Logo
 • image3.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Ängsätra Vård & Omsorg

 • Pris

  För prisuppgift kontakta verksamheten

 • Antal platser/Boendeform

  37 platser totalt varav 15 HVB och 22 korttidsplatser. Eget rum, gruppboende, träningslägenhet/utslussningslägenhet.

 • Främmande Språk

  Engelska, ungerska.

 • Ramavtal

  o Göteborgs Stad med kranskommuner, o Borås Stad med kranskommuner, o 45 kommuner i Skåne, Halland och Kronobergslän. o Kommunerna Skara, Vara, Götene & Lidköping. o Kommunerna Strömstad, Lysekil, Sotenäs, Munkedal, Tanum. o Migrationsverket - hela landet. o Kommunerna i Värmland Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ängsätra har en tydlig KBT-inriktning och kan erbjuda samtal enligt den modellen. All personal har genomgått KBT och MI. Vi har även personal som är utbildad i ÅP. Boendet är ISO-certifierat. Det finns en heltidsanställda psykiatrisjuksköterskor samt en konsultpsykiatriker, specialist i a Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering sker löpande tillsammans med uppdragsgivaren och dokumentation sker elektroniskt.

 • Utslussning/Eftervård

  Träningslägenheter.

 • Skola/Kursverksamhet

  Individuell planering i förhållande till den enskildes behov och resurser.

 • Sysselsättning

  Ängsätra har en sysselsättningsgrupp. Fritidsaktiviteter genomförs enligt den enskilda klientens önskan och behov. Ängsätra har även gemensamma fritidsaktiviteter av skiftande slag.

 • Behandling/Insatslängd

  Individuellt. Styrs av uppdraget från placerande instans

  Gruppbehandling

  Återfallsprevention

 • Inskrivningsförfarande

  Placeringsansvarig utvärderar ansökan. Tilltänkt kontaktman utses från Ängsätra. Ett eller flera studiebesök där det är en fördel om även övrigt nätverk kan deltaga/medverka. Vid studiebesöket lämnas information från Ängsätra och eventuella överenskommelser gås igenom. Inskrivning Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har bedrivits sedan 1996. Psykiatrisjuksköterskor, socionomer, socialpedagog, beteendevetare, alkohol och drogterapeut samt behandlingsassistenter. Målet är att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Bemanning dygnet runt. Ängsätra har vaken och sovande nattper Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriker, handledare och psykolog

  Externa kontakter
  Vårdcentral, tandvård, sjukgymnastik, arbetsterapeut, frisör- och fotvård, massage

 • Handledning

  Personalen har KBT-Handledning var 3:dje vecka.

 • Samverkan

  Vi önskar en tydlig uppdragsbeskrivning och regelbunden kontakt med uppdragsgivare.
  Vi anser att det är viktigt att ha en god kontakt med anhöriga, god man och övriga personer som ingår i klientens positiva nätverk.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  ISO 14001, certifierade 27 november 2003.
  Kvalitetssystem finns.

 • Fortbildning

  KBT-utbildning, MI utbildning, utbildning i CAN skattning. Återfallsprevention samt. Löpande utbildning för att utveckla verksamheten.

 • Kommunikation/Avstånd

  Varberg 4 mil, Borås 5 mil, Kungsbacka 5 mil, Göteborg 7 mil.
  Tåg och busskommunikationer finns.

 • Referenser

  Referenser kan fås vid förfrågan.

 • Övrigt

  * Samma ägare som till Brosäter, se deras sida.
  Tillhör Svenska vård.

Ängsätra Vård & Omsorg

 • Kyrkbyn
  519 91 Istorp
  0320-209090

 • www.angsatra.se
 • Kontaktperson
 • Dan Sanquist
  0320-209095, 0702-897971
  placeringsansvarig@angsatra.se
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
Senast uppdaterad: 2017-11-20
Ängsätra Vård & Omsorg

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida