Logo
 • image2.jpg
 • image4.jpeg
 • image4.jpg
 • image5.jpg

Egehem Hvb

 • Pris

  Pris efter Elevens behov.

 • Antal platser/Boendeform

  6 platser på Egehem Stora Huset

  4 platser på Gröna huset

  2 platser Eftervård enligt överenskommelse.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Egehems behandlingsfilosofi utgår från förhållningssätt baserade på miljöterapeutiska principer, dialektisk beteendeterapi och lågaffektivt bemötande. Familjerelationsarbete och ett salutogent synsätt är centrala komponenter i vår behandling. Vi erbjuder även behandlingsinsatser fr Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Egehems resultat utvärderas med Kvalitetsindex. Vi utvärderar kontinuerligt vår verksamhet avseende trygghet, trivsel, delaktighet, behandlingstillfredsställelse och behandlingsutfall.

 • Utslussning/Eftervård

  Två träningslägenheter med egen personal och planerad dagverksamhet finns nära Egehem och centrum.

 • Skola/Kursverksamhet

  Egehem erbjuder individuellt anpassat stöd för att underlätta för den placerade att delta i daglig verksamhet så som skola eller praktik.
  Egehems personal ersätter inte pedagoger utan erbjuder psykosocialt stöd.

 • Sysselsättning

  Stort utbud av fritidsaktiviteter.
  Individuella samt gemensamma aktiviteter och utflykter erbjuds.

 • Behandling/Insatslängd

  Egehems behandlingstider är relativt långa beroende på målgruppen.

 • Inskrivningsförfarande

  Socialtjänst och/eller barnpsykiatri tar direktkontakt med Egehem.

 • Organisation/Personal

  Egehem har funnits sedan 1992. Våra behandlare har god och bred kompetens. 15 behandlare har terapeutisk utbildningsgrund med tyngdpunkt i kognitiv psykoterapi, DBT. Hög bemanning, 2 personal på natten i Stora huset samt beredskap. Individuella lösningar med högre bemanning görs u Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiater på konsultbasis.

 • Handledning

  Behov av process- och metodhandledning tillgodoses och utvärderas kontinuerligt.

  Ärendehandledning och behandling av psykolog och konsulterande psykiater.

 • Samverkan

  Samverkan är en viktig del av Egehems behandling och tillgodoses utifrån den placerades, uppdragsgivarens, samarbetspartners och verksamhetens behov och önskningar.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar med systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

 • Fortbildning

  Fortbildning inom adekvata områden för våra placerades behandling tillgodoses och utvärderas kontinuerligt.

 • Kommunikation/Avstånd

  Centralt. Nära skolor, sporthall, natur, hav, sjö och resecentrum.
  Skjuts alt. buss till skola och hästar.

 • Referenser

  Katrin Källberg Härryda 031-7248732
  [email protected]

  Caisa Andersson 016-7103832
  [email protected]

 • Övrigt

  Medlem i Svenska Vård, den bransch- och näringspolitiska organisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling
  Läs mer: svenskavard.se


Egehem Hvb

 • Flickor 13-18 år
 • Kvinnor 18-22 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • ADD
 • Schizofreni

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2020-07-09
Egehem Hvb

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida