Wäxthuset Väddö AB

 • Pris

  2.100 kr/dygn.
  1.350kr/dygn. Utsluss.
  200-450 kr/dygn. Eftervårdskontrakt.

 • Antal platser/Boendeform

  16. Samt 2 utsluss.

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Kriminalvården, Kommuner Alingsås, Alvesta, Arjeplogs, Arvika, Avesta, Bergs, Bjuvs, Boden, Bollebygd, Bollnäs, Borgholms, Borlänge. Borås, Botkyrka, Boxholm, Bromölla, Bräcke, Burlövs, Båstad, Eda, Ekerö, Emmaboda, Eskilstuna, Eslövs, Essunga, Falkenberg, Falköping, Falu, Filipstad, Finsp Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vår verksamhet syftar till att skapa en utvecklingsmiljö och en terapeutisk samverkan som uppfordrar till ett inre växande och en läkning av känslomässiga sår för dem som vistas på Wäxthuset. Vi använder fr a de tre första stegen i 12-steget för att skapa insikt om beroendet. Vi vill ök Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  En utvärdering görs varje gång en elev lämnar oss.
  Av de som genomgått behandlingen är det ca 50 % som lever ett kvalitativt bra liv.


 • Utslussning/Eftervård

  Utslussen på Wäxthuset kan vara från 3 månader och uppåt 1 år. Syftet med denna är att förbereda för livet utanför Wäxthuset. Eleven ska då mer och mer delta i det vanliga samhällslivet och mindre och mindre delta i arbetet på Wäxthuset. Programmet är helt individuellt utformat. Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har också samarbete med komVux i Norrtälje för komplettering av grundskola, gymnasiebetyg. Vi har haft några elever som därigenom har kommit underfund med sina svårigheter och fått hjälp med dyslexi.


 • Sysselsättning

  Vi har ett program som går från 7.30-16.30 varje vardag.

  På fritiden erbjuds möjlighet att delta på AA-NA-möten, åka till Friskis och Svettis, Eget gym. Trädgårdsskötsel.
 • Behandling/Insatslängd

  Vi räknar med en behandlingslängd på 3 mån-1 år i heltid + utsluss och eftervård.

  Vi har möjlighet att göra ADHD-utredningar. • Inskrivningsförfarande

  Efter en inledande telefonkontakt kommer den som är intresserad av att komma hit på ett studiebesök som varar ca 2 timmar. Besöket görs oftast tillsammans med den som ska betala, socialförvaltning och/eller psykiatri.


 • Organisation/Personal

  Wäxthuset har drivits som HVB-hem sedan 1994. 2004 tog 4 ur personalen över och driver företaget vidare som AB. Styrelsen är högsta beslutande organ. Personalmöten för hela verksamheten hålls varje vecka. 1 föreståndare, 1 behandlingsansvarig, 1 huvudterapeut, 5 behandlingsassistent Läs mer...

 • Konsulter

  Vi använder olika terapeutiska konsulter utifrån behov, psykologer, bildterapeuter, musikterapeuter.


 • Handledning

  Vi har som hel personalgrupp handledning varannan vecka med handledare, Behandlingsteamet har handledning vad gäller elevärenden varje vecka av vår huvudterapeut och av föreståndaren. Föreståndaren går dessutom in i behandlingen om önskemål finns av behandlingsteamet.


 • Samverkan

  Vi uppmanar till ett tidigt nätverksarbete i behandlingen. I kostnaderna för behandlingen ingår 2 avgiftsfria dygn för nära anhöriga som vill besöka Wäxthuset. För barn till våra elever ingår 6 dygn/månad. Vi har inlagt en helg/år som anhörighetshelger där våra elever får bjuda in si Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Ett nytt kvalitetssystem har just implementerats som kommer att leda till att behandlingsarbetet väsentligen förbättras. Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom att medverka i Skandinavisk Sjukvårdsinformations uppföljnings- och kundutvärderingssystem, Kvalitetsindex. Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalen går ständigt i olika vidareutbildningar.


 • Kommunikation/Avstånd

  Närmaste stad är Norrtälje.
  Det är 12 mil till Stockholm, 10 mil till Uppsala och 8 mil till Arlanda flygplats.


 • Referenser

  Jennifer Molin
  Socialtjänsten Norrköping
  Drottninggatan 30, 60224 Norrköping
  Tel: 011-152072

  David Gillqvist
  Socialtjänsten Solna
  08-7342795
Wäxthuset Väddö AB

 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Borderline
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2019-09-19
Wäxthuset Väddö AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida