Logo

Älvstorps Vårdhem AB

 • Pris

  Från den 1/1-2022, 2550 kr/dygn för ej ramavtalskunder.
  LVM P:27 2750kr/dygn.
  Fastställd egenavgift fråndrages.

 • Antal platser/Boendeform

  48. På Älvstorps Vårdhem. Samt utslussningsplatser.

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Alingsås kommun, Arjeplogs kommun, Avesta kommun, Bergs kommun, Bodens kommun, Bollebygds kommun, Borgholms kommun, Borlänge kommun, Bräcke kommun, Ekerö kommun, Emmaboda kommun, Essunga kommun, Falköpings kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Gullspångs kommun, Gällivare kommun, Gävle komm Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Älvstorps vårdhem startade 1975 och är därigenom ett av Sveriges äldre behandlingshem för personer med alkoholberoende. Vi tror på hög personaltäthet med hög kompetens och har förutom behandlare, psykolog, socialpedagog, läkare och sköterskor anställda hos oss. Verksamheten har sedan start Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Sker automatiskt enligt våra rutiner i vårt ledningssystem. Både vårdtagare och vårdhemmet besvarar fastlagt värderingsunderlag som sammanställs och redovisas till placeringsansvarig. SIL utvärderar årligen genom telefonintervju med placeringsansvarig alla som under året skrivits ut från Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Sker i utslussningsboende.
  5 platser finns.

 • Skola/Kursverksamhet

  Ej aktuellt.

 • Sysselsättning

  Stödsamtal och social träning. Kognitiv beteendeterapi. Individuell rehabilitering. ADL-träning, sjukgymnastik. Tjejgrupp och badgrupp. En del deltar i de dagliga sysslorna t.ex. hushålls- och trädgårdsarbete. Arbetsträning vid behov. Mycket uteaktiviteter i form av fiske, svamppl Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Enligt överenskommelse. Varierar. • Inskrivningsförfarande

  Ansökan direkt till Älvstorps Vårdhem.


 • Organisation/Personal

  Aktiebolag. Verksamheten har funnits sedan 1975. Läkare, sjuksköterskor, KBT-psykolog, undersköterskor, mentalskötare, vårdbiträden, socialpedagog, socionom, kock, kokerska samt vaktmästare. Totalt 25 st. Vi är bra på komplicerade och udda individer då vi har duktig personal. Vi "bry Läs mer...

 • Konsulter

  Flera specialistutbildade psykologer, tex inom instabil personlighetsstörning, neuropsykologiska funktionsutredningar mm.
  MSG AB, används vid revision av kvalitets- och miljöledningssystem 2 gånger/år. • Handledning

  Handledning av KBT-psykolog, sjuksköterska och socialpedagog.
 • Samverkan

  Vi önskar tillgänglighet och samarbete utifrån individuell behandlingsplan med socialtjänsten.

  Inga krav eller förväntningar på nätverk.


 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Under 1996 införde Älvstorps Vårdhem kvalitetssystem i hälso- och sjukvård, integrerat med miljöledningssystem ISO 14001. Med utarbetad policy för Miljö - Hälsa - Säkerhet - Kvalitet. Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom att medverka i Skandinavisk Sjukvårdsinfor Läs mer...

 • Fortbildning

  All personal har egen fortbildningsplan som fastställs årligen vid medarbetarsamtal. Utöver detta erbjuds samtlig personal föreläsningar som bedöms relevanta för verksamheten och/eller den enskilde. Vid fyra heldagar under april och maj 2012 utbildas all vårdpersonal i MI, motiverand Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Nora i Bergslagen.
  Tåg, buss och flyg till och från Örebro.
  Buss från Örebro till Nora.


 • Övrigt

  Nybyggda små lägenheter, fullt utrustade. Köksdel, toalett, dusch, tvättmaskin och tumlare.
  Allt handikappanpassat.

  Lokalvård på entreprenad.


Älvstorps Vårdhem AB

 • Män 30 år-
 • Kvinnor 30 år-
 • Sociala problem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2022-03-17
Älvstorps Vårdhem AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida