Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Grödbygården AB

 • Pris

  2.185 kr/dygn för vuxen.
  2.185 kr/dygn för barn 1.
  1.985 kr/dygn för barn 2.
  1.785 kr/dygn för barn 3.

 • Antal platser/Boendeform

  30 personer/11 familjer. Egna lägenheter. En del kan göras om till korridorboende.

 • Främmande Språk

  Danska, norska, engelska och spanska.

 • Ramavtal

  Kommuner i Skåne, Halland och Kalmar län, Uppsala, Knivsta, Enköping, Heby, Håbo och Tierps kommun, Karlstad, Borås, Stockholm.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Psykoterapi: bildterapi för vuxna samt parterapi.
  Marte-Meo: Föräldra/barn samspelet.
  Miljöterapi.
  Strukturerad vardag.
  ISTDP (intensive short term dynamic psychotherapy) implementeras i för miljöterapin anpassad form, Det började vi med 2015.
  CAP för skolbarn.
  ART.

 • Utvärdering/Uppföljning

  Behandlingsmål/delmål utvärderas med klienten varannan vecka.
  Utvärdering med uppdragsgivare var 6:e vecka. Skandinavisk sjukvårdsinformations kvalitetsindex. Egen enkät till uppdragsgivarna efter behandlingens slut.

 • Utslussning/Eftervård

  Upp till 1 års eftervård i samråd med uppdragsgivaren.

 • Skola/Kursverksamhet

  Kommunal skola i Bromölla.

 • Sysselsättning

  Odling, hästskötsel/ridning, fotolabb, snickeri och annan hobbyverksamhet, samt matlag och friskvård
  Skötsel av den egna lägenheten och den egna trädgården. Utanför GrödbyGården finns simhall, Bowlinghall, föreningar för gymnastik, dans och fotboll.

 • Behandling/Insatslängd

  6-12 månader. Även mer begränsade insatser.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan direkt till hemmet.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten startade med nuvarande inriktning 1990. 1 leg. Psykolog/leg psykoterapeut, 1 syo-konsulent med social fil.kand, 4 socionomer 3 steg I i psykoterapi, 1 förskollärare, 4 beteendevetare, 1 personalvetare samt behandlingsassistenter. Sammanlagt 18 personal. Det finns fyra Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiater, bildterapeut, snickare samt hobbyledare.

 • Handledning

  Regelbunden handledning varannan vecka av extern handledarutbildad/UHÄ

 • Samverkan

  Samverkan med skola och arbetsförmedling.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Certifierade enligt ISO 9001:2008. Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom att medverka i Skandinavisk Sjukvårdsinformations uppföljnings- och kundutvärderingssystem, Kvalitetsindex. Där placerare intervjuas och utvärderar sina synpunkter på oss. Se den på www.sjukvar Läs mer...

 • Fortbildning

  Genomförda utbildningar i CAP, Marte-Meo Kurser i anknytningsteori och mentaliseringsbaserad terapi 3 terminer miljöterapiutbildning för alla anställda var genomförd i december 2004. Under 2015/-16 utbildning för hela personalgruppen i ISTDP – dynamisk korttidsterapi. Utbildare: psykolog Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  I Skåne vid Blekingegränsen mellan Bromölla och Sölvesborg.
  Kustpilen till Malmö eller norrut till Karlskrona.

 • Referenser

  Lunds kommun, Enhetschef Nina Bergfors, tel. 046-95 50 00.
  IVO, socialkonsulent Lena Bohgard.
  Svalövs Kommun, socialsekreterare Thorbjörn Bevheden.

 • Övrigt

  Alla familjer bor i lägenhet. Vissa kan göras om till korridorboende.

Grödbygården AB

 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2017-02-21
Grödbygården AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida