Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg

Wij Gård & Vård AB

 • Pris

  Ramavtal enligt villkor i upphandling.
  Dygnsavgift 2021 utanför ramavtal: 4.290 kr/dygn.
  Familjearbete genomförs utifrån bedömning av behov.

 • Antal platser/Boendeform

  7 ordinarie platser. 4 utslussningsplatser.

 • Främmande Språk

  Engelska, spanska, dari/farsi, persiska.

 • Ramavtal

  SKL Kommentus
  SKI STIC
  Eksjö/Gnosjö/Gislaved
  Nacka/Värmdö/Tyresö
  Östergötland
  Sörmland

 • Verksamhetsbeskrivning

  • Wij Gård & Vård har bedrivit behandling för ungdomar i 40 år och kombinerar idag lång erfarenhet med nya metoder samt evidensbaserad praktik. Wij gård vänder sig till pojkar med olika former av social och neuropsykiatrisk problematik. Vi arbetar främst med längre placeringar för vård oc Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Sedan 2018 utforskar vi FIT - Feedback Informed Treatment - som ett sätt att följa utfallet för våra placerade killar och för att hitta sätt att anpassa arbetet under behandlingen, samtidigt är det ett arbetssätt som bidrar till hög delaktighet. Vi använder oss av Infosoc som stöd för kval Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har två hus på gården där det finns personal dygnet runt. I det Röda huset bor de flesta ungdomarna. De som är i utsluss och är mera självständiga bor i det Gula huset, där också kök, kontor och samtalsrum finns. Vi har också en träningslägenhet inne i Norrköping, som ungdomar i slu Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Wij Gård har ett väl utvecklat samarbete med skolorna i Norrköpings kommun, som ansvarar för skolgången på grund- och gymnasienivå.

 • Sysselsättning

  Vår ambition är att alla placerade ska ha fritidsintressen och aktiviteter utanför behandlingshemmet. Vi har också gemensamma aktiviteter som studiebesök, bad och olika typer av träning som regelbundna inslag i vardagsverksamheten.

 • Behandling/Insatslängd

  Varje ungdom har en individuell vård- och genomförandeplan, som ligger till grund för behandlingen, varför tid och längd på vistelsen avgörs av det behov som föreligger.

 • Inskrivningsförfarande

  Vi gör tillsammans med ansvarig handläggare en bedömning av om verksamheten matchar ungdomens behov. Sedan görs en individuell planering för hur inskrivning och placering ska genomföras, med grund i våra rutiner.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten leds av föreståndare och har 6-7 behandlare på rullande schema. Verksamheten stöds i övrigt av administrativ personal samt utbildade erfarna resurspersonal och vikarier. Vår kock har också ungdomar med i behandlings- och träningsarbete. Behandlingspersonalen har blandad ut Läs mer...

 • Konsulter

  Regelbundet används konsulter för individuella samtal, terapi och familjearbete.

 • Handledning

  All behandlingspersonal går i handledning tre timmar var fjärde vecka. Dessutom genomförs personalmöten om tre timmar var fjärde vecka. Vid särskilda behov sätts extra handledning in samt enskild handledning för den personal som uttrycker och bedöms ha behov.

 • Samverkan

  Det krävs ett intensivt och nära samarbete mellan behandlingshemmet socialtjänst, skola, föräldrar och ungdomar för att nå goda resultat. Etablerade kontakter finns emellan oss och bl a skola, sjukvård, socialtjänst, IVO samt andra vårdgivare.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetsarbetet sker utifrån föreskrifterna i SOSFS 2011:9.

  Miljöarbetet sker i enlighet med de kommunala riktlinjer som finns i Norrköping. Dessutom anlitar vi Anticimex för det systematiska arbetet med hushåll och mathållning.

 • Fortbildning

  Vi genomför kontinuerlig vidareutbildning i personalgruppen, baserad på behov. Varje år går en eller flera i personalgruppen vidareutbildning inom för verksamheten relevanta områden.

 • Kommunikation/Avstånd

  Wij gård ligger 1 mil/ ca 10 min bilresa från Norrköping, där övrig kommunikation (främst tåg och buss) finns. Goda bussförbindelser finns också.

 • Referenser

  Christina Ask handläggare Vimmerby; christina.ask@vimmerby.se; 0492 - 76 94 45

  Peder Legell handläggare Vimmerby; Peder Legell@vimmerby.se; 0492-76 95 36

  Angelica Spasovski handläggare Ludvika; Angelica.Spasovski@ludvika.se; 0240-868 21

 • Övrigt

  Vi är medlemmar i Svenska Vård och i Vårdföretagarna, vilket innebär att vi har kollektivavtal med flera fackförbund, bl a Kommunal och Vision.

Wij Gård & Vård AB

 • Wij Gård 1
  617 91 Kimstad
  070-190 51 00
 • info@wijgard.se
  www.wijgard.se
 • Kontaktperson
 • Malin Uddin
  070-228 11 05
  malin.uddin@wijgard.se
 • Michael Brännlund
  070-222 80 55
  michael.brannlund@wijgard.se
 • Pojkar 13-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Utagerande beteende
Senast uppdaterad: 2021-09-24
Wij Gård & Vård AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida