Logo
 • image1.jpg

Schedevi Väst SoL

 • Pris

  Beroende på aktuellt boende.

 • Antal platser/Boendeform

  Bostad med särskild service 7 kap. 1 § punkt 2 SoL Platsantal 8.
  Hem för viss annan heldygnsvård i form av korttidsboende 7 kap.1 § punkt 3 SoL Platsantal 8.

 • Främmande Språk

  Engelska, spansk talande- samt arabtalande personal.

 • Ramavtal

  Göteborgs stad, Stockholms stad med flera.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Enheterna riktar sig till vuxna individer med psykiska funktionsnedsättningar. Inte sällan föreligger även en somatisk samsjuklighet. Fysisk funktionsnedsättning är oftast inget hinder för att komma till oss då lokalerna är väl anpassade samt ligger i markplan. En genomförande plan upprä Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Regelbunden uppföljning och utvärdering av genomförandeplanen, två gånger om året skriftlig uppföljning till handläggaren samt telefonkontakter tas däremellan om inget annat är överenskommet.

 • Utslussning/Eftervård

  Vad gäller korttidsboendet så har vi tillgång till träningslägenhet där den boende börjar med att vistas under dagtid för att successivt bygga på med övernattning i den takt den boende har funktion och förmåga. Syftet är att förbereda den boende att flytta tillbaka till hemkommunen för a Läs mer...

 • Sysselsättning

  De dagliga aktiviteterna är individuellt anpassade. Möjlighet finns att delta i fastighetsskötsel och vaktmästeriuppgifter. Estetisk verksamhet i form av musik, körsång och målning. Fiske i Nossan, båtutflykter m.m. Vi gör utflykter till olika evenemang för musik och uppträdanden och åk Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Utefter uppdraget och målen med placeringen upprättas snarast en genomförandeplan som kontinuerligt uppdateras. Vi återkopplar med dokumentation regelbundet.

 • Inskrivningsförfarande

  Vid intresse för en plats gör vi gärna ett besök för att träffa klienten där vi kan presentera boendet. Därefter sker eventuellt ett studiebesök på aktuellt boende.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten vid Schedevi Psykiatri i Västergötland drivs av föreståndare tillsammans med behandlingsansvarig sjuksköterska. Personalen som arbetar på boendena har undersköterskeutbildning eller någon pedagogisk utbildning. Arbetsterapeuten och aktivitetsstödjaren organiserar tillsa Läs mer...

 • Konsulter

  Vi har en läkarkonsult med specialistkompetens i allmänpsykiatri och som också har en lång erfarenhet av arbete inom rättspsykiatri.

 • Handledning

  Personalen har kontinuerlig processhandledning.

 • Samverkan

  Vi önskar ha en nära och kontinuerlig kontakt med den placeringsansvarige. Vi ser gärna att det sker ett nära samarbete vid utflyttningsplaneringen.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har ett kvalitetsledningssystem som kontinuerligt granskas och upparbetas.

 • Fortbildning

  Schemalagda utbildningsdagar.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi ligger 4,5 mil norr om Alingsås, 10 mil från Göteborg och 4 mil från Trollhättan.

  Man kan ta sig till Alingsås med tåg (X2000) och från Alingsås går länstrafikbussar.
  Vid besök kan Schedevi Psykiatri vara behjälplig med att möta upp.

 • Övrigt

  Medlem i Svenska vård

  Fler kontaktpersoner:
  Behandlingsansvarig sjuksköterska Jennie Andersson 010-707 50 58
  Arbetsterapeut Lena karlsson 010-707 50 54

Schedevi Väst SoL

 • Män 20
 • Kvinnor 20
 • Kriminalitet
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Demens
 • Begåvningshandikapp
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2023-03-08
Schedevi Väst SoL

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida