Logo
 • 6.png
 • 1.png
 • 8.png
 • 7.png
 • 4.png
 • 3.png
 • 2.png
 • 5.png

Villa Viking

 • Pris

  5216 kr/dygn.

 • Antal platser/Boendeform

  5 lägenheter och 1 rum med eget badrum.

 • Främmande Språk

  Engelska.
  Israeliska
  Arabiska
  Spanska
  Hebreiska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi har totalt 4 träningslägenheter med eget badrum och pentry samt 2 lägenheter med eget badrum fast utan pentry. Vi bedriver vår verksamhet i en centralt belägen villa med trädgård, kallad Villa Viking. Det är nära till den lilla tätortens all samhällsservice; såsom skola, vårdcentral, fr Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Under pågående insats görs utvärdering/uppföljning kontinuerligt genom att genomförandeplanen uppdateras/revideras vid uppföljningsmöten där ungdomen, närstående/gode män och ansvarig LSS-handläggare tillsammans med kontaktpersonen går igenom insatsen och reviderar målen. Detta bör ske min Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  I samråd med ungdom, ev god man och handläggande tjänsteman görs en tydlig och strukturerad plan för utslussning med utgångspunkt i den bedömning som gjorts under placeringstiden. Denna bedömning ska specificera vilken form av bistånd/insats som den unge är i behov av för att kunna leva et Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vårt mål är att de unga ska fullgöra sin skolgång. Om det finns skäl för att detta inte är lämpligt så tillgodoser vi en daglig sysselsättning genom vårt stora utbud av anpassade praktikplatser.

 • Sysselsättning

  Ungdomen får stöd och hjälp att kontakta och påbörja den fritidssysselsättning som den unge önskar via det utbud som finns av fritids-, idrotts- och kulturföreningar i vårt närområde.

 • Behandling/Insatslängd

  Insatslängden är individuell.

 • Inskrivningsförfarande

  Initialt kontaktas vår föreståndare el bitr föreståndare. Vi bokar ett möte där den unge, ev vårdnadshavare, god man och övrigt nätverk får en presentation av vår verksamhet. Efter detta möte kan ett studiebesök i verksamheten bokas och skulle en ansökan om plats inkomma så hålls ett struk Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Gläntan AB har sedan 2009 bedrivit LSS-boende för unga i Herrljunga. Målgruppen ungdomar 14 till 21 år med lindrig begåvningsnedsättning och neuropsykiatriska diagnoser i form av autism, ADHD mfl. Personal: Vi har 6 personer schemalagda i verksamheten, hälften män och hälften kvinnor. Läs mer...

 • Konsulter

  Läkare, psykolog, psykiater och annan specialistkompetens tillhandahålls vid behov på konsultbasis. MAS finns på plats.

 • Handledning

  Personalen får extern handledning i bemötande, process och metod, 1-2 gånger/mån.

 • Samverkan

  Vi förutsätter och möjliggör ett konstruktivt, kontinuerligt och aktivt samarbete med handläggande tjänsteman, vårdnadshavare och övrigt nätverk såsom skola, habilitering, Bup mm.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Se punkt: Utvärdering och uppföljning.

 • Fortbildning

  All personal är utbildade RePuls-handledare och samtliga har kontinuerlig vidareutbildning i bemötande av unga med lindrig utvecklingstörning och olika neuropsykiatriska diagnoser samt pedagogiska hjälpmedel och metoder.

 • Kommunikation/Avstånd

  Herrljunga är en järnvägsknut med ypperliga kommunikationer till hela södra Sverige. Ca 50 min med tåg till Göteborg och 2,5 timmar med X2000 till Stockholm central.

 • Referenser

  Kontakta föreståndare för aktuella referenser.

Villa Viking

 • Pojkar 14-18 år
 • Flickor 14-18 år
 • Män 18-21 år
 • Kvinnor 18-21 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2020-10-09
Villa Viking

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida