Logo

Frösunda HVB Bomsund

 • Pris

  Kontakta respektive verksamhetschef för aktuellt pris utifrån gällande avtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Vid Indalsälvens strand ligger HVB Bomsund. Boendet är anpassat för pojkar 15–19 år
  med begynnande missbruk och kriminalitet och erbjuder 7 platser.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Verksamhetsbeskrivning

  HVB Bomsund vänder sig till pojkar, 15–19 år med begynnande missbruk och kriminalitet. De har ofta avvikande normer och värderingar. Pojkarna kan ha utagerande beteende och svårigheter att klara skolgång/sysselsättning och fritid. Vi arbetar med ett kognitivt beteendeterapeutiskt synsät Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi ger ungdom och placerande kommun möjlighet att utvärdera pågående och avslutad behandling. Bomsund arbetar aktivt för att ungdomarna som placeras hos oss ska få adekvat vård genomförd med delar som yttranderätt, informationsrätt, rätten att ha en meningsfull roll vid beslutsfattande, be Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Väl uppbyggt samarbete med ett flertal skolor i närområdet, för att kunna hitta individuella lösningar.

 • Sysselsättning

  I första skedet gör alla våra ungdomar praktik på enheten.
  När bedömning görs att ungdomen är redo för extern praktik kan vi erbjuda olika former av sysselsättning genom vår praktikplatsbank. Detta är en upparbetad samverkan med ett antal lokala företag.

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingslängden kan variera från 3 månader till 3 år.

 • Organisation/Personal

  Bomsund HVB: Verksamhetschef samt behandlingsassistenter. Totalt 9 st.

  Personalgruppens utbildning är: Socionomer, socialpedagog, fritidsledare, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter med vidareutbildning i varierande behandlingsmetoder.

 • Konsulter

  Upparbetade konsulter, vid behov av psykologbedömning.

 • Handledning

  Kontinuerlig extern handledning var 4:e vecka

 • Samverkan

  Vi har en väl uppbyggd intern samverkan för att kunna skapa stora resurser, trots att varje enskild enhet bygger på småskalighet.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kontinuerlig fortbildning för personalen, främst inom kognitiv psykologi och metoder.

 • Fortbildning

  Kontinuerlig fortbildning för personalen, främst inom kognitiv psykologi och metoder.

 • Kommunikation/Avstånd

  Enheten ligger 6 mil öster om Östersund.
  Goda flyg och tågförbindelser.

 • Referenser

  Kontakta respektive enhet för aktuella referenser.

Frösunda HVB Bomsund

 • Bomsund 150
  830 76 Stugun
  0695-761271

 • www.frosunda.se
 • Kontaktperson
 • Thomas Rönning
  010-1305716
  thomas.ronning@frosunda.se
 • Pojkar 15-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Skolproblematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2019-01-15
Frösunda HVB Bomsund

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida