Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.png

Tallkullens Hvb-Hem AB

 • Pris

  Dygnskostnad beroende på omvårdnadsbehov. Ramavtal eller individuella avtal.

 • Antal platser/Boendeform

  16 platser blandad form, egna lägenheter (1:or och 2:or) samt egna rum i anslutning till personal.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Våra ramavtal & LOV kommuner 2021 SKL Kommentus - Alla Sveriges kommuner 2021. Men även kompletterande ramavtal med nedan kommuer: Alvesta, Aneby, Arvika,Bengtsfors, Botkyrka, Boxholm, Danderyd, Habo, Haninge, Huddinge, Eda, Ekerö, Eksjö, Enköping, Eskilstuna ( LOV), Filipstad, Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Den övergripande verksamhetsidén för Tallkullens HVB-hem kan sammanfattas enligt följande: - Vad: Hem för vård och boende. - Till vem: Psykiskt funktionsnedsatta/samsjuklighet.. - Hur: Patientens vårdbehov, humanism, kontaktmannaskap, kognitivt, omsorg samt psykiatrisk rehabilitering. Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Den boendes utveckling och mående utvärderas och följs upp enligt upplagd plan.

 • Utslussning/Eftervård

  Tallkullen förfogar över sex lägenheter som vid behov kan användas som utslussningslägenheter. Lägenheterna ligger i samma trappuppgång som den övriga verksamheten och tanken är att de skall användas för ett mer självständigt boende.

 • Skola/Kursverksamhet

  En viktig aspekt i den boendes rehabilitering/habilitering är utbildning.
  Tallkullen har ett nära samarbete med KomVux i Katrineholm, där det finns möjligheter att individuellt anpassa utbildningar.
  Vi har bl.a. datautbildning med egna instruktörer.
  Vi har egna aktiveringslokaler

 • Sysselsättning

  Utifrån den individuella vårdplanen/genomförandeplanen, som uppdateras kontinuerligt, görs ett veckoschema för den boende som speglar den boendes aktivitetsgrad. Aktivitetsgraden utgörs av funktionsförmåga och begränsningar. De faktorer som påverkar aktiviteten är t.ex fobier, tvångsmäss Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Individuella behandlingsplaner avgör behandlingens innehåll, intensitet, form och längd. Behandlingstiderna kan därav variera stort.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan sker direkt till Tallkullen genom Säljansvarig/v.VD.

 • Organisation/Personal

  Tallkullens HVB-Hem startade sin nuvarande verksamhet 2000-06-01 och bedrivs i aktiebolagsform med lagstadgad bolagsstyrelse. Bolaget är sedan 2013 en del av Team Olivia. Psykiatriker Christina Lundkvist Medicinskt ansvarig sjuksköterska Jeija Westdahl Psykiatrisamordnare Ulf Wall Läs mer...

 • Konsulter

  Anlitas vid specifika utredningsförfrågningar eller liknande. Även till specialkonstruerade utbildningsprogram.

 • Handledning

  Ärende- och processhandledning med utbildningsinslag för all personal.

 • Samverkan

  Samverkan sker med andra viktiga aktörer utifrån den aktuella genomförandeplanen.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Omsorgen om de boende på Tallkullen skall utformas utifrån en helhetssyn på individens samlade behov av service, vård och omsorg samt tillgodose den enskildes sociala, fysiska, medicinska, psykiska och existentiella behov. Att arbeta med kvalitet och utveckla kvalitetsarbetet mot de kv Läs mer...

 • Fortbildning

  Kompetensutveckling av personalen genomförs enligt de planer som företagsledningen tillsammans med personalgruppen beslutat om. Till grund för dessa utbildningar finns de önskemål som framkommit vid utvecklingssamtal med personalen. Vid personalmöten diskuteras etiska frågor, bl.a. värd Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Avståndet från Stockholm till Katrineholm är 13 mil, 57 min med tåg. Närhet till flygplatserna Kungsängen och Skavsta, ca 5 mil. Inom en radie på 6 mil finns Eskilstuna, Nyköping samt Norrköping.

 • Referenser

  Rättspsykiatriska Regionkliniken i Vadstena.
  Norrköpings kommun.

 • Övrigt

  Husdjur välkomna

Tallkullens Hvb-Hem AB

 • Män 18-99 år
 • Kvinnor 18-99 år
 • Sociala problem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Psykoser
 • Borderline
 • Personlighetsstörningar
 • Schizofreni
 • Neuroser
 • Borderline
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 18-99 år
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2022-06-17
Tallkullens Hvb-Hem AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida