Bromstensgården

 • Pris

  3500 kr/ person/dygn oavsett ålder. Vid ramavtal kan annat pris gälla.

 • Antal platser/Boendeform

  Max 8 familjer varav 2 mindre familjer, dvs 1 vuxen o ett barn alt 2 ensamma ungdomar. Dygnet runtvård.

 • Främmande Språk

  Utöver svenska och engelska finns personal som talar finska, tyska samt kurdiska. Finns tillgång till tolk gällande andra språk.

 • Ramavtal

  Ja, flertalet, men tar även emot placeringar som vi inte har ramavtal med.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Bromstensgårdens specialitet är utredningar avseende psykosocial problematik. Utredningsarbetet bedrivs utifrån ett konsekvent familjeperspektiv på systemteoretisk grund. Vi gör utredningar utifrån BBIC (Barns Behov I Centrum) vilket innebär att vi får en bild av barnets behov, föräldr Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  1. Utvärdering och uppföljning varannan vecka med placerande handläggare, eller enligt överenskommelse. 2. Observationer och journalföring förs kontinuerligt. 3. Skriftlig utredning utifrån BBIC som innehåller analys, bedömning och förslag till hjälpinsatser. Utvärderingsenkät efter a Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Uppföljning kan ske i form av ett nytt uppdrag om stöd eller behandling.

 • Skola/Kursverksamhet

  I de fall barnen inte har fungerande skolgång finns möjlighet till undervisning på Bromstensgården. Vid långväga placeringar finns möjlighet att försöka få till stånd skolgång vid närbelägen kommunal skola.

 • Sysselsättning

  Fritidsaktiviteter såsom bowling, badminton, badhus, bio, utflykter samt måla, pyssla, dator, TV-spel, m.m.

 • Behandling/Insatslängd

  Utredningstid 10-12 veckor, eller efter överenskommelse med enhetschef utifrån önskat uppdrag.
  Behandlingstid görs upp i samarbete med uppdragsgivare.

 • Inskrivningsförfarande

  Sker i samarbete med institutionschef.
  Informationsmöte på Bromstensgården med familj/ungdom och uppdragsgivare.
  Uppdragsmöte äger rum i samband med inskrivningsmöte alternativt i nära anslutning till inskrivning.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten startade 1992. 1 institutionschef, 1 biträdande institutionschef, 3 utredare på dagtid, 9 schemautredare (beh ass/socionomer), 1 undervisningsansvarig,/ administrativ assistent samt 1 vaktmästare/lokalvårdare. Bemanning dygnet runt. Dagtid 8 personal, kvällstid kl 17.00 Läs mer...

 • Konsulter

  6 barnpsykologer (när uppdragsgivaren önskar).
  6 vuxenpsykologer (om uppdragsgivaren önskar och föräldern samtycker).

 • Handledning

  Extern handledning tre timmar varannan vecka. Individuell handledning erbjuds utifrån behov i enskilda ärenden av t ex barnpsykolog, Marte Meoterapeut.

 • Samverkan

  Kontinuerlig samverkan med placerande handläggare sker i mötesform varannan vecka samt sker samverkan med anhöriga, skola, förskola, sjukvård m fl vid behov i enskilda uppdrag.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi bedriver ett systematiskt kvalitets och ledningsarbete utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Vi ingår i Spånga-Tenstas miljöarbete.

 • Fortbildning

  Nyanställd personal går grundutbildning i Marte Meo. Kontinuerligt går 1 -2 medarbetare 2 åriga systemteoretiska familjeterapiutbildning. Löpande fortbildning utifrån verksamhetens behov, nu med särskilt fokus på våld i nära relation samt föräldrar med neuropsykiatriska och kognitiva funkt Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Bromstensgården ligger i stadsdelen Järva i nordvästra Stor-Stockholm.
  12 minuters pendeltågsavstånd till Stockholms central.
  Goda bussförbindelser samt ungefär 40 minuters buss/bilresa från Arlanda flygplats.

 • Referenser

  Stockholms Stad, Järva SDF, Åsa Berndtson, 08-508 01 021.

Bromstensgården

 • Pojkar
 • Flickor 0-18 år
 • Mamma/Barn 0-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Neuropsykiatriska svårigheter
 • Psykisk problematik
 • Psykosociala problem
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2023-11-20
Bromstensgården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida