Logo

Tjust Behandlingsfamiljer AB

 • Antal platser/Boendeform

  60 platser för barn och ungdomar samt förälder/barn placeringar. Även hela familjer tas emot för utredning. Den unge bor i familj (behandlingsfamilj) och behandlingen utförs dels miljöterapeutiskt i behandlingsfamiljen.

 • Främmande Språk

  Engelska, Danska

 • Ramavtal

  Borås Stad tillsammans med Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Mark, Vårgårda samt Herrljunga kommun. Skånes 33 kommuner, 5 kommuner i Halland samt 8 kommuner i Kronoberg. Upplands Väsby Stockholms Stad Solna Sundbyberg Sollentuna Ekerö Södertälje Huddinge Göteborgs Regi Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vårdform Tjust Behandlingsfamiljer har utarbetat en behandlingsmodell för att hjälpa, utveckla och behandla barn och ungdomar som har tidiga omsorgsbrister. Vi erbjuder kraftigt förstärkt familjehemsvård där en av föräldrarna i familjen är anställd på heltid. Utgångspunkten för vårt behan Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Kvalitetsarbetet är centralt för oss på Tjust Behandlingsfamiljer. Genom vårt sätt att arbeta och med hjälp av reliabla och valida uppföljningstest får vi en bra bild av hur ungdomarna utvecklas både individuellt och på gruppnivå, vilket vi tycker är en förutsättning för att kunna arbeta m Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  I all eftervård börjar man med successiv utflyttning då den unge fortfarande är placerad hos behandlingsfamiljen. Det kan innebära att man bor i sin lägenhet några dagar i veckan och utrustar och inreder den tillsammans med sin behandlingsfamilj, för att sedan utöka till inflyttning med ef Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi ser att barnets skolsituation är en viktig del i behandlingen och ärende samordnaren samarbetar med skolan kring barnets skolgång som följs noggrant.
  Skolpersonalen kring eleven erbjuds också stöd i form av handledning av våra psykologer om behov finns.

 • Sysselsättning

  Att delta i berikande fritidsaktiviteter ser vi som ett viktigt inslag i behandlingen.
  I behandlingsfamiljens arbetsuppgifter ingår att motivera och uppmuntra barnet/ungdomen till aktiviteter.

 • Behandling/Insatslängd

  Vid placeringar tillämpas individuell behandlingstid på barnets behov och omständigheter. Genomsnittligt ligger den på 24 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  När en förfrågan om placering kommer till Tjust Behandlingsfamiljer tas ärendet upp i förfrågankonferens med föreståndare, platschef, familjehemssamordnare och psykologchef. Utifrån den information vi fått beslutar vi vilken familj som kan vara lämplig för uppdraget och ger informationen t Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Tjust Behandlingsfamiljer finns på fyra platser, Västervik, Vimmerby, Jönköping och Norrköping. På varje kontor finns stödteam med behandlingssamordnare, psykologer och lednings-och administrativa funktioner. I ett område som sträcker ca en timmes bilväg från våra kontor rekryteras och bor Läs mer...

 • Konsulter

  Barnpsykiatrisk konsult och barnläkare anlitas externt. Några tim per/mån vid behov av kompletterande medicinsk expertis.

 • Handledning

  Behandlingsfamiljen får tillgång till handledning i olika former, en gång varannan vecka, av behandlingssamordnare och legitimerad psykolog. Behandlingsfamiljerna har grupphandledning en gång/månad. Här träffas våra familjer och utbyter erfarenheter samt hjälper varandra till en ökad först Läs mer...

 • Samverkan

  Vår behandlingsmodell bygger på samverkan – med behandlingsfamiljen som bas och stödteamet som ger stöd och kompetens i form av täta kontakter, vägledning, behandlingskonferenser och utbildning. I modellen finns också en kontaktfamilj som knyts till barnet. Utöver detta samverkar vi med sk Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi följer upp våra placeringar genom ADAD intervjuer och genom psykologbedömningar vid inskrivning som följs upp årligen. Vi gör även en skattning av hur ungdomarnas färdigheter utvecklas under vistelsen. Detta generera individuell kunskap men också generell kunskap om verksamheten som red Läs mer...

 • Fortbildning

  Vi på Tjust Behandlingsfamiljer har som ambition att vår personal ska fortsätta utbildas och utvecklas i sitt arbete hos oss, då vi ser utbildning som en direkt förutsättning för att klara av att arbeta med barn där flertalet har stora känslomässiga behov och anknytningsproblematik. Väg Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Västervik Lysingsvägen 18
  Vimmerby Tallängsgatan 24
  Jönköping Åsenvägen 7
  Norrköping Korsgatan 2

 • Referenser

  Markaryds kommun, Renata Osgyan, tfn 0433-720 66
  Spånga-Tenstad SDF, Gabriella Grimelius, tfn 08-508 031 37 vxl 08-508 03 000
  e-post [email protected]

Tjust Behandlingsfamiljer AB

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-20 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Mamma/Barn
 • Pappa/Barn
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Fysiska funktionshinder
Senast uppdaterad: 2023-09-26
Tjust Behandlingsfamiljer AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida