Logo
 • image2.png
 • image3.png
 • logga.png
 • image4.png
 • image1.png

Tallgården- Virserum

 • Pris

  Enligt gällande ramavtal. Om ramavtal ej finnes lämnas ordinarie prisuppgift vid kontakt med Tallgården.

 • Antal platser/Boendeform

  Totalt 32 platser varav 22 platser för missbruk/samsjuklighet samt 10 platser för psykiskt funktionshindrade.
  Platserna är fördelade i 4 villor samt hyreshus i samma område. Utslussningslägenheter beroende på diagnos och vårdbehov.

 • Upptagningsområde

  Hela landet.

 • Främmande Språk

  Engelska, Bosniska, Tyska.

 • Ramavtal

  Kriminalvården, Göteborgsregionen, Jönköping, Linköping, Norrköping, Motala, Uppsala kommun samt Skåne läns 33 kommuner, Skövde+8 kommuner, m.fl.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Målgrupp: Tallgården vänder sig till vuxna som har problem med alkohol/droger och/eller en psykisk ohälsa sk samsjuklighet, samt till människor med psykiska funktionshinder. Tallgårdens behandling sker i sex steg: 1. Studiebesök. Vid studiebesöket lämnas information samt genomförs en stru Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Kontinuerlig utvärdering av behandlingen genom validerade instrument såsom BAI,BDI, ASI m fl, samt enkätundersökningar. Kartläggning/utredning samt förslag på åtgärder följer klienten tillbaka till placeringsansvarig för att bli ett optimalt verktyg för eftervård. Uppföljande telefonsamta Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Helt individuellt anpassad i samråd med klient, behandlingsteam och placeringsansvarig.

 • Skola/Kursverksamhet

  Möjlighet till studier via komvux eller högskola/universitet.


 • Sysselsättning

  Daglig verksamhet i snickeri, atelje, gym, vaktmästeri. Därutöver fritidsaktiviteter varje vecka i bowlinghall, simhall och sporthall. Årstidbundna aktiviteter såsom fiske, utförsåkning.
 • Behandling/Insatslängd

  Individuellt anpassad. Vanligtvis 4-8 månader. • Inskrivningsförfarande

  Ansökan direkt till Tallgården. • Organisation/Personal

  Tallgårdens verksamhetschef och föreståndare ansvarar för vården tillsammans med behandlingsteamet. Sjuksköterskor, psykiatrisjuksköterska, behandlingspedagoger/assistenter, KBT terapeut, skötare/undersköterskor, aktivitetspersonal, ekonom, personal inom vaktmästeri, kök, natt samt lokalvå Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiater 3 dagar/månad.
  Avtal med distriktsläkaremottagning
  Psykolog och neuropsykolog. Arbetsterapeut. Logoped.

 • Handledning

  Kontinuerlig handledning 1 gång/månad.
  Individuell handledning för sjuksköterskor.


 • Samverkan

  Ett gott och nära samarbete med socialtjänst, kriminalvården och övriga vårdgivare samt andra viktiga personer i nätverket.

  En fungerande samverkan med kvalitativt nätverk är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Fortlöpande kvalitetsarbete enligt internt kvalitetssystem.
  Vi arbetar för god yttre och inre miljö i enlighet med samhällets rekommendationer

  Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom att medverka i Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex.

 • Fortbildning

  Kontinuerlig praktisk handledning av psykiatrisjuksköterska och terapeuter.
  Individuella kompetensutvecklingsplaner med kontinuerlig fortbildning. Samtliga i behandlingsgruppen har utbildning i MI, ASI samt återfallsprevention medelst Väckarklockan.


 • Kommunikation/Avstånd

  Hultsfreds kommun i Kalmar län.
  3 mil öster om Vetlanda. 8 mil norr om Växjö.
  Goda buss- och tågförbindelser med Stockholm, Göteborg och Malmö etc.
  Flyg 6 mil. • Tillsynsmyndighet

  Socialstyrelsen i Jönköping, Sofia Tylén, tel. 075-247 30 00 vx.
 • Referenser

  Dr. Gunnar Lundin, tel. 070-379 00 18


 • Övrigt

  *I Sydsvenska Hälsogruppen ingår Tallgården-Virserum, Tallgården-Hultsfred, Lejongårdar, Nömmebergs Vårdhem samt Vittsjö Sjukhem se deras respektive katalogsidor.

  Välkommen att ringa för ytterligare information eller för att boka ett studiebesök.Tallgården- Virserum

 • Män 20 år-
 • Kvinnor 20 år-
 • Sociala problem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2016-06-20
Tallgården- Virserum

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida