Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Sörgården i Mönsterås AB - en del av Casator Care

 • Pris

  Individuell prissättning förekommer.

 • Antal platser/Boendeform

  36 varav 30 bostäder med särskild service enligt 7 kap 1§ punkt 1 och 2 SoL. Alla våra lägenheter är handikappsanpassade och fullt utrustade med kök, dusch och toalett. Det är en avskildhet mellan kök och sovrum Möjlighet till boende i gruppbostäder om sex lägenheter eller i mindre hus med Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Arbetssättet utgår från verklighetsorienterade, praktiskt stödjande metoder, med brukarinflytande som en grundsten. Målet är att reducera sjukdomssymptomen och förbättra den sociala kompetensen. Vägen dit innebär bland annat sjukdomsinsikt, samtal samt problemlösning i vardagen. Varje ensk Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering/uppföljning sker var sjätte månad. Vid behov oftare.

 • Sysselsättning

  Vi strävar efter att alla ska få en meningsfull dag efter sin egna förmåga. Här finns ett lantligt lugn som inverkar positivt både på relationer och vårdinsatser. Det finns möjligheter till bordtennis, promenader och andra uteaktiviteter. En dagverksamhet två tillfällen i veckan. Det kan v Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Individuell bedömning.

 • Inskrivningsförfarande

  Då vi får en förfrågan, via telefonkontakt eller mail, önskar vi få en utredning, ev en epikris, så att vi i teamet (läkare, sjuksköterska, undersköterska och/eller skötare) kan se vad vi kan göra för att ge personen så bra vård och boende som möjligt. Kontaktman utses och vi planerar för Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Sörgården har verkat som boende för personer med psykisk ohälsa i över 50 år. Ca 30 anställda. Föreståndare och Verksamhetschef är Pia Andersson med lång erfarenhet som enhetschef på olika boende. Neuropsykiatriker med lång erfarenhet av psykiatri. Personalen är minst omvårdnadsutbil Läs mer...

 • Handledning

  Extern Handledning för personal sker.

 • Samverkan

  Samverkan med stadsdelsnämnder, kommuner och landsting.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetssäkrat enligt SS-EN ISO 9001-2008 miljö, ISO 14001 samt arbetsmiljö, OHSAS 18001. Socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen samt övriga föreskrifter som reglerar hälso/sjukvården. Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom att medverka i Skandinavisk Sjuk Läs mer...

 • Fortbildning

  Intern och extern psykiatriutbildning.

 • Kommunikation/Avstånd

  Mellan Kalmar-Oskarshamn, 3 km från Kalmar Sund i Ålems Kyrkby.
  Bra förbindelser med buss och tåg.
  Flygplats i Kalmar, 4 mil.

 • Övrigt

  Sörgårdens behandlingshem ingår i Casator Care AB som även äger och driver Villa Lindö behandlingshem, Villa Lindö Utredning och Tjänster i Kalmar och Bottorp.

  Besök gärna vår hemsida www.casatorcare.se

Sörgården i Mönsterås AB - en del av Casator Care

 • Häradsvägen 28
  384 92 Ålem
  0499-222 23

 • www.casatorcare.se
 • Org-nr: 556385-8629
 • Kontaktperson
 • Föreståndare Pia Andersson
  0499-222 23, mobil: 070-172 67 64
  pia@casatorcare.se
 • Män 20 år-
 • Kvinnor 20 år-
 • Lättare psykiatrisk vårdbehov
 • Psykisk problematik
 • Tyngre psykiatrisk vårdbehov
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Avlastning
 • Konvalescens
 • Psykoser
 • LRV
 • Schizofreni

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2019-09-18
Sörgården i Mönsterås AB - en del av Casator Care

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida