Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Viljan Asperger Centrum AB

 • Pris

  LSS-kostnad: Differentierad kostnad utifrån behov av personalstöd. Kostnaden för skolan är 1508 kr/dag.
  * Se övrigt.

 • Antal platser/Boendeform

  21 st för åldersgruppen 15-21 (23) år, fördelade på fyra hus.
  Utslussnings/träningslägenheter finns.

  Tre av platserna är små lägenheter och används som utsluss den sista tiden av placeringen.

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Viljan är ett LSS-hem som specialiserat sig på personer med autismspektrumdiagnoser såsom Asperger Syndrom, högfungerande autism och autism. Vi erbjuder en helhetslösning med boende och fritid. Sysselsättning eller utbildning på gymnasieskola med preparandutbildning och samhällsvetensk Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Regelbunden utvärdering var 8:e vecka tillsammans med placerande handläggare, föräldrar och den boende.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussningsplats.

 • Skola/Kursverksamhet

  Utbildning på preparandutbildning och gymnasieskola samt praktikplats.
  Vi har vår egen friskola, www.viljanfriskola.se med treårig gymnasielinje, samhällsvetenskaplig linje med inriktning kommunikation.

 • Sysselsättning

  Meningsfulla fritidssysselsättningar individuellt utformade utifrån intresse och behov. Varje boende har ett individuellt dagsschema som bl.a kan innehålla: Skola, praktik, träning i praktiska och sociala färdigheter, ilskekontrollträning, samtal, taktil stimulering, bild och fritidsakt Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Individuellt, men vanligtvis 1-3 år.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan via LSS-handläggare direkt till Viljan.
  Handläggare besöker Viljan.
  Vi besöker den som söker platsen i hemmet.
  Föräldrar och den som söker platsen besöker Viljan.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten startade i oktober 1999. Verksamheten driver sin egen friskola. Personalgruppen består av beteendevetare, socionom, mentalskötare, undersköterska, fritidspedagog, förskolelärare, bildterapeut och lärare. Bemanning: I boendena arbetar i vardera huset dagtid 3 personal, kv Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatrisk konsultläkare besöker Viljan en gång i månaden.

 • Handledning

  Extern handledning.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar kontinuerligt med att höja kvalitén.

 • Fortbildning

  Gemensamma och individuella utbildningar sker fortlöpande.

 • Kommunikation/Avstånd

  3 mil norr om Västerås.
  Nära tåg- och pendeltågstation. Täta förbindelser med Västerås.

 • Referenser

  För referenser kontakta för boendet enhetscheferna Ewa Sandberg, eller Mikael Tallberg och för skolan rektor Susan Engblom.

 • Övrigt

  * I priset ingår fickpengar, aktiviteter samt kostnader för en hemresa per månad.

Viljan Asperger Centrum AB

 • Pojkar 15-21 år
 • Flickor 15-21 år
 • Autism
 • Autismspektrumstörning
 • Högfungerande autism
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Neuroser
Senast uppdaterad: 2017-07-18
Viljan Asperger Centrum AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida