Logo

Änglahusets Behandlingshem

 • Pris

  Från 3080 kr/dygn beroende på vård och behandlingstyngd i heldygnsvård.
  Från 1 800 kr/dygn dagklient i öppenvårdsbehandling.

 • Antal platser/Boendeform

  9+1. 9 Enkelrum i huvudbyggnaden samt 1 Träningslägenhet.

 • Främmande Språk

  Engelska
  Finska

 • Ramavtal

  Uppsala Kommun, 14 kommuner runt Jönköping.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Dygnet runt bemanning på behandlingshemmet. Stor kunskap om samsjuklighet. Litet familjärt HVB-hem. Verksamhetens inriktning: Behandlingen är helt individuell och systematisk utefter klientens behov och mål och utifrån placeringsansvariges mål. Behandlingspersonalen är kontaktper Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Inom 30 dagar har en individuell genomförandeplan/behandlingsplan upprättats. Dokumentation görs genom IDOK Nectars system. Utvärdering och uppföljning sker skriftligt till uppdragsgivare 1 gång/månad via en månadsrapport. Genomförandeplanen utvärderas var 3:e månad. Vårdtidssamman Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning och eftervård sker individuellt efter placerares önskemål. Möjlighet finns till arbetsträning. Möjlighet finns i form av träningslägenhet eller samverkan med externt stödboende. Möjlighet finns för återbesök efter 6 månader av avslutad behandling. Möjlighet finns om öppen Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Möjlighet till studier på Komvux, Katrineholm.

 • Sysselsättning

  Varje klient är delaktig och får ett personligt schema och arbetet struktureras dagligen upp vid så kallade morgonmöten. Schemat innehåller: ARBETE såsom köksbiträde (planering av inköp av mat, inköp, tillagning, dukning och diskning), städning (allt vad det innebär att hålla ett he Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Individuell överenskommelse med uppdragsgivare. Studiecirklar i form av ÅP, ekonomi, kompetenz, ESL, ART, kriminalitet som livsstil, ADHD, aspergers och mindfulness. Behandlingstimmar – är tid avsatt tillsammans med KP. Behandlingsinsatser Individuell psykoterapi KBT, DBT, ACT sa Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Lämplighetsbedömning görs för att klienten skall matcha via telefonmöte, studiebesök eller virtuellt.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten startade i augusti 2001. Behandlingspersonal; sjuksköterskor med vidareutbildning i psykiatri, psykoterapeuter, skötare med erfarenhet från sluten- och öppenvård, behandlingsassistenter och undersköterskor. Bemanning dygnet runt. Dagtid 6-8 personal, kvällar/helger 2 pe Läs mer...

 • Konsulter

  1 psykolog, 1 psykiatriker som utför neuropsykiatrisk utredning och 1 psykiatriker som sköter det dagliga.
 • Handledning

  Intern handledning regelbundet
  Extern handledning ca 6 gånger per år.
 • Samverkan

  Samverkan är önskvärt med uppdragsgivare, anhöriga och andra instanser som är viktiga för klienten.
  KRIS
  NA
  AA
  mm.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi använder oss av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete där vi följer egenkontroll på att kvalitetsmålen följs, att lagar och föreskrifter följs, att vi följer upp och vidareutvecklar avvikelserapportering, inkomna synpunkter och klagomål, Lex Sarah anmälningar och tillsynsrappo Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalen får på extern utbildning i olika kurser och utbildningar fortlöpande och uppmuntras till att vidareutbilda sig. Intern utbildning hålls kontinuerligt till all personal. Utbildningar bland personalen: MI ÅP KBT Grundkurs AKK Neuropsykiatriska diagnoser Låg affektivt b Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Änglahuset är beläget i ett underbart trähus på 800 kvm från 1900-talets början. Gemensamma samlingslokaler, TV rum, internetuttag på alla rum, WiFi, parabol, samt balkong. Gym, bastu, stor trädgård med trädgårdsland samt närhet till vatten, bad, fiske och båtturer. Änglahuset ligger Läs mer...

 • Referenser

  Överläkare Peter Afram 0150-301 51.


 • Övrigt

  Vi är anslutna till Svenska Vård. Är kollektivavtalsanslutna. Ifall någon klient har barn som vill hälsa på kommer det att finnas personal tillgänglig och extra observanta runt detta barn under besöket. Alla klienter har tillgång till fri internetanvändning, dagstidning, kabel-tv oc Läs mer...

Änglahusets Behandlingshem

 • Änglahuset, Åkfors
  641 98 Björkvik
  0150-30150
 • anglahuset@hotmail.com
  anglahus.se
 • Org-nr: 556612-1322
 • Kontaktperson
 • Mikael Randevåg
  0150-30151
  anglahuset@hotmail.com
 • Camilla Graepler
  0150-30150
  millan.anglahuset@hotmail.com
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Borderline
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Substitionsbehandlingar
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-07-21
Änglahusets Behandlingshem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida