandlingsarbetet.

 • Handledning

  Grupphandledning med extern handledare, leg psykolog/leg psykoterapeut, 1 dag/månad.

 • Samverkan

  Risingegården arbetar med nätverksmöten i utredningsarbetet och uppföljningsmöten i behandlingsarbetet där socialtjänst och vårdnadshavare förväntas medverka. Övrigt nätverk bjuds in till vissa nätverksmöten. Dessutom arbetar Risingegården för en tät telefon- och mailkontakt med både socia Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Risingegården har ett genomtänkt kvalitetsarbete där hela personalgruppen engageras. Vi har tillsammans tagit fram ett Balanserat Styrkort (Balanced Scorecard) för hela organisationen för att se och tydliggöra alla dess delar. Risingegårdens kvalitetsarbete har dessutom resulterat i en Han Läs mer...

 • Fortbildning

  Risingegården utbildar personalen kontinuerligt genom externa föreläsningar och kurser både för enskild personal och för hela personalgruppen. Hela personalgruppen utbildas i programmet Vägledande samspel- ICDP. Läs mer på www.icdp.se. Personal är utbildad i TMO-traumamedveten omsorg. Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi ligger 0,5 mil utanför Finspång, 2,5 mil från Norrköping.
  Tåg eller flyg till Norrköping, därifrån kan en åka buss till Finspång eller be oss hämta!

 • Referenser

  Referenser fås vid förfrågan.

 • Övrigt

  Vi arbetar med djur i behandling och har på själva gården tre hästar, får, kaniner och marsvin som alla används i både utrednings- och behandlingsarbetet. Hos oss finns också ett terapihundsteam som är mycket uppskattat! Vi erbjuder DBT på plats. Vi arbetar mentaliserande, lågaffekt Läs mer...

Risingegården HVB och Stödboende

 • Sankta Marias väg 93
  612 92 Finspång
  0122-21050
 • info@risingegarden.se
  www.risingegarden.se
 • Org-nr: 556459-1732
 • Kontaktperson
 • Åsa Rydin
  0703-76 84 38
  Asa.rydin@risingegarden.se
 • Emelie Schenström
  0702-602370
  emelie.schenstrom@risingegarden.se
 • Pojkar 16-18 år
 • Flickor 12-18 år
 • Män 18-20 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Invandrarproblematik
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Borderline
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-08-21
Risingegården HVB och Stödboende

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida