Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg

Faster Veras Behandlingshem

 • Pris

  Vård och behandling utan ramavtal 2490 kr/dygn.
  Separat ersättning för neuropsykiatrisk/neuropsykologisk utredning.

 • Antal platser/Boendeform

  14 platser varav 4 för utsluss/träningsboende.
  Faster Veras erbjuder också stödboende.

 • Ramavtal

  Just nu har vi ramavtal med de flesta kommuner runt om i Sverige och det går alltid bra att kontakta oss för att få information om er kommun.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Faster Veras behandling har en psykosocial inriktning. Metoderna är beteendeorienterade med ett fokus på missbruket/beroendet. Vi använder KBT metoder och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Miljöterapeutiska inslag används för att skapa struktur, rutiner, regler, trygghet och en meningsfull Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  På verksamhetsnivå använder vi oss av SSILs kvalitetsindex. Det löpande uppföljningsarbetet sker genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering av insatser med hjälp av genomförandeplanen. ASI- intervjuer med återkoppling och uppföljning. Inför utskrivningen intervjuas klienten och uppfö Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning kan ske genom boende i Faster Veras träningslägenhet. Även här upprättas en individuell genomförandeplan tillsammans med klienten och den placeringsansvarige. Klienten kan fortsätta delta i behandlingen eller delar av behandlingen. Praktikplats går också att ordna under utsluss Läs mer...

 • Sysselsättning

  Vi motiverar till deltagande i fritidsaktiviteter. Det finns goda möjligheter till friluftsliv och fysiska aktiviteter. Tillgång till gym alla dagar i veckan. Bad i Heby badhus en kväll i veckan. Besöka AA/NA-möte en kväll i veckan. Bio, teater, musik, inköpsresor mm ordnas utifrån önskemå Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingen är individuellt utformad och behandlingstiden beror på vilka insatser som behandlingen ska innehålla. Om en neuropsykiatrisk/neuropsykologisk utredning ska göras så krävs en dokumenterad drogfri tid på minst tre månader innan utredningen kan påbörjas. En behandling påbörjas al Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Klienten och den placeringsansvarige besöker Faster Veras för utbyte av information och för att få en bild av verksamheten. Berörda får tid att tänka över om Faster Veras kan erbjuda rätt behandling innan beslut tas.

 • Organisation/Personal

  12 anställda, 6 män, 6 kvinnor. Schemalagd arbetstid, bemanning dygnet runt. Nattetid kl. 22 – 07, är det sovande jour på behandlingshemmet VD/verksamhetschef: Behandlingsassistentutbildning, beteendevetare, psykoterapeut Steg 1-utbildning, UGL-ledarskapsutbildning. ASI-utbildning och m Läs mer...

 • Konsulter

  Läkare, med specialistkompetens i psykiatri. Ansvarar för neuropsykiatriska utredningar och medicinsk behandling. Leg. psykolog, enskilda samtal, utredningsuppdrag och ärendehandledning. Långvarig erfarenhet inom behandlingsarbete och handledning. Psykodynamisk inriktning. JeWe - Ps Läs mer...

 • Handledning

  Ärendehandledning var 3:dje vecka. Genomförs av Legitimerad psykolog med inriktning mot kognitiv psykologi, hälsoperspektiv och lösningsfokuserad terapi.

 • Samverkan

  Kontinuerlig kontakt med placeringsansvarig genom samtal och besök för att följa klientens utveckling.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Rutiner finns för kvalitetssäkring och policy för miljöarbetet.

 • Fortbildning

  Fortsätta att utveckla lösningsfokuserat arbete med inriktning mot missbruks- och beroendeproblematik. Individuella utvecklings/utbildningsplaner för personalen.

 • Kommunikation/Avstånd

  Tärnsjö ligger i Heby kommun 6 mil från Uppsala, 4 mil från Sala, 8 mil från Gävle. För att komma till Tärnsjö åker man tåg till Heby, Sala eller Uppsala. Från dessa orter finns det sedan goda bussförbindelser till och från Tärnsjö Centrum. Där finns möjlighet att bli hämtad av personal Läs mer...

 • Referenser

  Socialsekreterare Elin Gröndahl, Hedemora kommun, 0225- 340 47
  Socialsekreterare Therese Dybäck, Sandvikens kommun, 026- 24 14 07
  Socialsekreterare Anki Aurell, Osby kommun, 070- 915 18 75

 • Övrigt

  Det finns pälsdjur på behandlingshemmet, två katter som rör sig fritt. Det är tillåtet att ta med egen hund men antalet hundar som vi får ta emot är max 4 hundar som samtidigt kan vistas på behandlingshemmet. Om hund tas med så tar klienten allt ansvar för skötsel och vård och ser till att Läs mer...

Faster Veras Behandlingshem

 • Män 18
 • Kvinnor 18
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • ADHD
Senast uppdaterad: 2023-07-04
Faster Veras Behandlingshem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida