Logo
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Faster Veras Behandlingshem

 • Pris

  Vård och behandling utan ramavtal 2200 kr/dygn.
  Kostnaden för neuropsykiatrisk/neuropsykologisk utredning är 45000 kr. Förutom utredning ingår medicininställning då det är aktuellt.

 • Antal platser/Boendeform

  14 platser varav 4 för utsluss/träningsboende.
  Faster Veras erbjuder också stödboende och boende i familjehem.

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med följande kommuner: Alvesta, Arboga, Arvika, Bergs, Bjuvs, Botkyrka, Boxholm, Bromölla, Bräcke, Burlöv, Båstad, Eda, Eslöv, Fagersta, Falkenberg, Filipstad, Finspång, Forshaga, Grums, Götene, Hagfors, Hallstahammar, Halmstad, Hammarö, Haninge, Helsingborg, Hylte, Härje Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Faster Veras behandling har en psykosocial inriktning. Metoderna är beteendeorienterade med ett focus på missbruket/beroendet. Vi använder KBT metoder och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Miljöterapeutiska inslag används för att skapa struktur, rutiner, regler, trygghet och en meningsfull Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  På verksamhetsnivå använder vi oss av SSILs kvalitetsindex. Det löpande uppföljningsarbetet sker genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering av insatser med hjälp av genomförandeplanen. ASI- intervjuer med återkoppling och uppföljning. Inför utskrivningen intervjuas klienten av extern Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning kan ske genom boende i Faster Veras träningslägenhet. Även här upprättas en individuell genomförandeplan tillsammans med klienten och den placeringsansvarige. Klienten kan fortsätta delta i behandlingen eller delar av behandlingen. Praktikplats går också att ordna under utslus Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Det finns möjlighet att ta del av studieförbundens lokala utbud. Det finns ett studierum/datarum med möjlighet att bedriva distansstudier/självstudier.

 • Sysselsättning

  Vi motiverar till deltagande i fritidsaktiviteter. Det finns goda möjligheter till friluftsliv och fysiska aktiviteter. Tillgång till gym alla dagar i veckan. Bad i Heby badhus 1 kväll i veckan. AA-möte i Sala en kväll i veckan. Bio, teater, musik, inköpsresor mm ordnas utifrån önskemål. Ä Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingen är individuellt utformad och behandlingstiden beror på vilka insatser som behandlingen ska innehålla. Om en neuropsykiatrisk/neuropsykologisk utredning ska göras så krävs en dokumenterad drogfri tid på minst en månad innan utredningen kan påbörjas. En behandling påbörjas allti Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Klienten och den placeringsansvarige besöker Faster Veras för utbyte av information och för att få en bild av verksamheten. Berörda får tid att tänka över om Faster Veras kan erbjuda rätt behandling innan beslut tas.

 • Organisation/Personal

  11 anställda, 5 män, 6 kvinnor. Schemalagd arbetstid, bemanning dygnet runt. Nattetid kl. 22 – 07, är det sovande jour på behandlingshemmet. VD/verksamhetschef: Behandlingsassistentutbildning, beteendevetare, psykoterapeut Steg 1-utbildning, UGL-ledarskapsutbildning. ASI-utbildning och Läs mer...

 • Konsulter

  Läkare, med specialistkompetens i psykiatri. Ansvarar för neuropsykiatriska utredningar och medicinsk behandling. Leg. Psykolog med inriktning mot neuropsykologi. Medverkar i neuropsykiatriska utredningar. Socionom, utbildad beteendevetare samt legitimerad KBT- terapeut. Långvarig Läs mer...

 • Handledning

  Legitimerad psykolog. Ärendehandledning var 4:e vecka.

 • Samverkan

  Kontinuerlig kontakt med placeringsansvarig genom samtal och besök för att följa klientens utveckling.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Rutiner finns för kvalitetssäkring och policy för miljöarbetet.

 • Fortbildning

  Fortsätta att utveckla lösningsfokuserat arbete med inriktning mot missbruks- och beroendeproblematik. MI (motiverande samtal) samt återfallsprevention. Individuella utvecklings/utbildningsplaner för personalen.

 • Kommunikation/Avstånd

  Tärnsjö ligger i Heby kommun 6 mil från Uppsala, 4 mil från Sala, 8 mil från Gävle.
  För att komma till Tärnsjö åker man tåg till Heby eller Sala där blir man hämtad av personal från Faster Vera.

 • Referenser

  Socialsekreterare Erik Söderqvist, Tyresö kommun, 08- 578 272 17
  Socialsekreterare Birgitta Ljung, Sala kommun, 0224- 74 96 31
  Samordnare, Lena Danielsson, Östersunds kommun, 063- 14 30 00

 • Övrigt

  Det finns pälsdjur på behandlingshemmet, två katter som rör sig fritt. Det är tillåtet att ta med egen hund men antalet hundar som vi får ta emot är max 4 hundar som samtidigt kan vistas på behandlingshemmet. Om hund tas med så tar klienten allt ansvar för skötsel och vård och ser till att Läs mer...

Faster Veras Behandlingshem

 • Söråsbovägen 5
  740 45 Tärnsjö
  0292-51177

 • www.fastervera.se
 • Kontaktperson
 • Carina Hermansson
  0292- 51172
  carina@fastervera.se
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • ADHD
Senast uppdaterad: 2017-03-27
Faster Veras Behandlingshem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida