Logo

Dormsjöskolan

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Dormsjöskolan är ett icke vinstdrivande hvb/skola där all eventuellt överskott går direkt in i verksamheten, vilket hjälper oss att ge barnen/ungdomarna de bästa möjligheterna till att utvecklas. Dormsjöskolan ligger i en vacker och rogivande miljö, som är läkande i sig, strax utanför Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Skolundervisningen är inspirerad av waldorfpedagogiken och kompletteras med tydliggörande pedagogik. Vi har tillstånd för grundskolan, grundsärskolan och individuella program på gymnasiesärskola. Vi erbjuder individuell skolgång, all undervisning sker i mindre grupper eller individuellt. F Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Fortlöpande inskrivning under läsåret. Inskrivningsprocess är indelad i tre olika moment: planeringsfas, beslutsfas och genomförandefas. Syftet med planeringsfasen är att säkerställa att Dormsjöskolan är rätt plats för aktuellt barn/ungdom. I planeringsfasen ingår inhämtning av under Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Vi har anställd psykolog som kan utföra utredningar, samtal med barn, handleda personal samt samtal med föräldrarna. Vid behov konsulterar Dormsjöskolan barn och ungdomspsykiater. Konsulterande skolläkare är knuten till verksamheten. En sjuksköterska är ansvarig för Hälso- och sjukvård Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  20 mil nordväst om Stockholm. 2 mil nordost om Hedemora.
  Tåg Sthlm-Hedemora varannan timme.

Dormsjöskolan

 • Pojkar 7-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2019-02-19
Dormsjöskolan

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida