Logo
 • image1.png

Attendo Arken HVB

 • Antal platser/Boendeform

  12 platser, fördelade på:
  Steg 1: (Huvudbyggnaden) 8
  Steg 2: (Träningsboende på gården) 4

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Ja

 • Verksamhetsbeskrivning

  Attendo Arken HVB arbetar utifrån ett eget utvecklat och mycket framgångsrikt behandlingsprogram i 2-3 steg. Skola på plats inom HVB lokaler med egen lärare 
 Verksamheten är belägen på Stora Långared Säteri mellan Borås och Vårgårda som erbjuder en harmonisk herrgårdsmiljö.
 Arke Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utifrån socialtjänstens vårdplan upprättas en genomförandeplan.
Behandlingskonferens sker var 6 e vecka, där genomförandeplanen utvärderas och revideras.

 ADAD-intervjuer vid in och utskrivning samt mellan steg. Mellan varje steg utvärderas också behandlingsinsatserna i en rapport. I d Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Se verksamhetsbeskrivning.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har i nybyggda lokaler en egen skola som drivs i kommunal regi med grundskolelärare och gymnasielärare. Detta möjliggör för våra ungdomar att få en individuellt utformad studieplan och att kunna studera med mycket stöd.

 • Sysselsättning

  Sysselsättning är en mycket viktig faktor för ungdomens utveckling, identitet och självkänsla. Vi garanterar idag sysselsättning för ungdomarna genom skola eller arbetspraktik. Genom avtal med många olika företag kan vi garantera sysselsättning för varje enskild ungdom. Det bör sägas i Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingstiderna är individuella.

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning sker genom vår verksamhetschef. - Verksamhetschef , ev. tillsammans med tilltänkt kontaktperson träffar ungdomen, ev. dess närstående och uppdragsgivare för ett informations-/motivations- och bedömningssamtal i samband med studiebesök för ungdomen, dess närstående och uppdrag Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har mycket framgångsrikt bedrivits med samma inriktning sedan 1992. Organisationen består av föreståndare, verksamhetschef/ställföretr föreståndare, behandlingspersonal, lärare, socionomer, socialpedagog, socialpsykolog, Alkohol & Drogterapeut, husmor och hästhandledare. 15 Läs mer...

 • Konsulter

  Vi har nära kontakt och samarbete med legitimerade psykologer i närområdet som vi använder oss av i omfattning efter behov.

 • Handledning

  Schemalagd handledning av utbildad och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet för både behandlingspersonal och ledning. Minst 3 tim 2ggr/månad.
  Både process- och metodhandledning samt vidareutbildning av personalgruppen.
  Handledare:

 • Samverkan

  Vi vill ha ett nära samarbete med socialtjänsten och nätverk. Vi bokar alltid in uppföljnings- och behandlingskonferenser minst var 6.e vecka. Vi arbetar för att ha en tät och kontinuerlig kommunikation med placerande socialsekreterare. Vi erbjuder bl.a. veckorapporter via e-post.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi är ett av väldigt få behandlingshem för ungdomar i Sverige med ett kvalitetsledningssystem som klarar kraven och är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. 
 Sedan 2013 är vi även miljöcertifierade enligt ISO 14001 Kontinuerlig uppföljning av manualer och kvalitetssäkringssystemet Läs mer...

 • Fortbildning

  Vi har ett ständigt aktivt fortbildningsarbete för all personal. Vilket innefattar längre och kortare utbildningar/kurser samt seminarium och temadagar m.m. Fokus ligger på utvecklingspsykologin och adolescenseutvecklingen, gällande var i en ungdoms utveckling det kan gå snett och hur det Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Vår verksamhet bedrivs i naturskön omgivning i en lantlig miljö, 2 mil från Alingsås norr om Göteborg i Västra Götaland. 2 mil till Alingsås, 1,5 mil till Vårgårda, 3 mil till Borås, 6,5 mil till Göteborg, 5 mil Landvetter flygplats. Tåg och flygförbindelserna är mycket goda från i stor Läs mer...

 • Referenser

  Vi har gott om referenser, tag kontakt med oss för aktuell referens.

Attendo Arken HVB

 • Pojkar 16-18 år
 • Flickor 16-18 år
 • Män 18-21 år
 • Kvinnor 18-21 år
 • Sociala problem
 • Svag impulskontroll
 • Övervikt
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2024-04-02
Attendo Arken HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida