Logo
 • image4.jpg
 • image5.JPG
 • image5.jpg
 • image6.jpg
 • image7.jpg
 • image8.jpg
 • image9.jpg
 • image10.jpg
 • image11.jpg
 • image12.jpg
 • image13.jpg
 • image14.jpg

Björntorps HVB-Hem AB

 • Pris

  Enligt gällande ramavtal eller enligt överenskommelse.

 • Antal platser/Boendeform

  18 platser fördelat på 3 byggnader, varav 4 platser är tränings- och utslussningslägenheter.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Stockholms Stads stadsdelsförvaltningar, Södertälje, Salem, Nykvarn, Österåker, Täby, Vaxholm, Järfälla, Upplands-Bro, Lidingö, Solna, Danderyd, Sollentuna, Norrtälje, Uppsala och Hallstahammar.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi erbjuder en hemlik och trygg miljö för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning, med fokus på individuella lösningar. Här ser vi hela människan utifrån ett salutogent förhållningssätt. Vi har en psykodynamisk grundsyn och arbetar miljöterapeutiskt. Vi tar tillvara tidigare li Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Kontaktpersonen följer upp genomförandeplanen 1 gång/månad.
  Insatser utvärderas och följs upp vid Behandlingskonferens 1 gång/månad.
  Handläggaren får regelbunden skriftlig rapportering enligt avtal eller individuell överenskommelse.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussningen utgår från klientens önskemål, behov och förutsättningar så att det kan ske på ett tillfredsställande och tryggt sätt. Vi är här flexibla och öppnar upp för en stegvis eller gradvis utslussning med växelvistelse hos oss och det nya boendet för att det ska bli lyckat för klien Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  I samarbete med lokala bildningsförbund eller andra utbildningsinstanser.

 • Sysselsättning

  Aktiviteter/sysselsättning planeras individuellt utifrån intresse och förmåga. Gemensamma stående aktiviteter planeras utifrån aktuell boendegrupps intressen Exempel: Badhus, bowling m.m.

 • Behandling/Insatslängd

  Individuell.

 • Inskrivningsförfarande

  Vid förfrågan kontaktas föreståndare/enhetschef för bedömning och/eller studiebesök
  För den enskilde sker ansökan genom respektive kommun eller stadsdelsnämnd.

 • Organisation/Personal

  Björntorp är en del av Humana Individ och Familj. Föreståndare/enhetschef ansvarar för insatser och personal på enheten..

  Personalgruppen utgörs av kvinnor och män med grundutbildning som lägst mentalskötare. All personal får en grundutbildning i MI.

  Leg. Psykolog finns.

 • Handledning

  Extern handledning 1 gång/månad.

 • Samverkan

  Önskemål är kontinuerliga möten med placerande instans för individuell planering, telefonkontakt vid behov och ett väl fungerande informationsflöde åt bägge håll.

  Individuell uppläggning gällande nätverksarbete.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Certifierade enligt ISO 9001:2008

  Miljöarbete: sjövärme, miljötänkande vid inhandling av varor och sopsortering.

 • Fortbildning

  Fokus är att samtlig ordinarie personal skall ha grundutbildning i MI- Motiverande intervju och att det skall finnas personal utbildad i Återfallsprevention på högskolenivå i tillräcklig omfattning för att täcka verksamhetens behov. Kompetensutvecklingsplan tas fram på årsbasis utifrån Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Bussförbindelser till Rimbo från Stockholm, Uppsala och Norrtälje samt lokaltrafik till hållplats nära Björntorps HVB-hem

  Närmaste flygplats, Arlanda 30 km

  Närmaste tågstation Uppsala eller Stockholm
  3 km från Rimbo. 22 km från Norrtälje. 55 km från Uppsala. 55 km från Stockholm.

 • Referenser

  Lämnas på begäran

 • Övrigt

  Medlem i Svenska Vård.

Björntorps HVB-Hem AB

 • Män 19 år-
 • Kvinnor 19 år-
 • Sociala problem
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Psykoser
 • Schizofreni

Dokument (2)

Övriga verksamheter (32)

Senast uppdaterad: 2022-01-14
Björntorps HVB-Hem AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida