Logo
 • image9.jpg
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image7.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image8.jpg
 • image1.jpg

Lärbo HVB

 • Pris

  Individuell prissättning, grundpris 4800 kr/dygn.
  Individuell bedömning beroende på om skola dagaktivitet skall anordnas av oss samt av möjlighet för hemresor under helger och lov. Vidare bedöms vilken insats och behandlingsbehov som föreligger vid inflyttning.

 • Antal platser/Boendeform

  5+5 platser i gruppboende
  2+5 platser för individuell behandling eller träningsboende

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vår HVB verksamhet Lärbo erbjuder två separata nyrenoverade och trivsamma, estetiskt tilltalande gruppboenden för placering av flickor respektive pojkar i åldrarna 14-23 beläget i lugn och lantlig miljö i Järna. I anslutning till respektive gruppbostad erbjuds även separata lägenheter, vil Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning sker varje kvartal med socialtjänst och ev vårdnadshavare. En kvartalsrapport som beskriver utvecklingen i förhållande till målen i kommunens vårdplan, utgör utgångspunkten vid mötet. Vårdkonferens varannan vecka. Varje dag sker skattning av ungdomarnas problembeteenden i dok Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Lärbo arbetar med en trappa bestående av fyra steg: 1. Behandling i gruppboendet på Lärbo 2. Träningsboende i lägenhet på Lärbo med mycket personalstöd. 3. Utslussningsboende i lägenheter i Järna med individuellt anpassat personalstöd. 4. Hemflytt till hemkommunen. Kontakt för uppfölj Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi medverkar aktivt för anordnande av plats vid någon av de specialskolor som finns i Järna med omnejd. Vi möjliggör även praktikplatser såsom skogsarbete med häst, jordbruksarbete, byggnadsarbete, golfbaneskötsel, verkstadsarbete, eller olika konsthantverk.

 • Sysselsättning

  Övande i att med strukturerat strategiskt stöd hjälpa varje enskild ungdom att konstruktivt hantera sin egen livssituation, aktiviteter efter intresse med balans mellan kulturella och fysiska aktiviteter. Vi främjar möjligheten till skapande såsom konst och hantverk som ett verktyg för ung Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Såväl kortare som längre tidsperioder, vilket bedöms inför varje enskild placering tillsammans med placerande part.

 • Inskrivningsförfarande

  Individuellt förfarande, vi behöver senaste utredning, om möjligt intervjuer med personal på senaste placeringsställe och eller vårdnadshavare. Vi akut placering djupintervju med socialhandläggare där preliminär vårdplan upprättas. Vid inskrivning sker en första utvärdering efter 3 måna Läs mer...

 • Konsulter

  Vi samarbetar med Dedicare som handplockar konsulter för oss baserat på aktuell behovsanalys.

 • Handledning

  Handledning och kompetensutveckling, bygger på faktiska inskrivna placeringar och medarbetarnas samlade kompetensutvecklingsbehov. Handledning/kompetensutveckling sker kontinuerligt på såväl individ som gruppnivå.

 • Samverkan

  Vårt mål är att samverkan skall ske med alla berörda parter såsom vårdnadshavare och/eller god man, placerande part och den berörda ungdomen med utgångspunkt ur aktuell vårdplan samt eventuellt uppdrag om utredning för uppdraget. Socialsekreterare förväntas delta i kvartalsmöten varannan g Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Lärbo ligger i Järna samhälle, med pendeltåg och buss till Södertälje. Närmaste flygplats är Skavsta flygplats.

Lärbo HVB

 • Box 65
  153 22 Järna
  072-233 16 74
 • info@linneaomsorg.se
  www.linneaomsorg.se
 • Org-nr: 556709-9196
 • Kontaktperson
 • Nina Wensberg
  0701808893
  nina.wensberg@linneaomsorg.se
 • Hans-Petter Sveen
  070-6771680
  hans.petter.sveen@linneaomsorg.se
 • Pojkar 14-23 år
 • Flickor 14-23 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2019-09-16
Lärbo HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida