Logo
 • image9.jpg
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image7.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image8.jpg
 • image11.jpg
 • image1.jpg

Botorp Behandlingshem

 • Pris

  3493 – 3708 kr/dygn.

 • Antal platser/Boendeform

  6 i basboendet. Sedan 2011-08-30 har vi 4 st platser i vår ungdomsenhet med egen personalorganisation. Här kan man flytta in mellan 17 – 20 års ålder även om man inte bott på Botorp tidigare. Man bör kunna fungera i en dagl verksamhet såsom skola, praktik el. arbete utanför Botorp. Men und Läs mer...

 • Upptagningsområde

  I första hand södra Sverige upp till Mälardalen, dock främst från Götaland.

 • Främmande Språk

  Engelska, tyska och spanska.

 • Ramavtal

  Alla kommuner i Skåne, Halland, Kronobergs och Kalmar län.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Efter snart 25 år och 75 ungdomar med en samhällsutveckling i förändring kan vi stå kvar vid att miljöterapin med anknytningen mellan vuxen och ungdom är en central del i behandlingsarbetet. Den utvecklingspsykologiska grundsynen har också en stark del. De ungdomar som kommer till oss har Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Träff med placeringsmyndighet var 6-8:e vecka (vi ser helst även att föräldrarna kan medverka).
  Fortlöpande daganteckningar med sammanställning varannan månad.

  Vårt journalsystemet är "JournalDigital" med en koppling till BBIC-dokumentation.

 • Utslussning/Eftervård

  Detta arbete intensifieras då det är ca ett år kvar av vistelsen.
  Noggrann planering med socialtjänst, föräldrar och ungdom.

  Mycket goda möjligheter till utslussboende via Botorp. Tre lägenheter finns nära basenheten.

 • Skola/Kursverksamhet

  Målet är att återskapa lusten att bli mer aktiv i sin skolgång genom att hitta en skolanpassning utifrån förmåga och intresse. Under alla år har vi haft ett mycket gott och ömsesidigt samarbete med den kommunala grund- och gymnasieskolan samt särskolan vid behov. Aktiv stöttning både till Läs mer...

 • Sysselsättning

  Alla föreningsaktiviteter som står till buds.
  Egen båt för bad, fiske och vattenskidor.
  Friluftsliv (kanot, hajk, ridning), resor (sportlov, skidresa, hel grupp) samt mycket enskilda resor med kontaktperson.

 • Behandling/Insatslängd

  Ca 1-3 år.

 • Inskrivningsförfarande

  Efter en första kontakt:
  - Träff och studiebesök av socialtjänst med ärendegenomgång.
  - Besök av den unge, föräldrar och socialtjänst. Tid för att tänka på hemmaplan.
  - Inskrivning med behandlingsplanering.

 • Organisation/Personal

  Botorp har varit verksamt sedan 1990. Många i personalen har varit verksamma sedan starten, vilket borgar för den kontinuitet som vi tror ger den trygghet och mognad som verksamheter som denna är betjänt av. Yrkeskategorierna är blandade, exempelvis psykiatrisjuksköterska, socionomer, Yh- Läs mer...

 • Konsulter

  Leg. psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi för handledning.

 • Handledning

  Process- och ärendehandledning varannan vecka av leg. Psykoterapeut Bernt Pettersson

 • Samverkan

  Av stor vikt är tillgängligheten för föräldrarna. De skall finnas kvar för den unge även efter placeringen.
  Kravet är att alla fyra parter; placeringsmyndighet, föräldrar, den unge och Botorp träffas regelbundet (ca var 7:e vecka) för aktivt behandlingsplanering.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Efter samarbete med yrkesinspektionen har "Säkerhetsrutiner vid våld, eller hot om våld" utarbetats. Med BRANDAB (brandsäkerhetsföretag) har vi utbildat i "Egenkontroll vid brandskydd" samt brandskyddsutbildning. Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom att medverka i Sk Läs mer...

 • Fortbildning

  Intern utbildning i utvecklingspsykologins grunder har genomförts för all personal. Fortbildning genomförs kontinuerligt. Yh-utb. i psykosocialt arbete (uppdragsutbildning) har genomförts för personalgruppen tillsammans med annat behandlingshem i Kalmar. Denna gav 45 Yh poäng och LIA-delen Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi finns 15 km söder om Kalmar.
  Goda tåg- och flygförbindelser.
  Självfallet står vi för all kommunikation till och från Kalmar.

 • Tillsynsmyndighet

  Socialstyrelsen, T/Region Sydöst/sek 3 Box 2163, 55002 Jönköping

 • Referenser

  Kalmar kommun, socialsekreterare Terese Carlsson, tel. 0480-453813.
  Växjö kommun, socialsekreterare Margareta Hultgren, tel. 0470-43073.

 • Övrigt

  I Yh-utbildningen i "Psykosocialt arbete" i Kalmar har vi en roll i ledningsfunktionen och kommer att aktivt delta i denna med bl.a praktikplats för studerande. Dessutom har kommunala delegationer från Ryssland och Litauen gästat oss, via Kalmar kommun, för studiebesök. Vi anlitats för Läs mer...

Botorp Behandlingshem

 • Pojkar 13-20 år (vid intagningstillfället)
 • Flickor 13-20 år (vid intagningstillfället)
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Invandrarproblematik
 • Psykisk utvecklingsstörning ( lindrig form)
 • Psykisk utvecklingsstörning (lindrig form)
Senast uppdaterad: 2014-01-16
Botorp Behandlingshem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida