Logo
 • image3.jpg
 • image2.jpg

Villa vägen ut! Solberg

 • Pris

  Enligt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  8.

 • Upptagningsområde

  Hela landet.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Kriminalvården, Göteborgs kommun med kranskommuner, Skåne, Hallands, Kronobergs län med kommuner, Skara, Skövde kommuner med flera kranskommuner, Jönköpings kommun samt Borås kommun med kranskommuner som t ex Herrljunga, Ulricehamn, Vårgårda.

 • Verksamhetsbeskrivning

  - Villa Solberg är ett halvvägshus/behandlingshem för män där arbetsmetoden grundas på behandling och hjälp till självhjälp. Småskalighet där varje kontaktperson stödjer max 2 boende, miljöterapi och 12-stegsfilosofi med deltagande i NA-möten 2 ggr/vecka och synen på arbete som en viktig h Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi använder DOK som uppföljningsinstrument. Forskare vid Göteborgs universitet har följt framväxten av Vägen ut! kooperativen, den fullständiga forskningsrapporten finns att hämta på http://www.vagenut.coop/filer/Exitprocesser_och_empowerment.pdf. Kring enskilda placerade gör behandlingspl Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har ramavtal angående boendestöd som kan ske i Vägen ut!s träningslägenheter eller i vårt utslussboende Vägen vidare!Trulsegård som ligger i Backa på Hisingen. Den som bedömer att han behöver lång tids bostöd kan efter samråd med socialtjänsten flytta till det delvis kollektiva utslussb Läs mer...

 • Sysselsättning

  Boende ska ha sysselsättning utanför halvvägshuset efter den inledande behandlingen. Viss möjlighet finna att ordna sysselsättning på gården.
  Alla boende tränar, har motivationsgrupp och går på NA-möte gemensamt 2 ggr/vecka.

 • Behandling/Insatslängd

  3-12 månader. Individuell bedömning.

 • Inskrivningsförfarande

  Studiebesök tillsammans med placerande myndighet och personligt brev.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten öppnade 2003.

  2 Socionom, 2 Motivatörsutbildning, 2 drog- och alkoholterapeuter.
  Fördelade på 5 män och 1 kvinna.

  Bemannat dygnet runt.

 • Handledning

  Medarbetargruppen har gemensam handledning var tredje vecka. Handledningen leds av professionell terapeut med handledarkompetens och lång erfarenhet av att arbeta med människor med missbruksproblem.

  Behandlingsterapeuterna har förutom ovan nämnda handledning, processhandledning.

 • Samverkan

  Vi har ett mycket gott samarbete med socialtjänst, kriminalvård, försäkringskassa och arbetsförmedling genom Vägen ut! kooperativens nätverk.


 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vår verksamhetshandbok är ett verksamhetsledningssystem som är framtagen enligt kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004.
  Vi är miljöcertifierade sedan sommaren 2013.

 • Fortbildning

  Ständig fortbildning; MI (=motiverande intervju), Bostödsutbildning, Kooperatörsutbildning, teambuilding, konflikthantering, föräldracirkelledarutbildning m.m. Motivatörerna får möjlighet till addictologutbildning genom arbetsgivaren.


 • Kommunikation/Avstånd

  20 km från Göteborgs centrum.
  Dagtid buss 2 ggr/timme till centrala Göteborg.


 • Tillsynsmyndighet

  Länsstyrelsen i Västra Götalands län, tel. 031-60 50 00.

 • Referenser

  Göteborgs Stad, Gunnared SDF, Helena Bergström, tel. 031-365 10 00. E-post: helena.bergstrom@gunnared.goteborg.se
  Kriminalvården Norrköping, Birgitta Göransson, tel. 077-22 80 800. E-post: birgitta.goransson@kriminalvarden.se

 • Övrigt

  * Vi är en del av Vägen ut! kooperativen i Göteborg med boende, arbetsträning m.m. Se mer www.vagenut.coop
  Se även katalogsida Villa Vägen ut! Karin, Revansch.

  ** Postadress: Vägen ut!, Fiskhamnsgatan 41D, 414 58 Göteborg.

Villa vägen ut! Solberg

 • Män 18 år-
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2014-01-14
Villa vägen ut! Solberg

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida