Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image7.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg

FAM-Huset, Utrednings- och Behandlingshem

 • Pris

  Pris utan ramavtal avtalas genom direktupphandling.

 • Antal platser/Boendeform

  16 - Utredning och behandling

 • Främmande Språk

  Spanska, danska, persiska och engelska. Vid kontaktsamtal bokar vi tolk.

 • Ramavtal

  Ramavtal finns utifrån nedanstående avtal angivna kommuner Sveriges Kommuner och Landsting - SKL Aneby, Arvidsjaur, Avesta, Bengtsfors, Berg, Bollebygd, Borgholm, Borlänge, Borås, Botkyrka, Bräcke, Dals-Ed, Emmaboda, Enköping, Essunga, Fagersta, Falköping, Falu, Flen, Gagnef, Gullspång, Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  FAM-huset är ett akut-, utrednings- samt behandlings och utslussningshem för gravida kvinnor samt föräldrar med barn i åldern 0-13 år. De som kommer till FAM-huset är placerade av socialtjänsten enligt SoL eller LVU. Familjen med Barnet i Fokus samt Alla Människors Lika Värde är våra ledor Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  FAM-huset har ett utarbetat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med rutiner och processer som kontinuerligt följs upp. Med utgångspunkt i verksamhetsidé och målsättning bedriver FAM-huset ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att ständigt förbättra vårt arbete. Synpunkte Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Individuell utslussning planeras i god tid före utskrivning tillsammans med familjen, socialtjänsten och FAM-huset.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har ett nära samarbete med närliggande låg- och mellanstadieskola samt den öppna förskolan.

 • Sysselsättning

  Vi har hobbyrum, datarum, tillgång till kök för bak- eller matlagning, stor trädgård med gungställning, studsmatta, närliggande sjö med badplats/ skridskoåkning, sång/sagostund varje vecka, babymassage, samspelsstunder, planerad aktivitet varje vecka för samtliga gäster med mera.

 • Behandling/Insatslängd

  Insatstiden är individuell beroende på uppdrag och varierar mellan några nätter upp till ett år. Vid utredningar
  omfattar placeringen oftast två till tre månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Vid förfrågan om plats på FAM-huset kontaktar socialtjänsten FAM-huset. Möjlighet finns till studiebesök före inskrivning. Vid inskrivning finns familjen, socialtjänsten och föreståndare/bitr. föreståndare med.

 • Organisation/Personal

  FAM-huset som är en del av Frälsningsarméns sociala arbete har bedrivits som mödrahem sedan 1943 och som HVB sedan 1991. I verksamheten finns föreståndare, utredning- och behandlingsansvarig, psykolog, utredningssekreterare, behandlingsassistenter, kock och lokalvårdare. Flertalet av perso Läs mer...

 • Handledning

  Handledning för personalen sker en gång i månaden av utbildad handledare.

 • Samverkan

  Vi utför uppdrag åt socialtjänsten samt genomför samarbetsträffar med uppföljning och planering under placeringens gång. FAM-huset initierar och samordnar vid behov Samordnad Individuell Plan. Samverkansavtal finns med BVC på orten. Samverkan med skolan på orten genomförs då skolgång är ak Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetsarbetet pågår kontinuerligt.
  Ledningssystem finns digitaliserat med tydliga rutiner som uppdateras kontinuerligt.
  Vi har en utsedd miljöombudsman i personalgruppen som uppdaterar och ser till att vi efterlever vår miljöpolicy.

 • Fortbildning

  Vår personal får kontinuerlig kompetensutveckling t.ex. inom Signs of Safety, MI, PYC, BBIC och Trygghetscirkeln (COS).

 • Kommunikation/Avstånd

  FAM- huset ligger 1,5 mil norr om Borås. Bra tåg och buss förbindelser.

 • Referenser

  Referenser finns och lämnas på begäran.

 • Övrigt

  ARBETE MED BARNPERSPEKTIVET Verksamheten arbetar med strukturerade barnsamtal(BBIC och Signs of Safety) och har veckosamtal avseende behandling. Samtalen går ut på att involvera barnet. Alla familjer har en kontaktperson och barnet är en del av kontaktpersonens uppdrag. Vi planerar och ge Läs mer...

FAM-Huset, Utrednings- och Behandlingshem

 • Hagvägen 11
  513 32 Fristad
  033-210162

 • fralsningsarmen.se/fam-huset
 • Org-nr: 802006-1688
 • Kontaktperson
 • Verksamhetschef : Deni Molin
  0739204832
  Deni.molin@fralsningsarmen.se
 • Utrednings och behandlingsansvarig: Elinor Sjölin
  073-9209334
 • Pojkar 0-13 år
 • Flickor 0-13 år
 • Mamma/Barn 0-13 år
 • Pappa/Barn 0-13 år
 • Sociala problem
 • Svagbegåvade föräldrar
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-07-09
FAM-Huset, Utrednings- och Behandlingshem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida