Logo

Wäxthuset Väddö AB

 • Pris

  2.100 kr/dygn.
  1.350kr/dygn. Utsluss.
  200-450 kr/dygn. Eftervårdskontrakt.

 • Antal platser/Boendeform

  16. Samt 2 utsluss.

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Kriminalvården, Kommuner Alingsås, Alvesta, Arjeplogs, Arvika, Avesta, Bergs, Bjuvs, Boden, Bollebygd, Bollnäs, Borgholms, Borlänge. Borås, Botkyrka, Boxholm, Bromölla, Bräcke, Burlövs, Båstad, Eda, Ekerö, Emmaboda, Eskilstuna, Eslövs, Essunga, Falkenberg, Falköping, Falu, Filipstad, Finsp Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Wäxthuset HVB-hem är ett behandlingshem för män och kvinnor från 18 år med missbruk och kriminalitets problematik. Det ligger i en vacker Roslagsnatur på Väddö, 12 mil norr om Stockholm. Behandlingstiden är individuellt anpassad efter behov och vi arbetar med vad vi kallar Wäxthusmodellen Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  En utvärdering görs varje gång en elev lämnar oss.
  Av de som genomgått behandlingen är det ca 50 % som lever ett kvalitativt bra liv.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussen på Wäxthuset kan vara från 3 månader och uppåt 1 år. Syftet med denna är att förbereda för livet utanför Wäxthuset. Eleven ska då mer och mer delta i det vanliga samhällslivet och mindre och mindre delta i arbetet på Wäxthuset. Programmet är helt individuellt utformat. Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har också samarbete med komVux i Norrtälje för komplettering av grundskola, gymnasiebetyg. Vi har haft några elever som därigenom har kommit underfund med sina svårigheter och fått hjälp med dyslexi.

 • Sysselsättning

  Vi har ett program som går från 7.30-16.30 varje vardag.

  På fritiden erbjuds möjlighet att delta på AA-NA-möten, åka till Friskis och Svettis, Eget gym. Trädgårdsskötsel.

 • Behandling/Insatslängd

  Vi räknar med en behandlingslängd på 3 mån-1 år i heltid + utsluss och eftervård.

  Vi har möjlighet att göra ADHD-utredningar.

 • Inskrivningsförfarande

  Efter en inledande telefonkontakt kommer den som är intresserad av att komma hit på ett studiebesök som varar ca 2 timmar. Besöket görs oftast tillsammans med uppdragsgivaren. Studiebesöket kan även göras digitalt.

 • Organisation/Personal

  Wäxthuset har drivits som HVB-hem sedan 1994. 2004 tog 4 ur personalen över och driver företaget vidare som AB. 2022 tog VAL-BO AB över verksamheten efter att tidigare ägare gått i pension. Styrelsen är högsta beslutande organ. Personalmöten för hela verksamheten hålls varje vecka. Läs mer...

 • Konsulter

  Vi använder olika terapeutiska konsulter utifrån behov, psykologer, bildterapeuter, musikterapeuter.

 • Handledning

  Vi har som hel personalgrupp handledning en gång/månad med handledare, Behandlingsteamet har handledning vad gäller elevärenden varje vecka av vår behandlingsansvarig och av föreståndare.

 • Samverkan

  Vi uppmanar till ett tidigt nätverksarbete i behandlingen. I kostnaderna för behandlingen ingår möjlighet till att delta på anhörigvecka kostnadsfritt för 2 anhöriga och barn till deltagare kostnadsfritt på childrensprogram. Vi har inlagt en helg/år som anhörighetshelger där våra elev Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Ett nytt kvalitetssystem har just implementerats som kommer att leda till att behandlingsarbetet väsentligen förbättras. Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom att medverka i Skandinavisk Sjukvårdsinformations uppföljnings- och kundutvärderingssystem, Kvalitetsindex. Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalen går ständigt i olika vidareutbildningar.

 • Kommunikation/Avstånd

  Närmaste stad är Norrtälje.
  Det är 12 mil till Stockholm, 10 mil till Uppsala och 8 mil till Arlanda flygplats.

 • Referenser

  Jennifer Molin
  Socialtjänsten Norrköping
  Drottninggatan 30, 60224 Norrköping
  Tel: 011-152072

  David Gillqvist
  Socialtjänsten Solna
  08-7342795

Wäxthuset Väddö AB

 • Män 18
 • Kvinnor 18
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Samsjuklighet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor
 • Psykoser
 • Våldsutsatt problematik
 • Riskbruk
Senast uppdaterad: 2023-09-18
Wäxthuset Väddö AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida