Logo
 • image5.jpg
 • image2.png
 • image3.png
 • image4.png
 • image1.jpg

Högsäters Rehabiliteringshem

 • Pris

  2237 kr/dygn är lägsta pris.
  Pris sätts efter omvårdnadsbehov.
  Med uppräkning efter gällande praxis.

 • Antal platser/Boendeform

  24 platser finns fördelade på:
  14 korttidsplatser enligt 7 kap 1 § 3 punkten Sol.
  10 Boende med särskild service 7 kap 1 § 2 punkten Sol.

 • Främmande Språk

  Engelska, spanska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Högsäters gruppboende och rehabiliteringshem är ett boende för psykiskt funktionshindrade. Män och kvinnor från 20 år Vårt förhållningssätt grundas i respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Vår målsättning med den vård och rehabili Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Genomförandeplan utförs regelbundet minst en gång per halvår och skickas då till handläggare i kommunen. Aktivitets och delaktighetsutredning kan utföras efter en tid på boendet vilken kan vara en grund till biståndsbedömning i hemkommun. En tät kontakt med de kommuner som köper plats efte Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussningen planeras ihop med kommun, anhöriga och oss. För oss är det viktigt att den information och det stöd vi kan ge i samband med utslussningen skapar goda förutsättningar för uppfyllande av målsättningar hos den boende och kommunen. Vi deltar med personal under den tid som behövs Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Ett samarbete finns med olika organisationer, studieförbund och Folkhögskola.

 • Sysselsättning

  Dagliga aktiviteter planeras i enlighet med varje boendes individuella behov och dennes resurser. Aktiviteterna som erbjuds under veckan skall spegla de målsättningar som den boende har. Vi har djur och trädgård som en central del i det rehabiliteringsarbete vi bedriver. I verksamheten fin Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Insatslängden varierar, den påverkas av individens behov och kommunens resurser. Vi erbjuder ett boende med kognitivt förhållningssätt där samtalsterapi i form av KBT/DBT kan erbjudas. Vi erbjuder också arbetsterapeutska interventioner och utredningar, vi använder remotivationsprocessen, V Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Kommunen tar första kontakten, därefter sker vårdplanering, ofta i samband med studiebesök av kommun och vårdtagare. Riskbedömning utförs innan inskrivning av vår läkare.

 • Organisation/Personal

  Högsäters Gruppboende och Rehabiliteringshem är ett aktiebolag. Verksamheten har bedrivits i sin nuvarande inriktning sedan 1963. Personal: Sjuksköterska med psykiatri och medicin kirurgi kompetens Sjuksköterska steg 1 utbildad i KBT Sjuksköterska allmän Arbetsterapeut med master Läs mer...

 • Konsulter

  Läkarkonsult 1 gång/månad och efter behov.
  Handledning av extern handledare, psykolog/psykoterapeut.

 • Handledning

  All personal har handledning var 3:e vecka var annan gång intern, varannan gång extern.

 • Samverkan

  Vi strävar efter ett gott samarbete baserat på öppenhet och transparens, där tydlighet i mål och syfte är ett måste. Vi samarbetar med en rad olika aktörer allt utifrån individens behov och önskemål. Några exempel är: Öppenvården i hemkommunen Anhöriga/God man Kurator Läkare Sjukg Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Certifierade enligt SS-EN ISO 9001-2008 från 3 juni 2004.

 • Fortbildning

  Individuella utbildningsplaner finns på all personal, vi eftersträvar hög kompetens inom verksamhetsområdet. All personal har genomgått basutbildning i kognitivt förhållningssätt.

 • Kommunikation/Avstånd

  Bussförbindelse finns till Uddevalla och Vänersborg. Ca 4 mil.
  Flygplats finns i Trollhättan, dit är det ca 6 mil.
  Direktbuss till Göteborg dagligen, 13 mil.

 • Referenser

  Referenser lämnas vid förfrågan.

 • Övrigt

  Är medlem i Svenska Vård.

Högsäters Rehabiliteringshem

 • Män 20 år-
 • Kvinnor 20 år-
 • Sociala problem
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Psykoser
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Borderline
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2018-01-11
Högsäters Rehabiliteringshem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida