Logo
 • image2.jpg
 • image3.jpg

Villa vägen ut! Karin

 • Pris

  Enligt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  7 samt två kvinnojourplatser.

 • Främmande Språk

  Engelska samt lite thailändska.

 • Ramavtal

  Kriminalvården samt de flesta av Sveriges kommuner.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Villa Karin är ett litet, väl inarbetat, behandlingshem i Göteborg, vi arbetar med 12-stegsmodellen som är evidensbaserad. Vår målgrupp är kvinnor 18 år och uppåt. Vi arbetar med MI som samtalsmetod för att öka klientens förutsättningar till förändring. Hela vår vårdkedja bygger på att Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Verksamheten använder DOK som uppföljningsinstrument. Forskare vid Göteborgs universitet har följt framväxten av Vägen ut! kooperativen, den fullständiga forskningsrapporten finns att hämta på http://www.vagenut.coop. Att läsa. Vi använder oss av InfoSoc vid journalföring, genomförandepl Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har eftervård varje tisdagskväll. Eftervården genomförs i samarbete med Villa Solberg, dvs det är blandad eftervård, både kvinnor och män. Villa Karin har fem lägenheter i centrala Göteborg som kvinnor som genomfört vår behandling kan slussas ut till, vid boende i någon av våra lägenhe Läs mer...

 • Sysselsättning

  Vid boende på Villa Karin kan man inte ha någon sysselsättning samtidigt, då sitter man i behandling på heltid. Vid boende i någon av våra lägenheter bör man ha sysselsättning, detta kan vi hjälpa till med.

 • Behandling/Insatslängd

  3-9 månader.
  Primärbehandling 3 månader, därefter fördjupad behandling 3-6 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Studiebesök tillsammans med placerande myndighet. Studiebesök kan ske via Teams.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten öppnade 2006.
  Vi är åtta anställda, varav en föreståndare och en biträdande föreståndare. Personalen är utbildade behandlingsassistenter och våra terapeuter är utbildade 12-stegsterapeuter.
  Bemannat dygnet runt.

 • Konsulter

  Inga konsulter i verksamheten.

 • Handledning

  Medarbetargruppen på Villa karin har handledning var tredje vecka.
  Handledningen leds av professionell terapeut med handledarkompetens och lång erfarenhet av att arbeta med människor med missbruksproblem

 • Samverkan

  Vi har ett mycket gott samarbete med socialtjänst, kriminalvård, försäkringskassa och arbetsförmedling.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi använder oss av BoWebb som kvalitetsledningssystem och vi är miljödiplomerade sedan 2013.
  Vi använder oss av Ssil,s kvalitetsindex som utkommer två ggr per år.

 • Fortbildning

  Ständig fortbildning; MI samt PPP (Privat-Peronligt-Professionellt). All personal utbildas till behandlingsassistenter. Kvinnojoursutbildning för all personal liksom hjärt- lungräddning.

 • Kommunikation/Avstånd

  15 km från Göteborgs centrum, 100 meter från havet.
  Dagtid buss 2 ggr/timme till centrala Göteborg.

 • Referenser

  För referenser kontakta Gunnar Gabrielsson (Föreståndare), 0735-908883, gunnar.gabrielsson@vagenut.coop

 • Övrigt

  Vi är en del av Vägen ut! kooperativen i Göteborg med boende, arbetsträning m.m.
  Se mer www.vagenut.coop

Villa vägen ut! Karin

 • Postadress: Vägen ut!
  Fiskhamnsgatan 41D , 414 58 Göteborg
  031-912741
 • vagenut@vagenut.coop
  www.vagenut.coop
 • Org-nr: 769612-3392
 • Kontaktperson
 • Tina Martén
  0736-889974
  tina@vagenut.coop
 • Gunnar Gabrielsson
  0735-908883
  gunnar.gabrielsson@vagenut.coop
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2021-04-22
Villa vägen ut! Karin

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida