Logo

3O Stjärnhusen AB

 • Pris

  Behandlingsnivåer och pris per person och vårddygn utanför ramavtal
  HVB 3590:-
  Särskilt boende 3359:-

  För kommuner med upphandlat avtal gäller aktuella priser enligt ramavtal

  Stjärnhusen tar även emot personer under tvångsvård i öppenvård

 • Antal platser/Boendeform

  Tre-O är samlingsnamnet på Stjärnhusen och Kvarngården i Ludvigsborg. På Stjärnhusen finns 27 platser fördelade på tre avdelningar. Två avdelningar särskilt boende SoL 7 kap 1§ 2. Tar emot från 30 år. En avdelning HVB SoL 7 kap. 1§ 1. Ålder 21-45. Samtliga rum har dusch och toalett. 16 Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska, tyska, franska, danska samt externa tolkar.

 • Ramavtal

  Vi har ramavtal med över 150 kommuner i hela Sverige. Ni är välkomna att kontakta oss för närmare information om er kommun ingår i något av dessa.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Stjärnhusen har tre avdelningar med olika inriktning, Karlavagnens HVB, Orion och Vintergatan. Karlavagnens behandling bygger på DBT som förhållningssätt och syftar till att öka klienternas motivation till livsstilsförändringar. Denna individanpassas utifrån klientens behov och ges både i Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Genomförandeplanen utvärderas/revideras regelbundet i intervall 1-3 månader beroende på uppdrag och avtal.
  Vårdplanering genomförs efter överenskommelse med uppdragsgivare.
  Vård och behandling utvärderas/följs upp via SSIL’s intervjuer samt i enkäter till klienter och närstående.

 • Utslussning/Eftervård

  Stjärnhusen har tränings/utslussningslägenhet på behandlingsorten, och i slutet på behandlingstiden fokuseras på en aktiv utslussning till hemorten.

 • Skola/Kursverksamhet

  Stjärnhusen medverkar aktivt för att den enskilde ska få sina behov av utbildning/kurser tillgodosett.

 • Sysselsättning

  Det finns olika möjligheter till sysselsättning i vårt aktivitetshus samt i vår verkstad med snickeri. Utöver detta har Stjärnhusen god kontakt med lokala företag med möjlighet till sysselsättning.

 • Behandling/Insatslängd

  Varierande beroende på placeringsform.
  (HVB oftast 3-6 månader med möjlighet till ytterligare förlängning).

 • Inskrivningsförfarande

  Personlig intervju och besök. Tydliga uppdragsbeskrivningar.

 • Organisation/Personal

  Personalen består av Föreståndare, verksamhetschef,Alkohol/drogterapeut/KBT-terapeut,DBT-terapeuter, sjuksköterska (2st), skötare/usk, behandlings.ass., lokalvårdare, vaktmästare, aktivitetsledare. All personal har utbildning i ESL. Bemanning dygnet runt, nattpersonal 1 vaken samt sovan Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriker
  Distriktsläkare
  Fysioterapeut
  Arbetsterapeut

 • Handledning

  All personal har extern handledning både i process- och ärendehantering.

 • Samverkan

  Samverkansformer finns för alla parter som är viktiga för den enskilde individen; gode män, handläggare och närstående. Vi arbetar med närståendegrupper och utbildningar. Tydliga uppdragsbeskrivningar är ett krav för fungerande samverkan. Vi arrangerar även utbildningar och förel Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Hela verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2015.

 • Fortbildning

  All personal har individuella fortbildningsplaner och en övergripande finns för hela organisationen.

 • Kommunikation/Avstånd

  Ludvigsborg ligger mitt i Skåne mellan Höör och Hörby.
  Goda kommunikationer finns och tågstation finns i Höör.

  I samhället finns affär.

 • Referenser

  Aktuella referenser lämnas på begäran.

3O Stjärnhusen AB

 • Män 21 år-
 • Kvinnor 21 år-
 • Sociala problem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Borderline
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2022-03-17
3O Stjärnhusen AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida