Logo
 • image2.jpg
 • image4.jpeg
 • image4.jpg
 • image5.jpg

Egehem Hvb

 • Pris

  Pris efter Elevens behov.

 • Antal platser/Boendeform

  6 platser på Egehem Stora Huset

  4 platser på Gröna huset

  2 platser Eftervård enligt överenskommelse.

 • Ramavtal

  Finns med vissa kommuner.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Egehem bedriver evidensbaserad högspecialiserad behandling och vård som riktar sig till flickor/unga kvinnor med svår psykiatrisk problematik i kombination med självskadebeteenden. Egehems ledningssystem omfattar hela verksamheten Egehem HVB AB, beläget i Kalmar län och omfattar två ver Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Egehems resultat utvärderas med eget kvalitetsindex åtkomst på hemsidan. Vi utvärderar kontinuerligt vår verksamhet avseende trygghet, trivsel, delaktighet, behandlingstillfredsställelse och behandlingsutfall.

 • Utslussning/Eftervård

  En träningslägenhet och en lägenhet för eftervårdinsatser finns nära Egehem och centrum.

 • Skola/Kursverksamhet

  Egehem erbjuder individuellt anpassat stöd för att underlätta för den placerade att delta i daglig verksamhet så som skola eller praktik.
  Egehems personal ersätter inte pedagoger utan erbjuder psykosocialt stöd.

 • Sysselsättning

  Stort utbud av fritidsaktiviteter.
  Individuella samt gemensamma aktiviteter och utflykter erbjuds.

  Hästunderstödda aktiviteter och periodvis möjlighet till traumaanpassad yoga.

 • Behandling/Insatslängd

  Egehems behandlingstider är relativt långa beroende på målgruppen.
  Minst tre månader, snitt strax under året.

 • Inskrivningsförfarande

  Socialtjänst och/eller barnpsykiatri tar direktkontakt med Egehem.

 • Organisation/Personal

  Egehem har funnits sedan 1992. Våra behandlare har god och bred kompetens. 15 medarbetare har terapeutisk utbildningsgrund med tyngdpunkt i DBT. Hög bemanning, vaken nattpersonal samt beredskap. Individuella lösningar med högre bemanning görs utifrån behov och efter överenskommels Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiater på konsultbasis.

 • Handledning

  Behov av process- och metodhandledning tillgodoses och utvärderas kontinuerligt.

  Ärendehandledning ges av psykolog och konsulterande psykiater.

 • Samverkan

  Samverkansarbetet med Egehems intressenter analyseras initieras och utvärderas på ledningsgruppens möten.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar med systematiskt kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete enligt Svenska Vårds vårdledningssystem.

 • Fortbildning

  Fortbildning inom adekvata områden för våra placerades behandling tillgodoses och utvärderas kontinuerligt.

 • Kommunikation/Avstånd

  Centralt. Nära skolor, sporthall, natur, hav, sjö och resecentrum.
  Skjuts alt. buss till skola och hästar.

 • Referenser

  Fås på begäran

 • Övrigt

  Medlem i Svenska Vård, den bransch- och näringspolitiska organisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling
  Läs mer: svenskavard.se


Egehem Hvb

 • Flickor 13-18 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • ADD
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2023-03-14
Egehem Hvb

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida