Skolberga HVB

 • Pris

  Varierar beroende på ramavtal och vårdtyngd / insats. Välkommen att kontakta oss för prisuppgift.

 • Antal platser/Boendeform

  Totalt antal platser: 25
  Rehabiliteringsgruppen: 12 vårdplatser med möjlighet till träningsboende / utslussning.
  Omvårdnadsgruppen (stödboende) : 13 vårdplatser i huvudbyggnaden.

 • Främmande Språk

  Engelska, Spanska

 • Ramavtal

  Stockholms stad, Södertälje, Huddinge, Salem, Nykvarn, Haninge, Ekerö, Solna, Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla och Sundbyberg m.fl.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Skolberga är ett psykiatriskt, KBT-inriktat HVB-hem som vänder sig till vuxna kvinnor och män med psykiatriskt eller neuropsykiatriskt funktionshinder, med eller utan missbruksproblematik. Vi kan ta emot personer för vård enligt SoL eller LPT/LRV/LVM under permission. Verksamheten är Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi arbetar aktivt med genomförandeplaner som utvärderas och uppdateras minst var tredje månad. För uppföljning av individuella vård- och behandlingsinsatser används bl.a. GAF funktion & symtom, BDI, Sad Person Scale och VAS-skalor. För att möta kundnöjdhet genomförs målgruppsundersökningar Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Eftervården anpassas efter varje individ och beställarens uppdrag. Den kan exempelvis bestå av terapeutiska samtal, stödsamtal, dagverksamhet, arbetsträning eller hembesök. Oavsett hur eftervården utformas är relationen som byggts upp mellan boende och personal ofta väldigt betydelsefull Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  I samarbete med vuxenskolan finns möjlighet att studera.

 • Sysselsättning

  GRUPPAKTIVITETER - Morgonmöte varje vardagsmorgon (separata möten för rehab- och omvårdnadsgruppen) - Gruppträff (omvårdnadsgruppen och rehabiliteringsruppen håller separata träffar) 1 gång/vecka vecka med olika teman som planeras i samråd med gruppdeltagarna. (Separat schema finns Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingstiden kan vara från några månader till flera år, beroende på placeringens syfte och insatsens inriktning.

 • Inskrivningsförfarande

  Efter bedömning hos vårdtagaren och studiebesök på Skolberga fattas beslut om inskrivning om alla parter är överens. Inför inskrivningen träffas vårdtagaren och den blivande kontaktpersonen ett flertal gånger för att bygga upp en kontakt och möjliggöra en trygg och smidig inflyttning. Så Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Skolberga HVB drivs av Lotta Stenhardt och 1990. Lotta är utbildade sjuksköterska och KBT psykoterapeut och har ett starkt engagemang i verksamheten. Verksamheten är bemannad dygnet runt, med sovande jour nattetid. All personal har skötarutbidning eller motsvarande och gedigen erfarenhet a Läs mer...

 • Konsulter

  Vi har tillgång till läkare, psykolog, dietist och arbetsterapeut på konsultbasis.

 • Handledning

  Extern klientfokuserad handledning var tredje vecka. Handledningen genomförs i block med olika teman där handledaren väljs ut utifrån sin specifika kompetens och inriktning. Varje block inleds med en utbildningsdag och följs därefter av ett bestämt antal handledningstillfällen. Exempel på Läs mer...

 • Samverkan

  Vi eftersträvar ett gott samarbete där vi erbjuder stor flexibilitet och service.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetsarbetet är ryggraden i hela verksamheten och något vi lägger stor kraft och energi på. Vi har ett välfungerande och genomtänkt ledningssystem och genom målgruppsundersökningar, resultatuppföljningar, bra avvikelse- och klagomålshantering samt tydliga rutiner arbetar vi på att he Läs mer...

 • Fortbildning

  Vi arbetar med kompetensutvecklingsplaner, både individuellt och för hela verksamheten.

 • Kommunikation/Avstånd

  Skolberga är beläget i Rönninge i Salems kommun, ca 3 mil från Stockholms innerstad. Man tar sig enkelt med tåg från Rönninge till Stockholms centrum på ca 25 minuter.

 • Referenser

  Aktuella referenser lämnas på förfrågan.

Skolberga HVB

 • Män 20
 • Kvinnor 20
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2019-11-18
Skolberga HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida