Logo

Orion Utredning Och Behandling

 • Pris

  5500 kr/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  7

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Behandlingen grundar sig på kognitiv beteende terapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Vi jobbar med aggression replacement training (ART) både enskilt och i grupp samt erbjuder samtal grundade på ”Trappan”. Vi bemöter våra ungdomar med värme, respekt och tydlighet och värdesätter den f Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering och uppföljning av verksamheten samt av behandlingsresultatet sker regelbundet via frågeformulär och skalor.

 • Utslussning/Eftervård

  Det finns möjlighet till utslussningsboende och eftervård.

 • Skola/Kursverksamhet

  Möjlighet till skola erbjuds.

 • Sysselsättning

  Skola, praktik och regelbundna aktiviteter.

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingstid 6 månader-3 år
  Utredning 12-16 veckor.

 • Inskrivningsförfarande

  Personligt möte.

 • Organisation/Personal

  Socionom, sjuksköterska, behandlingsassistenter m.fl.

 • Konsulter

  Barnneurolog, psykiater, arbetsterapeut samt neuropsykolog.

 • Handledning

  Extern handledning var fjärde vecka.

 • Samverkan

  Samverkan med BUP, Habilitering, Vuxenpsyk.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Pågående kvalitetsarbete.

 • Fortbildning

  Kontinuerlig fortbildning.

 • Kommunikation/Avstånd

  Norra Dalarna i Orsa. 1,5 mil nordost om Mora, 32 mil till Stockholm.
  Goda kommunikationer med tåg, buss och flyg.

 • Referenser

  Lämnas vid kontakt.

 • Övrigt

  Kontakta oss gärna om ni vill göra ett studiebesök.

Orion Utredning Och Behandling

 • Pojkar 12-18 år
 • Män 18-21 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Neuroser
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
Senast uppdaterad: 2021-01-14
Orion Utredning Och Behandling

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida