Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg

Alfagruppen Piteå-Öjebyn

 • Pris

  2195 kr/dygn. Grundbehandling inkl. anhörigprogram, eftervård samt återvändardagar.
  Öppenvård enskilt och i grupp. Öppenvård i Piteå och Luleå.
  5 veckors behandling i internatform. Därefter följer 47 veckors eftervård.

 • Antal platser/Boendeform

  32.

 • Upptagningsområde

  Hela landet.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Kriminalvården, försvarsmakten, ett 30-tal företag samt drygt 100 kommuner.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Behandling enligt Minnesotamodellen, AAs 12-stegsprogram för tillfrisknande. Starka inslag av kognitiv beteendeterapi samt strategier där anhöriga är djupt engagerade i behandlingen. I behandlingen ingår föreläsningar, gruppterapi, individuella samtal samt familje- och anhöriggrupp. Det f Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Individuell uppföljning under eftervårdstiden (11 månader). Årsvis uppföljning med hjälp av ASI, återvändardagar samt statisk uppföljning.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussningen sker i den förlängda behandlingen och planeras tillsammans med remittent och patient. Eftervård sker en gång per vecka på patientens hemort eller i dess närhet, med eftervårdspersonal från Alfa.

  Återvändardagar arrangeras på behandlingsenheten en gång per månad.

 • Skola/Kursverksamhet

  Under förlängd behandling kan patienten, om behov finns, få hjälp med att planera för och påbörja studier.
  Samarbete finns med närliggande folkhögskola.

 • Sysselsättning

  Patienter i grundbehandling har tillgång till träningslokal i samråd med vår sjuksköterska.
  Under förlängd behandling erbjuds musikrum, träningslokal och en rad sportaktiviteter.

 • Behandling/Insatslängd

  Grundbehandling innefattar 5 veckors behandling i internatform, därefter följer 48 veckors eftervård.
  Förlängd behandling kan sträcka sig upp till 18 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Platsbokning sker på telefon 0911-659 45.
  Inskrivning av nya patienter sker varje måndag tillsammans med sjuksköterska och läkare.

 • Organisation/Personal

  Aktiebolagsform med verksamhet i Öjebyn som startade 1985. All personal har för tjänsten adekvat utbildning. Sammanlagt 16 anställda, fördelat på 8 kvinnor och 8 män. I behandlingsteamet ingår bl.a. certifierade alkohol- och drogterapeuter, anhörigterapeut och sjuksköterska Bemanning: Da Läs mer...

 • Konsulter

  Läkare, leg psykolog, präst/etisk rådgivare samt förläsare anlitas.
  Patienten träffar läkare vid inskrivningstillfället, därefter veckovis efter behov.

 • Handledning

  Kontinuerlig processhandledning varje månad samt vid behov av psykolog Inga-Maj Sjömark.

 • Samverkan

  Vi förväntar oss ett gott samarbete med placerare.
  Vi samarbetar med ett flertal verksamheter som kompletterar vår verksamhet. Ex Nordisk drogprevention, Solvera Rehab i Skellefteå, City öppenvård i Luleå, FBE-konsult i Umeå.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar enligt SAM. Kvalitetsuppföljning görs via Skandinavisk sjukvårdsinformation.

 • Fortbildning

  Nationella och internationella certifieringar samt kortare fortbildningar och seminarier (exempelvis ART-tränare).

 • Kommunikation/Avstånd

  Alfagruppen är lokaliserad i Öjebyn, ca 5 km utanför Piteå på Norrbottens östkust.
  Resande med tåg byter till anslutningsbuss i Älvsbyn eller Luleå, ca 5 mil. Goda bussförbindelser.
  Till närmsta flygplats Kallax i Luleå är det ca 5 mil.

 • Tillsynsmyndighet

  Piteå Kommun, socialtjänsten, tel. 0911-960 00.
  Socialstyrelsen i Umeå, telefon 075-2473000.

 • Referenser

  Piteå Kommun, socialtjänsten, Greger Pettersson, tel. 0911-960 00.
  Älvsbyns Kommun, Jonas Sundkvist, Beroende/skadligt bruk 0929-17062.

 • Övrigt

  För mer information, besök vår hemsida på www.alfagruppen.se.

Alfagruppen Piteå-Öjebyn

 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Par 18 år
Senast uppdaterad: 2015-11-11
Alfagruppen Piteå-Öjebyn

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida