Logo

Wäxthuset Väddö AB

 • Pris

  Enligt avtal eller utan avtal:
  2.400 kr/dygn.
  1.600 kr/dygn. Utsluss.
  200-450 kr/dygn. Eftervårdskontrakt.

 • Antal platser/Boendeform

  HVB 16 platser i behandlingen och 2 platser i Utsluss. Wäxthuset ligger på landet i en by på Väddö i Roslagen. Omgivningarna består av skog och fält med rika möjligheter till promenader. Närheten till vatten innebär fem minuters promenad till Väddöviken och en halvtimmes promenad t Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Kriminalvården, Kommuner Alingsås, Alvesta, Arjeplogs, Arvika, Avesta, Bergs, Bjuvs, Boden, Bollebygd, Bollnäs, Borgholms, Borlänge. Borås, Botkyrka, Boxholm, Bromölla, Bräcke, Burlövs, Båstad, Eda, Ekerö, Emmaboda, Eskilstuna, Eslövs, Essunga, Falkenberg, Falköping, Falu, Filipstad, Finsp Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Wäxthuset HVB-hem är ett behandlingshem för män och kvinnor från 18 år med missbruk och kriminalitets problematik. Det ligger i en vacker Roslagsnatur på Väddö, 12 mil norr om Stockholm. Behandlingstiden är individuellt anpassad efter behov och vi arbetar med vad vi kallar Wäxthusmodellen Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  En utvärdering görs varje gång en elev lämnar oss.
  Av de som genomgått behandlingen är det ca 50 % som lever ett kvalitativt bra liv.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussen på Wäxthuset kan vara från 1 månad och upp till 1 år. Syftet med denna är att förbereda för livet utanför Wäxthuset. Eleven ska då mer och mer delta i det vanliga samhällslivet och mindre och mindre delta i behandlingen på Wäxthuset. Programmet är helt individuellt utforma Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi samarbetar med skolor i närområdet samt folkhögskolan Stensunds för komplettering av grundskola och gymnasiebetyg samt andra utbildningar.

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingstiden är individuellt anpassad men grundbehandlingen är 3 månader, den fördjupade behandlingen 3-6 månader och utsluss från 1 månad och upp till 1 år.

 • Inskrivningsförfarande

  Efter en inledande telefonkontakt med en initial screening genomförs ett studie/informationssamtal på plats, via telefon eller teams. Besöket görs oftast tillsammans med uppdragsgivaren men kan även ske enskilt med klienten. Efter informationssamtalet görs en risk och lämplighetsbedömning Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Wäxthuset har drivits som HVB-hem sedan 1994. 2004 tog 4 ur personalen över och driver företaget vidare som AB. 2022 tog VAL-BO AB över verksamheten efter att tidigare ägare gått i pension. Styrelsen är högsta beslutande organ. Personalmöten för hela verksamheten hålls varje vecka. Läs mer...

 • Konsulter

  Vi har tillgång till egen läkare på konsult basis.

 • Handledning

  Vi har som hel personalgrupp handledning en gång/månad med handledare, Behandlingsteamet har handledning vad gäller klientärenden varje vecka med vår föreståndare.

 • Samverkan

  Samverkan med uppdragsgivare initieras omgående vid placeringen och sker fortlöpande under hela insatsen genom en bra dialog, upprättande av genomförandeplaner och skriftlig rapportering varje månad samt vid avslut. Vi uppmanar till ett tidigt nätverksarbete i behandlingen. I kostnade Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Wäxthuset arbetar utifrån ledningssystem i enlighet med SOFS 2011:9 och bedriver ett miljöarbetet utifrån miljöledningssystem baserat på ISO 4000. Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom att medverka i Skandinavisk Sjukvårdsinformations uppföljnings- och kundutvärder Läs mer...

 • Fortbildning

  Kompetent och välutbildad personal är vårt signum. Samtlig personal har aktuella kompetensplaner och en pågående kompetensutveckling.

 • Kommunikation/Avstånd

  Närmaste stad är Norrtälje.
  Det är 12 mil till Stockholm, 10 mil till Uppsala och 8 mil till Arlanda flygplats.

 • Referenser

  Lämnas gärna på begäran, ta en kontakt så får du kontaktuppgifter till aktuella referenser!

Wäxthuset Väddö AB

 • Män 18
 • Kvinnor 18
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor
 • Psykoser
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2024-01-25
Wäxthuset Väddö AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida