Attendo Stradivarius Hvb AB

 • Pris

  3.100 kr/dygn. Behandlingsplats.
  4.100 kr/dygn. Akut- och Utredningsplats.
  2.950-900 kr/dygn. (Fassystem)Utslussningsplats.

 • Antal platser/Boendeform

  Vi har 7 platser i huset och 4 utslussningsplatser. Av våra 7 platser är 2 stycken utredningsplatser.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Umeå kommun, Nordmaling kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Östersunds kommun samt Botkyrka kommun.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vår behandling sker utifrån aktuell forskning. Vi har psykodynamisk samt systemteoretisk grund och arbetar framförallt miljöterapeutiskt och kognitivt. Vi hittar individuella lösningar för varje ungdom som placeras hos oss när det gäller behandling, familjearbete, skolgång, praktik, ar Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi använder oss av verksamhetssystemet Journal digital, som är ett modernt journalföringssystem enligt krav från socialstyrelsen och som har BBIC som arbetsmetod. Journal digital undersöker vad som varit verksamt, både före, under och efter behandlingen samt inkluderar kontrollgrupper. Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning sker successivt, där personalen har till uppgift att sakta men säkert jobba sig ur sammanhanget.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har ett nära och bra samarbete med de skolor som finns i vår närhet. Vi har lärare samt fritidspedagoger anställda som är med våra ungdomar i skolan om behovet finns.
  Vi har även ett bra kontaktnät vad gäller praktikplatser och arbete.

 • Sysselsättning

  Kommunens friskvårdsanläggningar såsom spinning, simning och styrketräning. Boda-Borg (äventyrsanläggning), skateboard, slalom, teatergrupper, ridning, dans, hantverkskurser, bio, teater, forsränning, cirkus, skridskoåkning, skoterkörning och fiske är andra aktiviteter som erbjuds. Vi Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingstiden är individuell.
  Utredningstiden är 12 veckor.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan direkt till Stradivarius.

 • Organisation/Personal

  Stradivarius öppnade i januari 2004.

  4 socionomer, 2 fritidspedagoger, 1 lärare, behandlingsassistenter, fritidsledare
  10 stycken heltidsanställda, fördelade på 5 kvinnor och 5 män. Dessutom har vi timanställda.

  Bemanning: Dygnet runt alla dagar i veckan.

 • Konsulter

  Psykiatriker, psykolog, lärare, präst, drogmotivatör, kriminalitetsprogrammet, dramapedagoger samt aktivitetskonsulter.

 • Handledning

  All personal har kontinuerlig handledning med leg. psykolog.

 • Samverkan

  Möten med socialtjänsten en gång/månad.
  Regelbundna träffar med nätverk.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi använder oss av verksamhetssystemet Journal digital samt skandinavisk sjukvårdsinformations kvalitetsindex.

 • Fortbildning

  All personal har genomgått utbildning i journal digital och BBIC. Drogtestutbildning. All personal har genomgått utbildning med leg. psykolog Birgitta Hedman angående omogna personligheter. Två av behandlingsassistenterna har gått utbildning i kommunikationsverktyget Kit/kat All person Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Stradivarius ligger drygt 2 mil norr om Skellefteå.
  Bra bussförbindelser till och från Skellefteå.
  Skellefteå har en väl utbyggd flygplats med ett flertal dagliga turer till Stockholm.

 • Referenser

  Umeå Kommun, hvb-samordnare Benny Forsberg, tel. 090-16 10 00
  Luleå Kommun, socialkontoret, Vanja Olofsson, tel. 0920-45 30 00.

Attendo Stradivarius Hvb AB

 • Pojkar 13-18 år
 • Flickor 13-18 år
 • Män 18-21 år
 • Kvinnor 18-21 år
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/Flyktingproblematik
 • Invandrarproblematik
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
Senast uppdaterad: 2019-02-11
Attendo Stradivarius Hvb AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida