Logo
 • image1.jpg

Dubo Resurscenter AB

 • Pris

  Från 5000 /dygn och uppåt beroende på vilka personella och övriga resurser som behövs. Kostnader för skola och/eller daglig verksamhet tillkommer.

 • Antal platser/Boendeform

  5. Dygnet runt boende med vård och stöd enligt LSS

 • Främmande Språk

  Engelska, tyska, kurdiska, persiska.
  Även teckenspråk.

 • Ramavtal

  Stockholms Stad (Hägersten och Skarpnäck SDF), Solna Stad, Sundbybergs Stad, Upplands-Väsby, Järfälla, Håbo, Upplands Bro, Sigtuna och Ystads Kommun.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Boendeträning inför framtida flytt till vuxenboende. Föräldraarbete som stöd i det gemensamma arbetet för ungdomarnas utveckling. Personer med liten tillit både till sig själva och till andra har svårt att veta hur och varför man kommunicerar och har svårigheter i samspelet med andra Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Genomförandeplaner kring varje ungdom följs upp och utvärderas minst en gång per halvår. Föräldrarsamtal utvärderas kontinuerligt utifrån den samsyn som man vill uppnå i samarbetet. Uppföljning med kommunens handläggare två gånger per år.

 • Utslussning/Eftervård

  Tillsammans med personal från det nya boendet, föräldrar och handläggare görs en plan för utslussning från det gamla och till en inslussning till det nya.

 • Skola/Kursverksamhet

  Kontinuerlig kontakt för att skapa:
  - Rätt till skola, men också rätt skola.
  - Rätt nivå och med rätt stöd.
  - Rätt att få gå kvar i skolan.

 • Sysselsättning

  Internt: Bordtennis, motion, musik, data, målning och snickeri.
  Externt: Simning, promenader, konserter och judo.

 • Behandling/Insatslängd

  Boendetiden är flerårig och beroende på vilka mål som skall uppnås. Målet kring varje person är att förebereda sig för att klara ett vuxenboende.

 • Inskrivningsförfarande

  Socialtjänsten eller LSS-handläggare tar kontakt om eventuell tillgång på plats.
  Ett möte bestäms med handläggare för att informera sig mer.

 • Organisation/Personal

  1,0 Föreståndare, 1,0 leg psykolog, 0,85 ekonomichef samt 11,70 behandlingsassistenter.

  Bemanning dygnet runt.

 • Konsulter

  Läkare, psykiater samt specialpedagog.

 • Handledning

  Kontinuerlig handledning av extern psykolog.

 • Samverkan

  Tydligt formulerade uppdrag i alla led.

 • Fortbildning

  Fortbildning sker kontinuerligt i samband med att vi stöter på nya medicinska, psykiatriska erfarenheter, som kräver att vi uppdaterar oss kunskapsmässigt.

 • Kommunikation/Avstånd

  Dubo Resurscenter är beläget i ett naturområde 1,5 mil från centrala Stockholm.
  Vi kan nås via t-bana grön linje till Blackeberg och därefter en promenad på 10 minuter.
  Alternativt: Pendeltåg till Sundbyberg + buss 113 till ändhållplatsen.

 • Referenser

  Eskilstuna kommun, LSS-handläggare
  Stockholms kommun, Norrmalms Stadsdelsförvaltning, LSS-handläggare

Dubo Resurscenter AB

 • Pojkar 11-18 år
 • Flickor 11-18 år
 • Män 18-23 år
 • Kvinnor 18-23 år
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Borderline
 • Bipolär sjukdom
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2018-09-17
Dubo Resurscenter AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida