Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Inagården

 • Pris

  Enligt överenskommelse.

 • Antal platser/Boendeform

  Inagårdens verksamhet fördelas på två anläggningar i Norduppland: Tärnsjö och Älvkarleö. Båda anläggningarna ligger nära naturen med lantbruk och djurhållning. I Tärnsjö har vi 17 platser. På vårt lantbruk i Ljusbäck i anslutning till Tärnsjö finns ytterligare 3 platser. I vår nyby Läs mer...

 • Främmande Språk

  Inagården samarbetar med anhöriga och invandrarorganisationer samt enskilda aktörer för
  fullgod kommunikation med våra klienter. På plats finns engelsktalande och finsktalande personal.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Inagården är ett behandlingshem för vuxna med komplexa beteendestörningar. Här ser vi till människor som samhället helst vill blunda för och vi hjälper dem till en framtid utan kaos. Våra klienter har ofta ett trassligt förflutet och många lider av både psykisk sjukdom och funktionshind Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Inagården följer upp verksamheten inom flera områden: - Övergripande för hela verksamheten och på personalnivå - Grupperna av klienter och dess aktiviteter samt för varje enskild individ. - Det professionella nätverket för varje klient. Genomförandeplanen som upprättas gemensamt av Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Eftersom målsättningen är att våra klienter skall kunna leva ett liv som är så normalt, självständigt och innehållsrikt som möjligt, finns utslussning och hemflytt med i vårdplanen från dag 1. För att lyckas med utslussningen är det viktigt att den sker individuellt för varje klient och Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vid Inagården finns tillgång till speciallärare som har enskild undervisning. I planeringen för varje klient ingår utbildning. Omfattning, nivå och frekvens bestäms individuellt och revideras kontinuerligt. Undervisningen är alltid enskild. Vår speciallärare har särskild kompetens för Läs mer...

 • Sysselsättning

  I Inagårdsmodellen är daglig verksamhet och fritidsaktiviteter enligt fasta rutiner centralt för att utveckla dialogen med våra boende. En viktig del är hälsoarbetet, vilket innebär fokus på hygien, motion, kost, rutiner och social utveckling. Vår hälsopedagog arbetar individuellt med v Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Är helt individuell.

 • Inskrivningsförfarande

  Ett typiskt inskrivningsförfarande börja med att vi besöker klienten i hemkommunen. I samband med besöket går vi igenom klientens behov tillsammans med handläggare och vårdteam. Nästa steg brukar vara ett eller flera besök hos oss. De flesta klienter behöver tid för omställningen, men i Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten i Tärnsjö och Älvkarleö utgår från ett miljöterapeutiskt personalsystem. Genom aktiviteterna skapas möjlighet till dialog med klienten som i sin tur leder till utveckling. Vi arbetar enligt Inagårdsmodellens fyra faser: insikt, normalisering, aktivering och utslussning. I s Läs mer...

 • Konsulter

  På Inagården erbjuder vi kvalificerad heldygnsvård med ständig närvaro av personal med psykiatrisk utbildning. Utöver ordinarie personal har vi läkare, psykologer, psykoterapeuter och annan specialistkompetens knuten till verksamheten. Vår ansvarige läkare i Tärnsjö, Göran Fransson, ä Läs mer...

 • Handledning

  Vid Inagården är handledning en integrerad del i verksamhetsplaneringen för personalen. Våra psykologer arbetar parallellt med klienter och personal för bästa resultat. När det gäller gruppdynamiken är handledningen väsentlig för att minska friktion och öka samhörighet och social trivse Läs mer...

 • Samverkan

  Samverkan på Inagården omfattar flera olika intressenter: Handläggare och vårdteam. Vård och behandling vid Inagården kräver att handläggare och vårdteam inom landsting och kommun medverkar i utvärderingar kring klienten och den genomförandeplan som upprättas. Anhöriga. Vi hjälper Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Inagården deltar i SSIL's utvärdering och uppföljningssystem,
  kvalitetsindex. På Inagården bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete för vård, behandling och arbetsmiljö.

 • Fortbildning

  Vid Inagården pågår kontinuerligt olika former av fortbildning. Varje personal har en egen plan för utveckling där fortbildning ingår. Exempel på fortbildning är juridik (social förvaltningsrätt), KBT, arbetsmiljö samt kurser och konferenser i psykiatrisk omvårdnad och uppdateringar i Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Vid verksamheten i Tärnsjö är Sala närmaste stad, 40 km. Vid verksamheten i Älvkarleö är Gävle närmaste stad, 30 km.

 • Referenser

  Inagården har många olika referenser från både läkare, psykologer, handläggare och
  anhöriga. Kontakta oss för mer information.

Inagården

 • Kyrkvägen 10
  740 45 Tärnsjö
  0292-50876

 • www.inagarden.se
 • Kontaktperson
 • Håkan Eklund
  026-4561956
  hakan.eklund@inagarden.se
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Vuxenhjärnskador

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2019-02-07
Inagården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida