Logo
 • 6.png
 • 1.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 2.png

Villa Fredriksborg

 • Pris

  4679 kr/vårddygn.

 • Antal platser/Boendeform

  6-9 stycken platser. HVB, vi erbjuder eget rum i huset med personal dygnet runt. Vid behov erbjuds träningslägenheter utanför huset i grannhuset men också i lägenheter ute i samhället.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Målgrupp: Vår målgrupp är ungdomar, flickor och pojkar, 14 till 20 år gamla med olika former av psykosocial problematik. Vårt fokus är ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser samt utagerande beteenden. Vi tar emot ungdomar som har SoL-beslut och beslut om LVU. Det kan röra sig om Läs mer...

 • Referenser

  Kontakta Föreståndare för aktuelle referenser.

Villa Fredriksborg

 • Pojkar 14-18 år
 • Flickor 14-18 år
 • Män 18-20 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Neuroser
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2018-02-09
Villa Fredriksborg

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida