Logo

Apelgårdens HVB

 • Pris

  Enligt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  10

 • Främmande Språk

  Engelska, dari, albanska, romani, persiska, arabiska, danska, serbiska och tyska. Tolk tillkallas vid behov.

 • Ramavtal

  Med kommuner i Skåne, Halland, Jönköping och Kronobergs län. Samt med ytterligare 118 kommuner runt om i Sverige

 • Verksamhetsbeskrivning

  Salutogent miljöterapeutiskt arbete samt positivt konsekvenspedagogiskt förhållningssätt. Viktiga grundstenar är trygghet, social fostran samt familjekontakten. En individuell anpassning görs i varje ungdoms genomförandeplan. Det övergripande målet är att ge god omvårdnad och beha Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering och uppföljning utförs enligt Journal och Digital verksamhetsmodell.
  Enkät till socialsekreterare och placerad ungdom.
  Månadsmöte.
  Handledning.

  APT.

  Behandlingsmöte.

 • Utslussning/Eftervård

  Kontaktmannaskap

  Utformas individuellt i samråd med placerande kommun.
  Möjlighet att ha eftervårdsavtal med Apelgårdens regi i form av utslussning med personal från Apelgården.

 • Skola/Kursverksamhet

  Samarbete med den kommunala skolan.
  Samt övriga skolor i länet vid behov.

 • Sysselsättning

  I verksamheten finns möjlighet till bordtennis, bada bastu och trädgårdsarbete samt sommartid även volleyboll, fotboll och tennis på tomten. Därutöver finns möjlighet att få fiska, och rida. Gruppen åker vintertid på skidresor och på sommaren görs en resa till Göteborg. Utöver detta görs Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingstiden är individuell och görs upp i samråd med uppdragsgivaren. Genom vår psykolog kan vi göra psykologutredningar efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik och anknytningsproblematik Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan från socialtjänsten direkt till Apelgården. I samband med inskrivningen har ungdomen tre kartläggningssamtal med vår terapeut.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten startade år 2002. Föreståndare är beteendevetare med dubbla examen i pedagogik och psykologi, behandlingspersonal med utbildning som socionom, beteendevetare, socialpedagog, KY-psykiatri, fritidsledare, vaktmästare, kock och sjuksköterska. Bemanning: Dagtid 3-5 personal Läs mer...

 • Handledning

  Lösningsfokuserad handledning med inriktning på salutogent miljöterapeutiskt förhållningssätt för samtlig personal. Konsultationsuppdrag individuellt eller i grupp.

 • Samverkan

  Möte med ansvarig socialsekreterare 1 gång/månad för revidering och uppföljning av genomförandeplan.

  Övrigt nätverk bjuds in till månadsmöten.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Apelgården arbetar utefter ISO 9001/14001 kvalitetsledningssystem.

  Kontinuerliga temakvällar för ungdomar och personal.
  Miljöarbetet bedrivs utefter en miljöpolicy. Apelgårdens samordnare har gått grundutbildning i ISO 9001/14001 för kvalitets-och miljösamordnare.

 • Fortbildning

  Löpande utbildning för personalen sker.

 • Kommunikation/Avstånd

  Busshållplats finns i anslutning till tomten.
  Tågstationer finns i Ronneby (12 km) respektive Karlskrona (20 km).
  Flygplats finns i Kallinge (15 km).

  Idrottsplats (300 m), idrottshall (1 km), 4 H gård (2 km), golfbana (2 km). Fiske och bad (2 km).

 • Övrigt

  Apelgårdens Hvb i Blekinge Ab driver även två andra Hvb för ungdomar, Villa Fridhem Hvb som riktar sig till pojkar och flickor i åldern 13-18 år samt Gårdsjön Hvb som riktar sig till flickor i åldern 14-19 år. Vi driver även ett Hvb för familjer och gravida kvinnor som heter Svalan Hvb. Vi Läs mer...

Apelgårdens HVB

 • Björkebacksvägen 16
  372 74 Listerby
  0733226501

 • www.apelgarden.com
 • Kontaktperson
 • Michaela Persson
  0733-226501
  michaela.persson@apelgarden.com
 • Pojkar 13-18 år
 • Flickor 13-18 år
 • Män 18-20 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2020-02-14
Apelgårdens HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida