Logo
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Mälardalens Behandlingscentrum

 • Pris

  Ordinarie priser 2018, ramavtalsplatser undantagna:
  2.290 kr/dygn Heldygnsvård.
  2.550 kr/dygn. Neuropsykologisk utredning i 3 månader.

 • Antal platser/Boendeform

  21.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  MBC har för närvarande ramavtal med Kriminalvården, kommunerna i Sörmland, Gästrikland, Värmland samt Västra Mälardalens Kommunförbund. Från 1/1 2014 även med Göteborgs stad med kranskommuner, Uppsala Kommun med flera.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vår metod beskrivs bäst som integrerad tvärvetenskaplig missbruksbehandling. Inriktningen i behandlingen grundas på evidensbaserade förhållningssätt. Verksamheten är inriktad på miljö- samt samtalsterapi, där varje klient gemensamt med behandlingsansvarig terapeut framförhandlar sin unika Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Sedan april år 2002 är MBC anslutet till IKMDOK-systemet, ett nationellt och internationellt kvalitetsutvecklingssystem inom missbruksvård. Det databaserade systemet bygger på dokumentation av Klienter- intervjuer som görs med hjälp av in-, avstämning-, ut- och uppföljningsformulär- och Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussen och eftervården är som behandlingen i övrigt individuellt avpassad.

 • Skola/Kursverksamhet

  Möjlighet till arbete utanför MBC samt skolgång finns inom ramen för den kommunala skolverksamheten som finns på orten. Där finns möjlighet att läsa in grundskole- samt gymnasiekompetens likväl som gymnasial utbildning.


 • Sysselsättning

  Det är mycket viktigt att vidga perspektiven och att upptäcka nya dimensioner i tillvaron. En människa som större delen av sitt liv levt i en skyddande "ostkupa" av droger, kanske helt enkelt inte vet hur man gör då man exempelvis går på teater, bokar en badmintonbana eller åker tåg. Därfö Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Eftersom behandlingen är individuellt upplagd så blir insatserna och behandlingslängden det också. Generellt så har vi dock genomsnittlig behandlingstid om 8 månader.
  Våra Neuropsykologiska personlighetsutredningar är som tidigare meddelats på 3 månader eller 6 veckor.

 • Inskrivningsförfarande

  Ett personligt sammanträffande mellan terapeut, klient samt placerande myndighet, där vi gör en bedömning av problembild samt möjligheter.
  Klienten ska vara avgiftad inför inskrivningen.

 • Organisation/Personal

  1 VD, 1 föreståndare, 3 samtalsterapeuter samt 6 miljöterapeuter. Personalgruppen består av 11 anställda, leg. Psykoterapeuter, certifierad Transaktionsanalytiker (spec. psykoterapi), ECP-European Certificate of Psychotherapy, socionomer, beteendevetare, sjuksköterska, storhushållslärare. Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriker. Ansvarar för medicinering och sjukskrivning på MBC. Leg psykolog. Utför och ansvarar för våra neuropsykologiska utredningar. Leg sjuksköterska, Ansvarar för provtagning gällande droganalys. Han besöker MBC två till fem ggr/månad. Utbildad massör masserar våra klienter var Läs mer...

 • Handledning

  Vi har handledning 1 heldag per månad. Inriktningen är ärende- och processhandledning. Handledare är Roland Johnsson, Fil. dr, leg psykolog, leg psykoterapeut TSTA (behörig handledare och utbildare i TA) ECP (european certifikate for psychoterapy). Vi ser handledning som en förutsättnin Läs mer...

 • Samverkan

  Av erfarenhet vet vi att ett nära samarbete med framförallt placerande socialsekreterare (eller motsvarande) är av yttersta vikt för att uppnå ett bra resultat. Behandlingsansvarig terapeut på MBC och socialsekreteraren behöver kontinuerligt stämma av i behandlingen. Innan placering är d Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kontinuerlig utvärdering enligt DOK-systemet. Vi är dessutom sedan 2010 anslutna till Securanova, ett nationellt IT-baserat journal- uppföljnings- och kvalitetsledningssystem enligt följande: SecuraNova Informationssystem tillhandahåller sedan 1996 IT-stöd för journalföring och övrig dokum Läs mer...

 • Fortbildning

  Personal utbildas fortlöpande på MBC.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi finns i Hallstahammar, ett mindre brukssamhälle beläget två mil utanför Västerås, i Västmanlands län. Fastigheten heter Rallsta Herrgård.
  Bra kommunikationer med tåg och buss.

 • Referenser

  Länsstyrelsen i Västmanlands län, Karin Bodlund, tel. 021-19 50 00.
  Karlstads Kommun, socialtjänsten, Urban Olsson, tel. 054-29 50 00.
  KVM Uppsala, frivården,
  Gävle kommun, socialtjänsten, Sören Wahlman 026-178000

Mälardalens Behandlingscentrum

 • Rallstavägen 48
  734 31 Hallstahammar
  0220-16055, 073-9656797
 • info@mbc.se
  www.mbc.se
 • Kontaktperson
 • Bo-Göran Öst
  0769473802
  bo-goran.ost@mbc.se
 • Män 20 år-
 • Kvinnor 20 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Borderline
 • Par 18 år-
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2019-06-19
Mälardalens Behandlingscentrum

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida